Ногінова Наталія Миколаївна,

к.е.н., старший викладач
Ногінова Наталія Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

1995-2000рр.- Львівська комерційна академія, спеціальність "Фінанси та кредит", здобула кваліфікацію економіста.

2002-2007рр.- здобувач кафедри "Фінанси та кредит"; Львівська комерційна академія.

2007р.- присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03.- організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: Державне регулювання процесами формування акціонерної власності в перехідній економіці України.

Досвід роботи

З 2008р.- старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту  Національного університету "Острозька академія".

З1999р.- гол. бух. Іванівського кооперативного підприємства.

Хобі та інтереси
Податки, збори та податкові платежі в Україні.
Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Податку на додану вартість в Україні та країнах європейського союзу. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної ітернет-конференції. "Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю". Мукачево. 19 листопада 2019р. с.99-102

Електронне адміністрування ПДВ. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіта і молодих учених. "Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України" Львів. 21 листопада 2019р.с.113-115.

Податкове регулювання зовнішньоекономічної діяльності та його вплив на формування доходів бюджету України. Матеріали !!Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. "Інноваційний вимір змін в обліково-аналітичному забезпеченні бізнесу: теорія, методологія, інформаційні технології". 19 березня 2020р. с.67-70

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Ногінова Н.М. Електронне адміністрування ПДВ. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної кнференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Сучасний стан та пріоритети модернізації фінансово-економічної системи України. 21 листопада 2019р. с.113-115

2019

Опублікування тез доповідей

Ногінова Н.М. Суперечності та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція. Дні науки. 27-30 береня. 2018. С.35-37.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЛАТНИКІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА. ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ, «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку», Острог, 13 травня 2016 р.

2014

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ногінова Н.М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції // Національний університет «Острозька академія». Наукові записки.-2014.- Вип 25.-С.141-145. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96252014

Ногінова Н.М.Трансформація форм власності в Україні: проблеми і пріоритети // Національний університет «Острозька академія». Наукові записки.-2014.- Вип 27.-С.27-30. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96272014

Опублікування статті

Ногінова Н.М. Приватизація в Україні : упущення, досягнення і перспективи // Дніпропетровський державний аграрний університет. Ефективна економіка. – 2014. – № 1.

Ногінова Н.М. Податкова реформа в Україні: досягання і прорахунки // Львівський державний регіональний інститут державного управління при президенті України. Ефективність державного управління. 2014. - Вип. 39. - С. 189-194.

Ногінова Н.М. Оподаткування малого підприємництва в Україні // Національний лісотехнічний університет . Науковий вісник.-2014.-Вип.24.1. – с. 259-264

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.nohinova@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну