Аверкина Марина Федорівна,

д.е.н, проф., професор
Аверкина Марина Федорівна
QA
Резюме
Освіта

2001 - закінчила Переспівську загальноосвітню школу I-III ступенів із золотою медаллю;

з 08. 2001р. по 07.2006р. – Національний університет водного господарства та природокористування;

Факультет: економіки і підприємництва;

Спеціальність: економіка підприємства;

бакалавр з економіки та підприємництва (диплом з відзнакою РВ № 28175734)

магістр з економіки підприємства (диплом з відзнакою РВ № 30579427)

кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища (ДК № 066100 від 31.05.2011);

доцент кафедри фінансів та банківської справи (12 ДЦ № 039803 від 23.09.2014);

доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (ДД № 006038 від 13.12.2016 );

професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій (АП № 000549 від 23.10.2018).

Досвід роботи

з 01.2016 р. по теперішній час професор кафедри економіко-математичного моделювання на інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія»

з 11. 2012 р. – по 11. 2015 р. докторант кафедри менеджменту та маркетингу Луцького національного технічного університету;

з 09. 2011 р. – по 10 . 2012 р. старший викладач кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування;

з 11. 2009 р. – по 09. 2011 р. асистент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування;

з 11.2006 р. – по 11. 2009 р. навчання в аспірантурі за спеціальністю 08.00.06. «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» Національного університету водного господарства та природокористування;

з 09.2006 р. по 11.2006 р. асистент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування.

Професійні досягнення
2020 - PhD Summer School in Economics, Management, Political Science, Law and Public Administration, Estonia, Viljandi.
Експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Averkyna M.F. (2021) ETHICAL DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION. 6 th International Conference on Recent Trends in Computer Science and Electronics(RTCSE®) 05 Jan - 07 Jan 2021 University of Hawaii (Manoa campus) in Honolulu, Hawaii

Averkyna M. F. (2021) Theoretical aspects of the local governm ent’s decision mak ingprocess. 12th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences which was held at Virtual Conference, United States of America, 25-29, July, 2021

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Краївська І.А. Моніторинг економічної безпеки підприємств та установ соціальної інфраструктури в системі національної безпеки держави. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н., Харків, 2021, 20 с.

Рязанова Н.О. Стратегічні орієнтири розвитку альтернативної енергетики в національній економіці України. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н., Київ, 2021, 40 с.

Пархоменко Н.М. Організаційно-економічні засади формування й розвитку інтеграційних процесів регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н., м.Київ, 2021,40 с.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Аверкина М.Ф., Брень М.П. Моделювання динаміки показників фінансової системи України // Інфраструктура ринку. 2021. № 52. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Lorents P., Averkyna M. (2021) Method of Similarity Implementation for the Decision-Making Process in Small Towns Transportation Management. In: Russo D., Ahram T., Karwowski W., Di Bucchianico G., Taiar R. (eds) Intelligent Human Systems Integration 2021. IHSI 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1322. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68017-6_63 (WoS).

Averkyna Maryna (2021). Theoretical Aspects of the Local Government’s Decision-Making Process. In: Lecture Notes in Networks and Systems (107−115). Springer. (Scopus Q4)

Maryna Averkyna (2021). Ethical Decision-Making for Sustainable Urban Transportation. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 25 (4), 1130−1144. (Scopus Q4)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Аверкина М.Ф., Октисюк Є.В. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка», 2021(Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Дубровик О.А. ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКА ІТ-СЕКТОРУ НА ЙОГО ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ. Наукові записки НаУОА. Серія «Економіка», 2021(Index Copernicus)

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Аверкина М.Ф., Гурко А.В. (2020) Вплив показників злочинності на економічне зростання країн Європи. Zeszyt Naukowy Prac Ukrainoznawchych. №4. С.199-211

Аверкина М.Ф., Долгова Д.О. (2020) FORECASTING OF EXPEDINTURES ON THE EDUCATIONAL SPHERE OF UKRAINE. The International Scientific Periodical Journal "Modern Scientific Researches". 13. P.1. PP:88-93 (Index Copernicus)

Averkyna M. (2020) Implementation of Descriptive Similarity for Decision Making in Smart Cities. In: Stephanidis C. et al. (eds) HCI International 2020 – Late Breaking Papers: Interaction, Knowledge and Social Media. HCII 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12427. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60152-2_2 (Q2)

Averkyna M.F. Logistic coordination transportation system of cities and metropolitan areas / M.F. Averkyna // Modern scientific researches (December 16-17, Minsk). – 2019. – V. 10 (Index Copernicus, GScholar).

Аверкина М.Ф. , Приступа М.Б. Експертні системи в автоматизованих інформаційних системах // Інфраструктура ринку. – 2019. – В. 37. – С.801-806. (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Сидорчук Л.В. Штучний інтелект у бізнесі: переваги та перешкоди у впровадженні // Інфраструктура ринку. – 2019. – В. 37. – С.164–169. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus).

Аверкина М.Ф. Октисюк Є.В. Моделювання кредитоспроможності клієнт // Інфраструктура ринку. 2020. № 39. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Гурко А.В. Економічне зростання країни: фактори й особливості // Інфраструктура ринку. 2020. № 40. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Шмигельський Ю.В. Моделювання прибутковості підприємств аграрного сектору // Інфраструктура ринку. 2020. № 40. (Електронний науково-практичний журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Кудрей А. Ю. ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ПОЛІСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕГІОНУ // Приазовський економічнй вісник. 2020. № 1(18). -С. 317-320 (електронне наукове видання, категорія Б, Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List)

Averkyna M. Application the Method of Similarity for the Decision-Making Process / P. Lorents, M. Averkyna // Lecture Notes in Electrical Engineering. Smart Information and Communication Technologies (Smart-ICT-19), 26-29 September 2019. Saidia, Morocco: Springer (Scopus Q3)

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Радченка О. П. Структурно-функціональне забезпечення розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації: теорія і методологія, Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.е.н., Одеса, 2020., 42 с.

Дяченко К.С. Економічна безпека діяльності будівельних підприємств. Автореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н., Харків, 2020. - 20 с.

Зелінський С.В. Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України. втореферат дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н., Харків, 2020. - 20 с.

Серняк І. І. Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства. Автореферат дис. на здобуття наук. к.е.н., Львів, 2019. - 20 с.

Пухир С.Т. Фінансові механізми реалізації державної регіональної політики в Україні. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н., Львів, 2020. - 40 с.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Averkyna Maryna (2020) ETHICAL DECISION-MAKING FOR SUSTAINABLE URBAN TRANSPORTATION. PhD Summer School in Economics, Management, Political Science, Law and Public Administration, Estonia, Viljandi.

Averkyna Maryna (2020) Implementation of Descriptive Similarity for Decision Making in Smart Cities. HCI INTERNATIONAL 2020 22ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN-COMPUTER INTERACTION. Copenhagen, Denmark, 19-24 July 2020.

Averkyna Maryna (2020) A Similarity-Based Decision Process for Decisions’ Im-plementation. The 2020 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing CSCE 2020, Luxor Hotel (MGM Property), 3900 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, 89109, USA July 27-30, 2020.

Averkyna M.F (2021) Method of Similarity Implementation for the Decision-Making Process in Small Towns Transportation Management. IHSI 3: Intelligence, Technology and Analytics. Palermo, Italy

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Дослідження впливу соціо-еколого-економічних процесів на стан національної безпеки та стійкий розвиток територіальних систем»

Керівництво науковим гуртком «Дослідження впливу соціо-еколого-економічних процесів на стан національної безпеки та стійкий розвиток територіальних систем»

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Averkyna M. (2019) Some Mathematical and Practical Aspects of Decision-Making Based on Similarity / P. Lorents, M. Averkyna // “HCII 2019 Late Breaking Work” LNCS Proceedings. (July 26-31, Orlando, Florida, USA), P: 168-179. (Scopus Q2).

Аверкина М.Ф. Регіональна інноваційна політика на засадах стійкості: сутність, особливості та завдання / М.Ф. Аверкина, О.А. Карлова // Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Економіка». – 2019. том № 12. (Google Scholar)

Аверкина М.Ф., Артюх О.М. Оцінювання стійкості транспортної системи міста. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/ (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Кондратюк Є. С. Методичні засади оцінювання сталого розвитку території. Бізнес Інформ. 2018. № 11. - С. 147-154. (Науковий журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Вальчук В.В. Забезпечення соціально-економічного розвитку міст. Ефективна економіка. 2019. №4. http://www.economy.nayka.com.ua/ (Науковий журнал, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М. Ф. Стійкість міської агломерації в забезпеченні регіонального розвитку. Бізнес Інформ. – 2019. – №3. – C. 108–113. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-108-113

Averkyna M. F. Reverse logistic system for maintenance urban sustainable development. // Modern engineering and innovative technologies. – 2019. – Issue 8. – Part. 3. P. 25– 29 (Index Copernicus).

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Заблодська Д.В. Розвиток міжрегіонального співробітництва в умовах євроінтеграції. Автореф. на здобуття наук. ступеня к.е.н., Сєвєродонецьк, 2019. - 20 с.

Угольков Є.О. Організовування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій. Автореф. на здобуття наук.ступеня к.е.н., Львів, 2019. - 25 с.

Рейкін В. С. Детінізація національної економіки в умовах невизначеності. Автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д.е.н., Львів, 2019. - 40 с.

Рецензування стaтей наукового видання "Polska-Niemcy-Unia Europejska w Procesie Zmian"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Averkyna M. Application the Method of Similarity for the Decision-Making Process. The First International Conference on Smart & Communacation Technologies (SmartICT'19). 26-28 September 2019, Be Live Collection Hotel, Saidia, Morocco

Аверкина М.Ф. «Зелені» технології інформаційної логістичної системи. Сталий розвиток соціально-економічних систем: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14 травня 2019 р.; м. Київ)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій / М.Ф. Аверкина // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4. – С. 334–350 (Web of Science).

Averkyna M. Green Logistics’ Directions in the System of Urban Sustainable Development / M. Averkyna, O. Karlova, O. Kirian, T. Obydiennova // International Journal of Applied Business and Economic Research. – 2017. – V.15. N 22 (Part 2). – P. 787–797. (Scopus, Q2).

Averkyna M. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine / M. F. Averkyna, Y. V. Shulyk // Фінснсово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. - В.3 (26). С. 82-90. (Web of Science).

Averkyna M. F. The principles of regional renewable energy policy / M. F. Averkyna // Причорноморські економічні студії, 2018 – №30-1. – С. 131-134. (Index Copernicus)

Averkyna M. F. The role of information technologies in the sustainable urban transportation system maintenance. «Modern engineering and innovative technologies», 2018. V. 4 (Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Руднік О.О. Особливості автоматизації обліку основних засобів // Ефективна економіка. - 2018. - №6 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Бабюк Н. Сучасний стан інформаційних систем ведення обліку в Україні та тенденції їхнього розвитку // Інфраструктура ринку. - 2018. В.19. - С. 523-526 (Електронне фахове видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Каток Д.К. Моделювання рівня інфляції в Україні // Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018 – № 5 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф, Сипата М. Автоматизація систем управлінського обліку на підприємстві // Інфраструктура ринку- 2018. - В.19. С. 548-551 (Електронне фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Тихонюк К. Сучасні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - 2018. - В.30 (фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Бомчук А.В. Моделюваня соціально-економічного розвитку України в порівнянні з Польщею // Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2018. - В.19. - С. 27-31 (Фахове, наукометричне видання, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф., Гриценюк О.І. Особливості автоматизації обліку праці та заробітної плати. Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії". - 2018.В.29. С. 113-116. (фахове, наукометричне виданя, Index Copernicus)

Аверкина М.Ф. Зарубіжний досвід формування регіональної політики розвитку відновлювальної енергетики Португалії в руслі забезпечення стійкого розвитку міст// Державне управління: удосконалення та розвиток, 2018 – № 5 (Електронне фахове наукометричне видання, Index Copernicus)

Averkyna M. F. The role of information technologies in the sus-tainable urban transportation system mainte-nance // Modern engineering and innovative technologies, №. 4. V. 2. – 2018. – C. 90-94 (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Averkyna M.F. Decision Support System in the Public and Private Companies. Conference proceedings of the International Studients' Scientific conference "Actual Issues of European Integration", (November 17, 2018), Tbilisi.

Видання наукової монографії

Аверкина М.Ф. Інформаційні системи та технології забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій / Сталий розвиток — ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія / Міненко М.А., Бендюг В.І., Комариста Б.М. [та ін.]; НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; Національний університет “Києво-Могилянська академія”; Вища економіко-гуманітарна школа / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. — Київ, 2018. — 620 с. – C.369-374.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком «Дослідження впливу соціо-еколого-економічних процесів на стан національної безпеки та стійкий розвиток територіальних систем»

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Аверкина М.Ф. Фінансове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст та агломерацій. Міжнародна науковотехнічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14-16 травня 2018 р.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Тонкошкур М.В. Забезпечення функціонування туристичного комплексу регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - ДВНЗ "Прикарпатський націонаьний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2018. - с.20

Щьокіна Є.Ю. Організаційно-управлінські інновації в забезпеченні розвитку регіону. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - ДВНЗ "Прикарпатський націонаьний університет імені Василя Стефаника", Івано-Франківськ, 2018. - с.20

Сєребряк К.І. Розвиток інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. - Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Сєвєродонецьк, 2018. - с.34

Рецензування 26 статей.

2017

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Нікішин Є. В. Контроль системи продовольчого забезпечення як чинник економічної безпеки регіону. Автореф. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2017. – 24 с.

Муратов О. М. Прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса, 2016. – 21 с.

Чернишов О. Ю. Формування системи управління економічним розвитком міста. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, Покровськ, 2017. – 21 с.

Гайденко С. М. Формування та реалізація стратегій розвитку підприємств житлово-комунального господарства. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). - Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Харків, 2017. – с. 21.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Averkyna M.F. Criteria of Urban Sustainable Development / M.F. Averkyna // Proceedings of the International Scientific Conference «International Day of Science 2017 – Economics, Management, Innovation». – Moravian University College Olmouc, 2017. – 273. – P.3-6. (Наукометричне видання,WoS).

Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of financial flows in cities and metropolitan areas / M. F. Averkyna, O. Karlova, Ch. Kalashnikova // International Journal of Economic Research. Volume 14. - 2017.(SCOPUS, Q2)

Averkyna M. F. Economic-mathematical modeling of logistic coordination of cities and metropolitan areas for maintenance of sustainability / M.F. Averkyna,O. Karlova, Kalashnikova Ch. // Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 2017. pp. 17-24 ISBN 978-80-248-4131-1, ISSN 1804-9104.13-219. (Наукометричне видання, WoS)

Аверкина М.Ф. Особливості оцінювання стійкого розвитку міст та агломерацій // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - №4. - С.334-350 (Web of Science)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Аверкина М. Ф. Механізм інформаційного забезпечення розвитку територіальних систем / М. Ф. Аверкина // Причорноморські економічні студії. – 2017. – В. 18. – С. 211-215.

Аверкина М. Ф. Особливості діагностики забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.– Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 3-7.

Аверкина М. Ф. Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє: тези наук.-практ. Інтернет-конф. (3 березня 2017 р.). — К.: КНЕУ, 2017. — 325 с., С. 261-272

Аверкина М. Ф. Формування інноваційного середовища в місті / М. Ф. Аверкина // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфра-структури: виклики постіндустріальної економіки”, Львів, 18–19 травня 2017 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – С.37-39.

Аверкина М. Ф. Значення раціонального використання ресурсів у забезпеченні стійкого розвитку міст та агломерацій // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі», 24-26 травня, 2017 р. – Харків.

Аверкина М. Ф. Інституційні передумови забезпечення інноваційного розвитку міст / М. Ф. Аверкина // Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо-, та мікрорівнях» (Одеський національний політехнічний університет, 7-8 червня 2017.). – Одеса, 2017. – C. 60-62.

Аверкина М. Ф. Стратегічний набір в управлінні стійким розвитком агломерацій / М. Ф. Аверкина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка». – 2017. - №5 (33). – С. 47–51.(Index Copernicus)

Видання наукової монографії

Аверкина М. Ф. Стійкий розвиток міст та агломерацій: особливості забезпечення / Місцевий розвиток за участі громади. Том 4: Регіональні аспекти та сталий розвиток міст / [за заг.ред. к.пол.н. Г.І. Мелеганич, д.е.н. Ю.М. Петрушенка]. – Київ : ВАІТЕ, 2016. – 316 с., С. 272-284.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко – правові аспекти» м. Київ (26-27 вересня 2017 р.)

Прийнято участь у 7 Міжнародній науковій конференції «Сучасні концепції та методи менеджменту» 7-8 грудня 2017 р. м. Варшава, Польща.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Логістичне забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку" (24 лютого 2017 року, м. Острог)

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Averkyna M.F. Durections in logistics coordination in cities and metropolitan areas: economic-mathematical vision/ M. F. Averkyna// Zeszyty Naukowe Universytetu Przyrodnicho-Humanistycznego w Siedecach. - Nr 111 (38). - 2016. - P. 121-131 (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Прийнято участь у 6 Міжнародній науковій конференції "Сучасні концепції та методи менеджменту" 8-9 грудня 2016 р. м. Варшава, Республіка Польща

Прийнято участь у Міжнародній науково-практичній конференції м.Шєдельц.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Аверкина М. Ф. Логістична координа-ція інформаційних по-токів міст та агломерацій / М. Ф. Аверкина // International Scientific Conference Modern Transformation Of Eco-nomic and Management In The Era Of Globalization: Conference Pro-ceedings. January 29, 2016. Klaipe-da: Baltija Publishing. 306-308 p

Захист дисертації

Захист докторської дисертації на тему "Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій" 29.09.16

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Подано пропозицію для написання Стратегії сталого розвитку Нетішинської об'єднаної територіальної громади до 2028 р. на 50 тис. грн.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну