Іванчук Наталія Володимирівна,

к.е.н., завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Іванчук Наталія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні / Н. В. Іванчук // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 82–86.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Вплив податкових змін на формування фонду оплати праці в Україні. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (24 лютого 2017 року, м. Острог)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Іванчук Н. В. Податки від фонду оплати праці у податковій системі України. XXІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (27-30 березня 2017 року, м. Острог)

Опублікування статті

Оксентюк Л. О. Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі / Л. О. Оксентюк // Наукові записки Національ- ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», грудень 2016. – № 3(31). – С. 64–69.

Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : [науковий журнал]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Випуск 4(32). – С. 129–134.

Іванчук Н. В. Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні / Н. В. Іванчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», червень 2017. – № 5(33). – С. 96–101.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Ничипорук О. І.Сутність ліквідності і платоспроможності підприємства / О. І. Ничипорук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 159–162.

Ковальчук Н. М. Напрями забезпечення рентабельності діяльності підприємства в сучасних умовах / Н. М. Ковальчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 137–140.

Дем’янчук Л. В. Шляхи подолання банкрутства підприємства / Л. В. Дем’янчук // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 109–112.

Батицька А. О. Фінансові аспекти використання оборотних активів підприємства / А. О. Батицька // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 94–96.

Куйдан І. Ю. Розвиток страхового ринку України / І. Ю. Куйдан // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 85–88.

Телетьон А. А. Шляхи підвищення кредитоспроможності підприємства / А. А. Телетьон // Проблеми та перспективи розвитку національної економіки в умовах глобалізації : матеріали ХV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції молодих учених та студентів. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – С. 174–177.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Іванчук Н. В. Взаємозв'язок фінансової стійкості та оподаткування фонду оплати праці підприємства. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ukraine – EU. Modern Technology, Business and Law" (12-16 квітня 2016 року, м. Кошице, Словатська Республіка)

Іванчук Н. В. Необхідність удосконалення оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. Міжнародна наукова конференція "Econony and Society: modern foundation for human development" (31 жовтня 2016 року, м. Лейпциг, Німеччина)

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Обласна премія Рівненської обласної державної адміністрації за заслуги та досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н. В. Оподаткування фонду оплати праці підприємств в контексті податкової реформи в Україні. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (13 травня, 2016 року, м. Острог)

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Іванчук Н. В. / Економічна сутність соціальних податків // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Випуск 27. – С. 79–83. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2014/n27/16.pdf

Іванчук Н. В. / Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : [зб. наук. праць]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – С. 101–107. – Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2015/n28/21.pdf

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Іванчук Н.В. Нормативно-правові засади механізму оподаткування фонду оплати праці підприємств в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку» (24 квітня, 2015 року, м. Острог)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: natalia.ivanchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну