Зайцев Микола Олександрович,

д.ф.н, проф., завідувач кафедри культурології та філософії
Зайцев Микола Олександрович
QA
Резюме
Освіта

Вища. Філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

Досвід роботи

44 роки

Хобі та інтереси

Читання. Риболовля. 

Професійні навики

Філософська аналітика. Організація філософських дискусій. 

****

Опис відсутній

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

2 тез

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь "Буття і час в онтології Романа Інгардена" ЇЇ Міжнародна конференція "Філософія Ромна Інгардена і Сучасність"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Подієвий характер здійснення людини буттям

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

5 доповідей

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво "Філософським клубом"

Опублікування статті

2 статті

Культурне різноманіття в смисловому вимірі // Духовність. Культура. Глобалізація. – Львів, 2019. – С. 30-34. Ідея людини та питання її визначеностей // Людина і культура. – Острог, 2019. – С. 16-21.

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

1 стаття

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

2 доповіді

Рецензування статей, авторефератів

рецензія двох авторефератів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія".

Опублікування статті

Написати та подати до друку 3 статті

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

1.Право людини на культуру, або право людини бути людиною // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - № 13-=14 (362-363) Серія: Філософські науки. – С. 19 – 22. 2. Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. Tom 1 – Gorzow Wielkopolski 2018 – C.27 – 36. 2 статті

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

2 статті

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

5 доповідей

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

2 доповіді

Рецензування монографій

1 монографія

Рецензування статей, авторефератів

4 автореферати

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

1. Член спеціалізованої вченої ради Д 35. 051. 02 у Львівському національному університеті. 2. Член спеціалізованої вченої ради Д у Національному університеті "Острозька академія"

Керівництво студентським науковим гуртком

Гурток "Антропологіячні студії"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія". Заступник головного редактора.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки. Серія "Філософія". З

Опублікування статті

Право людини на культуру, або право людини бути людиною // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки - № 13-=14 (362-363) Серія: Філософські науки. – С. 19 – 22.

Політика подвійних стандартів у онтологічному вимірі // Partnersnwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji między Unią Europejską a Ukraina. Tom 1 – Gorzow Wielkopolski 2018 – C.27 – 36.

2017

Опублікування тез доповідей

2 тез

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Видання Наукових записок. Серія "Філософія"

Вдання наукового посібника

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Співпраця з університетом в Зеленій Гурі в рамках Erasmus +

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykola.zaitsev@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну