Іванчук Наталія Володимирівна,

к.е.н., доц., завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Іванчук Наталія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Вплив податку на додану вартість на тінізацію фонду оплати праці в Україні. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 126–129

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Вплив податку на додану вартість на тінізацію фонду оплати праці в Україні. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. С. 126–129

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ivanchuk N., Kharchuk Yu. Administrative Expenditures of Social Security Funds in Ukraine // Baltic Journal of Economic Studies. – Vol. 3, No. 5, 2017. – P. 157–161 (Web of Science)

Іванчук Н. В. Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2018. № 25. Том. 2. С. 288-294. (Web of Science)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іванчук Н. В. Адміністративні видатки фондів соціального страхування в Україні. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2018 року, м. Острог)

Рецензування статей, авторефератів

Майовець Я. М. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні (автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки)

Опублікування статті

Іванчук Н. В., Бровді І. І. Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9(37). С. 45–48. (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Реформування оподаткування заробітної плати та його вплив на процеси тінізації фонду оплати праці в Україні. V Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (11-12 жовтня 2018 року, м. Острог)

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Реформування оподаткування заробітної плати та його вплив на процеси тінізації фонду оплати праці в Україні : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку". Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. С. 114-117.

2017

Опублікування статті

Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : [науковий журнал]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Випуск 4(32). – С. 129–134. (Index Copernicus)

Оксентюк Л. О. Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі / Л. О. Оксентюк // Наукові записки Національ- ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», грудень 2016. – № 3(31). – С. 64–69. (Index Copernicus)

Іванчук Н. В. Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. – № 5(33). – С. 96–101. (Index Copernicus)

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 82–86.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (24 лютого 2017 року, м. Острог)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іванчук Н. В. Податки від фонду оплати праці у податковій системі України. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2017 року, м. Острог)

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іванчук Н. В. Взаємозв'язок фінансової стійкості та оподаткування фонду оплати праці підприємства. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law" (12-16 квітня 2016 року, м. Кошице, Словатська Республіка)

Іванчук Н. В. Необхідність удосконалення оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. Міжнародна наукова конференція "Econony and Society: modern foundation for human development" (31 жовтня 2016 року, м. Лейпциг, Німеччина)

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Обласна премія Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в контексті податкової реформи в Україні. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13 травня, 2016 року, м. Острог)

2015

Опублікування статті

Іванчук Н. В. / Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – С. 101–107. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2015/n28/21.pdf (Index Copernicus)

Іванчук Н. В. / Економічна сутність соціальних податків // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 79–83. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n27/16.pdf

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н.В. Нормативно-правові засади механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (24 квітня, 2015 року, м. Острог)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну