Криловець Наталія Володимирівна,

к.ф.н., старший викладач
Криловець Наталія Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Магістр філології (диплом Національного університету "Острозька академія" РВ №36696238 від 21.06.2009)

Диплом кандидата філологічних наук із спеціальності 10.01.01 "українська література" (ДК 014858 від 4.07.2013 року) відсутній

Досвід роботи

2009-2010- викладач-стажист кафедри української філології Національного університету "Острозька академія"

2010-2013-  викладач кафедри журналістики і літературознавства Національного університету "Острозька академія"

2013-2014-   викладач кафедри журналістики Національного університету "Острозька академія"

2014-дотепер - старший викладач кафедри журналістики Національного університету "Острозька академія"

Професійні навики

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Опублікування статті

Криловець Н. В. Сучасна українська дитяча література : тематичні та жанрові особливості

2019

Опублікування статті

Криловець Н. В. Філософія природи в творчості Л. Костенко.

Н. Криловець. Образ історичних постатей у творчості поетів-шістдесятників.

2016

Видання наукової монографії

Криловець Н. Публіцистична книга Євгена Гуцала «Ментальність орди»: проблематика, соціальна спрямованість/ Н. Криловець // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства : монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 84-93.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Біблійні алюзії в поезії Ліни Костенко» для участі у науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки Національного університету «Острозька академія»».

«Проблема митця і слова в поезії Ліни Костенко» для участі у науково-практичній конференції Рівненського державного педагогічного університету.

«Біблійні образи в поезії Ліни Костенко» для участі в VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії»

Опублікування статті

Криловець Н. В. Біблійні образи в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2016. – С.

2015

Видання наукової монографії

Філософська поезія Ліни Костенко / Н.В. Криловець. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2015. – 180 с.

2014

Опублікування статті

Криловець Н. В. Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. Випуск 47. – Острог, 2014. – С. 72-75.

Криловець Н. В. Образ України у творчості Тараса Шевченка та поетів-шістдесятників // Актуальні проблеми філології. Літературознавство:Збірник наукових праць. Вип. 20. – Рівне: РДГУ, 2014. – С. 97-106.

Криловець Н. В. Філософська поезія як літературний жанр: проблема дефініції // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2014// Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2014. – С. 118-120.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Філософська поезія як літературний жанр: проблема дефініції» для участі в ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії

«Легендарні постаті жінок в історіософській поезії Ліни Костенко» для участі в І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен шістдесятництва».

«Образ саду в поезії Тараса Шевченка та поетів-шістдесятників» для участі в міжвузівській науково-практичній конференції «…Я на сторожі коло їх поставлю слово…»

«Образ саду в поезії Тараса Шевченка та Ліни Костенко» для участі у шевченківській науково-практичній конференції Рівненського державного педагогічного університету.

2013

Опублікування статті

Криловець Н. В. Філософська опозиція «людина – природа» в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / Редкол. Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В., Українець С. Я. – Рівне, 2013 // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2013. – С. 79-81.

Криловець Н. В. Філософія любові в поезії Ліни Костенко // Наукові записки. Серія філологічна. Випуск 32. – Острог, 2013. – С.128-138.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Криловець Н. В. Тема творчества в философской поэзии Лины Костенко // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. – Košice, 2013. – № 3. – С. 29-32.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Філософська опозиція «людина – природа» в поезії Ліни Костенко» для участі в ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії».

«Філософія любові в поезії Ліни Костенко» для участі в І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Феномен Василя Стуса».

Захист дисертації

Науковий ступінь – кандидат філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література). Дисертація «Філософська поезія Ліни Костенко» захищена в спеціалізованій вченій раді Одеського національного ун-ту імені І. І. Мечникова 31 січня 2013 року. Диплом кандидата наук ДК № 014858 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року.

2012

Опублікування статті

Криловець Н. В. Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії. – Рівне, 2012. – С. 82-84.

Філософія творчості в поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 341-344.

Образ лісу в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 28. – С. 119-127.

Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2012. – Вип. 61. – С. 229-232.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Історіософські мотиви в поезії Ліни Костенко» для участі в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії».

2011

Опублікування статті

Хронософські мотиви в творчості Ліни Костенко / Н.В. Криловець. // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог, 2011. – Вип. 21. – С. 247-259.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: nataliia.krylovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну