Зайцев Микола Олександрович,

д.ф.н, проф., завідувач кафедри культурології та філософії
Зайцев Микола Олександрович
QA
Резюме
Освіта

Вища. Філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

Досвід роботи

44 роки

Хобі та інтереси

Читання. Риболовля. 

Професійні навики

Філософська аналітика. Організація філософських дискусій. 

****

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

5 доповідей

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво "Філософським клубом"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Подієвий характер здійснення людини буттям

Опублікування статті

Культурне різноманіття в смисловому вимірі // Духовність. Культура. Глобалізація. – Львів, 2019. – С. 30-34. Ідея людини та питання її визначеностей // Людина і культура. – Острог, 2019. – С. 16-21.

2019

Опублікування статті

Написати та подати до друку 3 статті

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

2 доповіді

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

1 стаття

Рецензування статей, авторефератів

рецензія двох авторефератів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія".

2018

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток "Антропологіячні студії"

Опублікування статті

Право людини на культуру, або право людини бути людиною // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - № 13-=14 (362-363) Серія: Філософські науки. – С. 19 – 22.

Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. Tom 1 – Gorzow Wielkopolski 2018 – C.27 – 36.

Рецензування статей, авторефератів

4 автореферати

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

1.Право людини на культуру, або право людини бути людиною // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - № 13-=14 (362-363) Серія: Філософські науки. – С. 19 – 22. 2. Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. Tom 1 – Gorzow Wielkopolski 2018 – C.27 – 36. 2 статті

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

5 доповідей

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

2 доповіді

2017

Опублікування тез доповідей

2 тез

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Вдання наукового посібника

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з університетом в Зеленій Гурі в рамках Erasmus +

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.zaitsev@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну