Зайцев Микола Олександрович,

д.ф.н, проф., завідувач кафедри культурології та філософії
Зайцев Микола Олександрович
QA
Резюме
Освіта

Вища. Філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

Досвід роботи

44 роки

Хобі та інтереси

Читання. Риболовля. 

Професійні навики

Філософська аналітика. Організація філософських дискусій. 

****

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

тези доповідей (2)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

5 доповідей

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

два відгуки на наукові статті.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія" Д 48.125.01

Керівництво студентським науковим гуртком

керівництво науковим студентським гуртком "Антропологічні виміри сучасності"

Керівництво " Філософським клубом"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Культурне різномаїття та його роль в соціокультурному поступі людства (у співавторстві).Робоча назва "До питання про природу людини".

Ідея університету Вільгельма Гумбольдта та сучасність// Quo vadis, Університете? вид. Національного університету "Острозька академія", 2020 с. 9-16 Ідея людини та питання її визначеностей// Людина і культура вид. Національного університету "Острозька академія", 2019 с.16-21

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Культура та культурний поступ: спроба понятійної аналітики.

Антропологічний проект Ренесансу

стаття з проблем природи людини

2020

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Подієвий характер здійснення людини буттям

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво "Філософським клубом"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Культурне різноманіття в смисловому вимірі // Духовність. Культура. Глобалізація. – Львів, 2019. – С. 30-34. Ідея людини та питання її визначеностей // Людина і культура. – Острог, 2019. – С. 16-21.

2 статті

2019

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

1 стаття

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

2 доповіді

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

рецензія двох авторефератів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Написати та подати до друку 3 статті

2018

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

1.Право людини на культуру, або право людини бути людиною // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - № 13-=14 (362-363) Серія: Філософські науки. – С. 19 – 22. 2. Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. Tom 1 – Gorzow Wielkopolski 2018 – C.27 – 36. 2 статті

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

2 доповіді

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

4 автореферати

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток "Антропологіячні студії"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Право людини на культуру, або право людини бути людиною // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - № 13-=14 (362-363) Серія: Філософські науки. – С. 19 – 22.

Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. Tom 1 – Gorzow Wielkopolski 2018 – C.27 – 36.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Вдання наукового посібника

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з університетом в Зеленій Гурі в рамках Erasmus +

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.zaitsev@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну