Попчук Марія Анатоліївна,

викладач кафедри індоєвропейських мов
Попчук Марія Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

Магістр Психології Національний університет "Острозька академія"

Філолог. викладач англійської мови та літератури, польської мови, перекладач Національний університет "Острозька академія"

Досвід роботи

2011-2016 рр. старший лаборант кафедри індоєвропейських мов Національного Університету «Острозька Академія»

2013-2015 рр. аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного Університету «Острозька Академія»

2016 - старший лаборант деканату факультету романо-германських мов Національного Університету «Острозька Академія»

2016 — викладач польської мови Національного Університету «Острозька Академія»

2019 - викладач англійської мови Національного Університету «Острозька Академія»

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Особливості здійснення метакогнітивного контролю студентами ЗВО на заняттях з іноземної мови.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція „ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ”

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

І Міжнародна науково-практична конференція «ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ» Метакогнітивний підхід у процесі професійної іншомовної підготовки 06–07 квітня 2017 р. Острог

Міжнародна науково-практична конференція „ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ” Стильові особливості метакогнітивного контролю студентів в роцесі засвоєння лексичного матеріалу 19 жовтня 2017 р. Острог

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

31 березня 2017 р. Міжнародний науково-практичний конгрес педагогів та психологів "Mind technologies: Science" Особливості метакогнітивного контролю в навчальній діяльності студентів. Женева (Швейцарія)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю в навчальній діяльності студентів. Матеріали міжнародного науково-практичного конгресу педагогів та психологів "Mind technologies: Science" 31 березня 2017 р. Женева (Швейцарія) ст.117-120

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Попчук М.А. Метакогнітивний підхід у навчанні лексичного матеріалу SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION» «PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY» III(24), Issue: 48, Budapest, 2015. – p.107-109.

Popchuk M.A. The peculiarities of learning styles through the prism of metakognition in the self-directed learning / International scientific professional periodical journal "The unity of science"/– Vienna – Austria, 2015

Попчук М.А. Стильові особливості навчальної діяльності студентів / М.А. Попчук // "Проблеми сучасної психології" Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка й Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2015 р.

Попчук М.А. Співвідношення та діагностика стильових і метакогнітивних особливостей контролю у навчальній діяльності студентів Vol 2, No 1 (12) (2016): TECHNOLOGIES OF INTELLECT DEVELOPMENT

Опублікування статті

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі засвоєння лексичного матеріалу / М.А. Попчук // Серія «Психологія». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016

Popchuk M.A. The metacognitive approache in student’s learning activity/ International scientific professional periodical journal "The unity of science"/ 10– Vienna – Austria, 2015, p.90-92

Попчук М.А. Стильовий підхід в організації навчальної діяльності студентів/ International scientific professional periodical journal "The unity of science"/– Vienna – Austria, 2015, p.116-118.

Попчук М.А. Психологічні особливості здійснення метакогнітивного контролю в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ Матеріали конференції Міжнародна науково-практичнаконференція «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», Мукачево. – 2015р

Popchuk M.A. Metacognitive learning and learning style in the academic environment / M. A. Popchuk // Київ 2015.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Попчук М. А. Психологічні особливості засвоєння лексичного матеріалу/ International scientific-practical congress of teachers and psychologists "The generation of scientific ideas", the 27th of November, Geneva (Switzerland).p.146-148.

Popchuk M/. A. The peculiarities of learning styles through the prism of metakognition in the self-directed learning. - Міжнародний нвуково-практичний конгрес педагогів та психологів "Driven to Discover", - м. Прага, червень 2015 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попчук М.А. Психологічні особливості здійснення метакогнітивного контролю в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ. - Міжнародна науково-практичнаконференція «Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів», . - 14-15 травня 2015 р Мукачево.

2014

Опублікування статті

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження стильових особливостей в контексті метакогнітивного моніторингу та контролю студентів / М.А. Попчук // «Проблеми емпіричних досліджень». - ВИПУСК 9. – Київ, 2014. С.377-383.

Попчук М.А. Особливості метакогнітивного контролю студентів в процесі навчальної діяльності / М.А. Попчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 2,Т1. – Херсон, 2014 р. с.253-257.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Popchuk M.A. Metamemory and Personality / M.A. Popchuk // XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и Педагогика в современном мире: вызовы и решения», Материалиы конференции. - Москва: Московский центр психологии и педагогики, 2014. C.17-21

Popchuk M.A.Theoretical analysis of stylistic approaches in psychology/ International scientific professional periodical journal «The unity of science» / – Vienna – Austria, 2014, p.114-118.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попчук М.А. Система метакогнітивного моніторингу та контролю при вивченні іноземної мови / М.А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» 2014 р. с.174-176.

Попчук М.А. Стильові параметри метапізнання// Матеріали конференції. - Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан психологічних та педагогічних наук, Київ, жовтень 2014. С.122-124.

Попчук М.А. Психологічні особливості засвоєння лексичного матеріалу. - Міжнародний Конгрес педагогів та психологів "The generation of scientific ideas", . - Швейцарія, листопад 2014.

2012

Опублікування статті

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті в контексті метапізнання особистості / М.А. Попчук // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» . Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної психології – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С.228-233.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Попчук М.А. Теоретичні аспекти дослідження метапам’яті особистості / М.А. Попчук // Міжнародна інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип.1. – С.90-91.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну