Іванчук Наталія Володимирівна,

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Іванчук Наталія Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

2003-2008 рр. - Національний університет "Острозька академія", спеціальність - "Фінанси", кваліфікація  - "Магістр з фінансів".

2011-2014 рр. - Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, аспірантура, спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит.

2014 р. - присуджений науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Тема дисертації: "Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні".

2018 р. - присвоєне вчене звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту.


Досвід роботи

2008-2010 рр. - викладач-стажист кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія".

2010-2012 рр. - викладач кафедри економічної теорії Національного університету "Острозька академія".

2012-2015 рр. - викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету "Острозька академія".

2015-2016 рр. - старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету "Острозька академія".

2016-2021 рр. - завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетинг, доцент кафедри фінансів обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

З 2021 р. - доцент кафедри фінансів обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".


Хобі та інтереси

Оподаткування фонду оплати праці; фінансовий аналіз діяльності підприємства.

Наукова робота
2021

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Методичні засади формування та аналізу фінансової звітності підприємства" впродовж 2 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник наукового гуртка "Розвиток та роль грошей і кредиту в сучасних умовах" впродовж 2 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник наукового гуртка "Мікроекономічний аналіз діяльності фірми" впродовж 2 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник студентського наукового гуртка "Методичні засади формування та аналізу фінансової звітності підприємства" у 2021-2022 н.р.

Керівник студентського наукового гуртка "Розвиток та роль грошей і кредиту в сучасних умовах" у 2021-2022 н.р.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ivanchuk N., Mamontova N. Payroll Taxes Increase Reserves in Ukraine. Independent Journal of Management & Production. Independent Journal of Management & Production. No 12(2). P. 575-589. Web of Science.

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Іванчук Н. В. Удосконалення факторного аналізу платоспроможності підприємства. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 57. С.133-138. Index Copernicus.

Іванчук Н. В. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2020. № 18(46). С. 57–61. Index Copernicus.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Іванчук Н. В. Аналіз взаємозв'язку рентабельності та ліквідності підприємства. VI Міжнародна наукова конференція "Corporate governance: strategies, processes, technology " (23 жовтня 2020 року, м. Лейпциг, Німеччина)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Методичні засади формування та аналізу фінансової звітності підприємства" впродовж 1 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник наукового гуртка "Розвиток та роль грошей і кредиту в сучасних умовах" впродовж 1 семестру 2020-2021 навчального року

Керівник наукового гуртка "Мікроекономічний аналіз діяльності фірми" впродовж 1 семестру 2020-2021 навчального року

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Іванчук Н. В. Оцінка резервів зростання податків від фонду оплати праці в Україні. XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (13 травня 2020 року, м. Острог).

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Іванчук Н. В. Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. 2018. № 25. Том. 2. С. 288-294. Web of Science.

Ivanchuk N., Kharchuk Yu. Administrative Expenditures of Social Security Funds in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 3, No. 5, 2017. P. 157–161. Web of Science.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іванчук, Н. В. (N. Іvanchuk) та Бровді, І. І. (І. Brovdi) (2018) Оптимізація витрат на персонал як чинник збільшення прибутку від операційної діяльності підприємства (Personnel costs optimization as a factor for increasing company’s operating profit). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (9(37)). с. 45-48. ISSN 2311-5149. Index Copernicus.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Іванчук Н. В. Адміністративні видатки фондів соціального страхування в Україні. XXІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2018 року, м. Острог).

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Майовець Я. М. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.01. Львів, 2018. 21 с.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2017) Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу (Payroll taxation in highly developed countries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). с. 129-134.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2017) Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (Tax aspects of payroll formation at Ukrainian enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). с. 96-101.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Іванчук Н. В. Податки від фонду оплати праці у податковій системі України. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2017 року, м. Острог).

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Іванчук Н. В. Взаємозв'язок фінансової стійкості та оподаткування фонду оплати праці підприємства. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law" (12-16 квітня 2016 року, м. Кошице, Словатська Республіка)

Іванчук Н. В. Необхідність удосконалення оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. Міжнародна наукова конференція "Economy and Society: modern foundation for human development" (31 жовтня 2016 року, м. Лейпциг, Німеччина)

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2015) Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні (Payroll tax revenue trends in UkraineI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (28). с. 101-107. ISSN 2311-5149

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ (ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL TAXES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). с. 79-83.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту - 18.12.2018 (1,98 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук - 22.12.2014 (2,61 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Науково-педагогічне стажування в галузі соціальних наук, підрозділів місцевого самоврядування, державного управління, адміністрування. Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (18.09.–18.12.2017 р.). - 18.12.2017 (0,05 Мб).

Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження у підготовку фахівців з економіки та управління». Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (24.04.–28.04.2017 р.). - 28.04.2017 (0,1 Мб).

Почесна грамота

Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації - 08.05.2015 (0,67 Мб).

Сертифікат учасника конференції

IV Міжнародна наукова конференція "Corporate Governance: Strategies, Processes, Technology" (м. Лейпциг, Німеччина) - 23.10.2020 (2,29 Мб).

Міжнародна наукова конференція "Econony and Society: modern foundation for human development" (м. Лейпциг, Німеччина) - 31.10.2016 (0,42 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікатна програма БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА «Quality Management Systems Internal Auditor Training Course» (based on ISO 9001:2015 and ISO 19011:2011 Standards) - 12.05.2018 (0,28 Мб).

Сертифікат про володіння англійською мовою на рівні B2. Pearson Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2). Pearson Test of English General (CEF B2) - 11.09.2017 (0,46 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Семінар НБУ "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 30.05.2018 (0,37 Мб).

Семінар НБУ "Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 13.11.2020 (0,21 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну