Ногінова Наталія Миколаївна,

к.е.н., старший викладач
Ногінова Наталія Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

1995-2000рр.- Львівська комерційна академія, спеціальність "Фінанси та кредит", здобула кваліфікацію економіста.

2002-2007рр.- здобувач кафедри "Фінанси та кредит"; Львівська комерційна академія.

2007р.- присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03.- організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: Державне регулювання процесами формування акціонерної власності в перехідній економіці України.

Досвід роботи

З 2008р.- старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту  Національного університету "Острозька академія".

З1999р.- гол. бух. Іванівського кооперативного підприємства.

Хобі та інтереси
Податки, збори та податкові платежі в Україні.
Наукова робота
2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ногінова Н.М. Приватизація в Україні : упущення, досягнення і перспективи // Дніпропетровський державний аграрний університет. Ефективна економіка. – 2014. – № 1.

Ногінова Н.М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки // Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України. Ефективність державного управління. 2014. - Вип. 39. - С. 189-194.

Ногінова Н.М. Оподаткування малого підприємництва в Україні // Національний лісотехнічний університет . Науковий вісник.-2014.-Вип.24.1. – с. 259-264

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ногінова Н.М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції // Національний університет «Острозька академія». Наукові записки.-2014.- Вип 25.-С.141-145. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96252014

Ногінова Н.М.Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети // Національний університет «Острозька академія». Наукові записки.-2014.- Вип 27.-С.27-30. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96272014

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.nohinova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну