Шугай Марія Анатоліївна,

к.п.н., доц., доцент
Шугай Марія Анатоліївна
QA
Резюме
Досвід роботи

Викладацька діяльність у ВНЗ 15 років, психологічна та психотерапевтична практика 10 років

Хобі та інтереси

психотерапія в гуманістичному підході, проведення навчальних, психотерапевтичних груп та тренінгів, робота у психологічній студії Self

Освіта

О

  • Завершила програму професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт- консультантів (31.10. 2007 р.- 30.09.2012 р. Київський Гештальт Університет-акредитований в Європейській Асоціації Гештальт Терапії та Європейській Асоціації Психотерапії), сертифікований гештальт-терапевт.
  • Спеціалізації: «Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батькам в гуманістичному підході» (2011р.-2014р.); «Групова психотерапія в рамках гештальт-підходу» (2013р.-2014р.), «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії» (2014р.-2015р.). Участь і завершення навчальної програми «Психодрама  в груповій та індивідуальній роботі».


Професійні навики

Індивідуальна та сімейна психологічна та психотерапевтична допомога — труднощі в стосунках у сім’ї, в парі, на роботі, між дітьми та батьками; проблеми із самооцінкою, самореалізацією, депресія, різні фобії, панічні атаки, психосоматичні симптоми, втрати, дитячий травматичний досвід та інше.

 

Робота із дітьми — психологічне консультування, психотерапія та психологічна діагностика при психосоматичних , поведінкових (агресивна поведінка, некомунікабельність, невпевненість, проблеми в стосунках із іншими дітьми, в навчанні) та травматичних  симптомах.

 

Групова терапія — проведення терапевтичних та навчальних груп в гештальт-підході, організація тематичних практичних семінарів; ведучий тренер навчально- терапевтичних програм «Практична психологія», «Дитяча психологія та психотерапія»,  терапевтичної групи «Психодіагностика та корекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії та психодрами».

 

Тренер терапевтичних груп та сертифікований психотерапевт для учасників навчальних програм з підготовки гештальттерапевтів/ гештальтконсультантів

Професійні навики

Опис відсутній

****

Опис відсутній

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів // Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог, 2010. – Вип. 14. – С. 320-327. 2. Шугай М.А. , Медвєдєв В.М, Психологічні ресурси реалізації професійного сценарію психолога Джордана Петерсона крізь призму психологічного вигорання // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія „Психологія». – Острог, 2020. – Вип. 11. – С. 72-77 3. Шугай М.А. Психологічна допомога дитині при психоемоційному стресі// «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія „Психологія». – Острог, 2018. – Вип. 7. – С. 40-47. 4. Шугай М.А., Вітрук В.Я. РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ // «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія „Психологія». – Острог, 2018. – Вип. 8.

Стаття Шугай М.А "ДЕТЕРМІНАНТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСТВА". Київський науково-педагогічний вісник, випуск 24

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

2019

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Науковий збірник "Психологія"

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шугай М.А. Вітрук В.Я. Розвиток психологічного благополуччя дітей з особливими потребами засобами арт-терапії//Наукові записки НаУОА, серія "Психологія". науковий журнал.Острог: Вид-во НаУОА, 2018.-№6.- С.91-96

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шугай М.А. Гільман А.Ю. Саногенне і патогенне мислення: теорія і важливі напрями психологічної практики/ М.А.Шугай// Наукові записки.Серія "Психологія і педагогіка.-Острог: Вид-во НаУОА, 2016.-Вип.25-С. -28-39.- Режим доступу: psj.oa.edu.ua

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.shuhai@oa.edu.ua

Посилання

http://psychology.oa.edu.ua/

На головну