Цип'ящук Марія Богданівна,

викладачка кафедри теорії та історії держави і права
Цип'ящук Марія Богданівна
QA
Резюме
Професійні навики

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2016

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б. Психологічні аспекти підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності в сучасних умовах. [Текст] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2016. – Вип.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

IV Міжнародна науково-практична конференція “Малиновські читання”, м. Острог, 13-14 листопада 2015 року

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Цип'ящук М.Б. “ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ З ТОЧКИ ЗОРУ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА ТА ПРАВА ПРАВ ЛЮДИНИ” // Цип’ящук М.Б. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. – 260 с. – С. 89-90.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Цип’ящук М. До питання розвитку практичного мислення майбутніх юристів. [Текст] / М. Ципʼящук // Міжнародна Інтернет конференція “Сучасні дослідження когнітивної психології”. (IICRACP-2014), 15.05.2014-15.06.2014 р.

Опублікування статті

Цип'ящук, М. Дослідження розвитку практичного мислення майбутніх юристів за критерієм їх залучення до практичної діяльності. [Текст] / М. Ципʼящук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : «Психологія і педагогіка». – 2014 – Вип.26. – С. 136-140. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/3668/1/17.pdf

2013

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б. До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста. [Текст] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2013. – Вип. 24. – С. 127-133. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/2499/1/Tsypiashchuk_NZ_PSY_Vyp_24.pdf

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Цип'ящук М.Б. Подання учасниками цивільного процесу доказів у суді першої інстанції України, Франції та Німеччини: порівняльний аналіз. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”. (м. Острог, 16-17 листопада 2012 року. с. 145-146)

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність [Текст] / М. Б. Цип'ящук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог : Вид-во НаУОА, 2012. – Вип. 19. – С. 259-262. – Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1464/1/Tsypiashchuk_18.09.pdf

2011

Опублікування статті

Цип'ящук М.Б. Професійне мислення юристів: теоретичні основи дослідження / М. Б. Цип’ящук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 2(4) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11tmbtod.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Диплом про участь у весняному освітньому семінарі. Будапешт, Угорщина. - 28.03.2013 (0,61 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Участь у міжнародній конференції: "Профіль клієнта юридичної клініки". м. Варшава, Польща. 8-9.04.2017 - 09.04.2017 (1 Мб).

Школа з прав людини (Викладання Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практики Європейського Суду з прав людини). 15.12.2017 р., м. Полтава - 15.12.2017 (1,25 Мб).

Методологічна школа (Викладання Європейської Конвенції з прав людини та практики Європейського Суду з прав людини). 13-16.07.2017 р., м. Київ - 16.07.2017 (0,99 Мб).

Сертифікат про участь у міжнародній науково-практичній конференції "School of Clinical Legal Education: V4 + Ukraine ". м. Івано-Франківськ, Україна. 15-17.09.2016 р. - 17.09.2016 (2,72 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Онлайн-курс "Людина та держава. Правила гри". EdEra - 22.01.2018 (3,44 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у семінарі: "Забезпечення права на паліативну допомогу". м. Яремча, Україна. 31.10-02.11.2018 р. - 02.11.2018 (0,54 Мб).

Active Citizens Local Training. British Councils. 05-09.05.2017 - 09.05.2017 (0,63 Мб).

Certificate of Attendance "Mediation in Professional Activity of a Lawyer/Attorney". м Святогірськ, Україна. 25-27.09.2018 - 27.09.2018 (0,79 Мб).

Сертифікат про проходження тренінгу з адвокації для місцевих недержавних гуманітарних організацій. м. Київ, Україна, 24-25.09.2018 - 25.09.2018 (1,56 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.tsypiashchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну