Цип'ящук Марія Богданівна,

викладачка кафедри теорії та історії держави і права
Цип'ящук Марія Богданівна
QA
Резюме
Професійні навики

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2016

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б. Психологічні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в сучасних умовах. [Текст] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2016. – Вип.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання”, м. Острог, 13-14 листопада 2015 року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Цип'ящук М.Б. “ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА ПРАВА ПРАВ ЛЮДИНИ” // Цип’ящук М.Б. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 260 с. – С. 89-90.

2014

Опублікування статті

Цип'ящук, М. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності. [Текст] / М. Ципʼящук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : «Психологія і педагогіка». – 2014 – Вип.26. – С. 136-140. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3668/1/17.pdf

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Цип’ящук М. До питання розвитку практичного мислення майбутніх юристів. [Текст] / М. Ципʼящук // Міжнародна Інтернет конференція “Сучасні дослідження когнітивної психології”. (IICRACP-2014), 15.05.2014-15.06.2014 р.

2013

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б. До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста. [Текст] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 24. – С. 127-133. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2499/1/Tsypiashchuk_NZ_PSY_Vyp_24.pdf

2012

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність [Текст] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 19. – С. 259-262. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1464/1/Tsypiashchuk_18.09.pdf

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Цип'ящук М.Б. Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”. (м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. с. 145-146)

2011

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.tsypiashchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну