Попчук Марія Анатоліївна,

викладач кафедри індоєвропейських мов
Попчук Марія Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

Магістр Психології Національний університет "Острозька академія"

Викладач англійської мови та літератури, польської мови, перекладач

Досвід роботи

2011-2016 рр. старший лаборант кафедри індоєвропейських мов Національного Університету «Острозька Академія»

2013-2015 рр. аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного Університету «Острозька Академія»

2016 - старший лаборант деканату факультету романо-германських мов Національного Університету «Острозька Академія»

2016 — викладач польської мови Національного Університету «Острозька Академія»

Наукова робота
2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

І Міжнародна науково-практична конференція «ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» Метакогнітивний підхід у процесі професійної іншомовної підготовки 06–07 квітня 2017 р. Острог

Міжнародна науково-практична конференція „ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ” Стильові особливості метакогнітивного контролю студентів в роцесі засвоєння лексичного матеріалу 19 жовтня 2017 р. Острог

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

31 березня 2017 р. Міжнародний науково-практичний конгрес педагогів та психологів "Mind technologies: Science" Особливості метакогнітивного контролю в навчальній діяльності студентів. Женева (Швейцарія)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю в навчальній діяльності студентів. Матеріали міжнародного науково-практичного конгресу педагогів та психологів "Mind technologies: Science" 31 березня 2017 р. Женева (Швейцарія) ст.117-120

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Попчук М.А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного матеріалу SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY» III(24), Issue: 48, Budapest, 2015. – p.107-109.

Popchuk M.A. The peculiarities of learning styles through the prism of metakognition in the self-directed learning / International scientific professional periodical journal "The unity of science"/– Vienna – Austria, 2015

Попчук М.А. Стильові особливості навчальної діяльності студентів / М.А. Попчук // "Проблеми сучасної психології" Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2015 р.

Попчук М.А. Співвідношення та діагностика стильових і метакогнітивних особливостей контролю у навчальній діяльності студентів Vol 2, No 1 (12) (2016): TECHNOLOGIES OF INTELLECT DEVELOPMENT

Опублікування статті

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі засвоєння лексичного матеріалу / М.А. Попчук // Серія «Психологія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016

Popchuk M.A. The metacognitive approache in student’s learning activity/ International scientific professional periodical journal "The unity of science"/ 10– Vienna – Austria, 2015, p.90-92

Попчук М.А. Стильовий підхід в організації навчальної діяльності студентів/ International scientific professional periodical journal "The unity of science"/– Vienna – Austria, 2015, p.116-118.

Попчук М.А. Психологічні особливості здійснення метакогнітивного контролю в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ Матеріали конференції Міжнародна науково-практичнаконференція «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», Мукачево. – 2015р

Popchuk M.A. Metacognitive learning and learning style in the academic environment / M. A. Popchuk // Київ 2015.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Попчук М. А. Психологічні особливості засвоєння лексичного матеріалу/ International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", the 27th of November, Geneva (Switzerland).p.146-148.

Popchuk M/. A. The peculiarities of learning styles through the prism of metakognition in the self-directed learning. - Міжнародний нвуково-практичний конгрес педагогів та психологів "Driven to Discover", - м. Прага, червень 2015 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попчук М.А. Психологічні особливості здійснення метакогнітивного контролю в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ. - Міжнародна науково-практичнаконференція «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», . - 14-15 травня 2015 р Мукачево.

2014

Опублікування статті

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження стильових особливостей в контексті метакогнітивного моніторингу та контролю студентів / М.А. Попчук // «Проблеми емпіричних досліджень». - ВИПУСК 9. – Київ, 2014. С.377-383.

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі навчальної діяльності / М.А. Попчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2,Т1. – Херсон, 2014 р. с.253-257.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Popchuk M.A. Metamemory and Personality / M.A. Popchuk // XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и Педагогика в современном мире: вызовы и решения», Материалиы конференции. - Москва: Московский центр психологии и педагогики, 2014. C.17-21

Popchuk M.A.Theoretical analysis of stylistic approaches in psychology/ International scientific professional periodical journal «The unity of science» / – Vienna – Austria, 2014, p.114-118.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попчук М.А. Система метакогнітивного моніторингу та контролю при вивченні іноземної мови / М.А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» 2014 р. с.174-176.

Попчук М.А. Стильові параметри метапізнання// Матеріали конференції. - Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан психологічних та педагогічних наук, Київ, жовтень 2014. С.122-124.

Попчук М.А. Психологічні особливості засвоєння лексичного матеріалу. - Міжнародний Конгрес педагогів та психологів "The generation of scientific ideas", . - Швейцарія, листопад 2014.

2012

Опублікування статті

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М.А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» . Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С.228-233.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М.А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С.90-91.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну