Попчук Марія Анатоліївна,

викладач кафедри індоєвропейських мов
Попчук Марія Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

Магістр Психології Національний університет "Острозька академія"

Філолог. викладач англійської мови та літератури, польської мови, перекладач Національний університет "Острозька академія"

Досвід роботи

2011-2016 рр. старший лаборант кафедри індоєвропейських мов Національного Університету «Острозька Академія»

2013-2015 рр. аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного Університету «Острозька Академія»

2016 - старший лаборант деканату факультету романо-германських мов Національного Університету «Острозька Академія»

2016 — викладач польської мови Національного Університету «Острозька Академія»

2019 - викладач англійської мови Національного Університету «Острозька Академія»

Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Abstracts of XVII International Scientific and Practical Conference DEVELOPMENT OF SCIENCE: TRENDS, INNOVATIONS PROBLEMS AND PROSPECTS Popchuk M.A. Metacognitive learning

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Особливості використання метакогнітивного підходу на заняттях з іно- земної мови. Дні науки НаУОА

Виступ з доповіддю

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Попчук М.А. МЕТАКОГНІТИВНЕ НАВЧАННЯ XVII International Scientific and Practical Conference DEVELOPMENT OF SCIENCE: TRENDS, INNOVATIONS PROBLEMS AND PROSPECTS. Amsterdam, Netherlands April 01 – 02, 2021

Попчук М.А. Концептуальна модель метакогнітивного контролю навчальної діяльності студентів. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA. Akademia im. Jakuba z Paradyża (Gorzów Wielkopolski)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Заступник відповідального секретаря

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Попчук М.А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного матеріалу SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY» III(24), Issue: 48, Budapest, 2015. – p.107-109.

Popchuk M.A. The peculiarities of learning styles through the prism of metakognition in the self-directed learning / International scientific professional periodical journal "The unity of science"/– Vienna – Austria, 2015

Попчук М.А. Стильові особливості навчальної діяльності студентів / М.А. Попчук // "Проблеми сучасної психології" Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2015 р.

Попчук М.А. Співвідношення та діагностика стильових і метакогнітивних особливостей контролю у навчальній діяльності студентів Vol 2, No 1 (12) (2016): TECHNOLOGIES OF INTELLECT DEVELOPMENT

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі засвоєння лексичного матеріалу / М.А. Попчук // Серія «Психологія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016

Popchuk M.A. The metacognitive approache in student’s learning activity/ International scientific professional periodical journal "The unity of science"/ 10– Vienna – Austria, 2015, p.90-92

Попчук М.А. Стильовий підхід в організації навчальної діяльності студентів/ International scientific professional periodical journal "The unity of science"/– Vienna – Austria, 2015, p.116-118.

Попчук М.А. Психологічні особливості здійснення метакогнітивного контролю в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ Матеріали конференції Міжнародна науково-практичнаконференція «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», Мукачево. – 2015р

Popchuk M.A. Metacognitive learning and learning style in the academic environment / M. A. Popchuk // Київ 2015.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Попчук М. А. Психологічні особливості засвоєння лексичного матеріалу/ International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", the 27th of November, Geneva (Switzerland).p.146-148.

Popchuk M/. A. The peculiarities of learning styles through the prism of metakognition in the self-directed learning. - Міжнародний нвуково-практичний конгрес педагогів та психологів "Driven to Discover", - м. Прага, червень 2015 р.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження стильових особливостей в контексті метакогнітивного моніторингу та контролю студентів / М.А. Попчук // «Проблеми емпіричних досліджень». - ВИПУСК 9. – Київ, 2014. С.377-383.

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі навчальної діяльності / М.А. Попчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2,Т1. – Херсон, 2014 р. с.253-257.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Popchuk M.A. Metamemory and Personality / M.A. Popchuk // XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и Педагогика в современном мире: вызовы и решения», Материалиы конференции. - Москва: Московский центр психологии и педагогики, 2014. C.17-21

Popchuk M.A.Theoretical analysis of stylistic approaches in psychology/ International scientific professional periodical journal «The unity of science» / – Vienna – Austria, 2014, p.114-118.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М.А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» . Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С.228-233.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну