Матвійчук Наталя Володимирівна,

к.і.н., старший викладач
Матвійчук Наталя Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Бакалавр історії (2009) - Національний університет "Острозька академія".

Магістр історії (2010) - Національний університет "Острозька академія".

Кандидат історичних наук (2019)- Національний університет "Острозька академія".

Наукова робота

2020

Опублікування статей у фахових наукових виданнях

Матвійчук Н.В. Культурна дипломатія США за президентства Д. Трампа. "Політикус". 2020. №4. С. 129-138.

2017

Опублікування статей у фахових наукових виданнях та закордонних виданнях

Матвійчук Н. В. Публіцистика С. Куропася. Evropský filozofický a historický diskurz. Прага, 2017. Т. 3. Вип. 1. С. 48-54.

Матвійчук Н. В. Публіцистика М. Куропася: основні напрями. «Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць». Київ, 2017. Вип. 125. С. 94-98.

Виступи з доповіддю на конференціях

Матвійчук Н. В. Початки Українського народного союзу в працях М. Куропася. Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Зб. наук. Праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 30. С. 73-75.

Матвійчук Н. В. Політика американських президентів у працях М. Куропася. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип. 1. С. 179-188.

2016

Опублікування статей у фахових наукових виданнях

Матвійчук Н. В. Вплив церкви на українську громаду Америки у науковому доробку М. Куропася. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 45. С. 64-67.

Матвійчук Н. В. Праці М. Куропася в оцінках сучасників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2016. Вип. 25. С. 189-193.

Виступи з доповіддю на конференціях

Матвійчук Н. В. Публіцистика С. Куропася. Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. С. 268-270.

2015

Опублікування статей у фахових наукових виданнях

Матвійчук Н. В. С. Куропась: матеріали до біографії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. Вип. 44. Т. 1. С. 276-281.

Матвійчук Н. В. Проблема етнонаціональної ідентичності українців у США в науковому доробку М. Куропася. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2015. Вип. 23. С. 159-163.

Матвійчук Н. В. Вплив церкви на українську громаду Америки у науковому доробку М. Куропася. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. Вип. 45. С. 64-67.

Матвійчук Н. В. Праці М. Куропася в оцінках сучасників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2016. Вип. 25. С. 189-193.


Сертифікати, дипломи

Сертифікат

Досвід роботи

2010 р. - старший лаборант кафедри міжнародних відносин; Національний університет "Острозька академія".

2016 р. - викладач-стажист (за сумісництвом) кафедри міжнародних відносин; Національний університет "Острозька академія".

2018 р. - викладач (за сумісництвом) кафедри міжнародних відносин; Національний університет "Острозька академія".

2019 р. - старший викладач (за сумісництвом) кафедри міжнародних відносин; Національний університет "Острозька академія".

Наукова робота
2022

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Матвійчук Н. В. Пандемія COVID-19 як виклик економічній безпеці США в умовах глобалізації //Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. - 2021. - 3(11). [ERIH PLUS, Index Copernicus International]

2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Матвійчук Н. В. Пандемія COVID-19 як виклик економічній безпеці США в умовах глобалізації //Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. - 2021. - 3(11). [ERIH PLUS, Index Copernicus International]

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Матвійчук Н. В., Макарчук Б. Р. Діджиталізація публічної дипломатії США за президентства Д. Трампа // Політичне життя. - 2021. - 2. - С.130-135.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Опублікування статті у фаховому виданні "Політикус"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат_безпековий форум - 02.04.2021 (0,58 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.matviichuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну