Зайцев Микола Олександрович,

д.ф.н, проф., завідувач кафедри культурології та філософії
Зайцев Микола Олександрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Рецензування монографій

1 монографія

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток "Антропологіячні студії"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія". Заступник головного редактора.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія". З

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

2 статті

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

5 доповідей

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

2 доповіді

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Людська індивідуальність в смисловому полі православ’я та ісламу. - Доповідь на Міжнародному симпозіумі: «Релігія в сучасному світі: іслам і християнрство» 24-25 травня 2018 р. Національний університет «Острозька академія», Ерзурумський університет ім.. Ататюрка.

Опублікування статті

2 статті

Рецензування статей, авторефератів

4 автореферати

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

2 статті

2017

Опублікування тез доповідей

2 тез

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Вдання наукового посібника

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з університетом в Зеленій Гурі в рамках Erasmus +

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.zaitsev@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну