Зайцев Микола Олександрович,

д.ф.н, проф., завідувач кафедри культурології та філософії
Зайцев Микола Олександрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Рецензування монографій

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті.

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток "Антропологіячні студії"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія". Заступник головного редактора.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія". З

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Вдання наукового посібника

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3-4 листопада 2015 р. м. Варшава. Польсько-українська конференція "Методи та ідеї". Тема доповіді: Культурологія як проблема та проблеми культурології

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з університетом в Зеленій Гурі в рамках Erasmus +

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

24-25 квітня 2015 р. м. Острог. VIII Міжнародна наукова конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур". Тема доповіді: Єдність людства і різноманіття культур

18 грудня 2015 р. м. Київ. XIV міжнародна наукова конференція "Традиція і культура. Людина в пошуках смислу". Тема доповіді: Філософія в колізіях ХХІ ст.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.zaitsev@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну