Матвійчук Марія Анатоліївна,

викладач
Матвійчук Марія Анатоліївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2022

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Матвійчук М.А. І. Малиновський про матеріальні умови в’язничного життя як важливу складову пенітенціарної справи. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» . 05 жовтня 2021року.

2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Матвійчук М. А. Концепція пенітенціарної справи І. Малиновського. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. URL : lsej.org.ua.

Матвійчук М. А. І. Малиновський і становлення радянського пенітенціарного права. Юридичний вісник. 2021. № 4.

Революційне кримінально-виконавче право та кримінально-виконавча політика перших років радянської влади в працях І. Малиновського. Наукови вісник публічного та приватного права. 2021. № 3

Кримінально-виконавче право в працях І. Малиновського за Київської Русі. KELM. 2021. № 3 (39).

Матвійчук М.А. Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект // Прикарпатський юридичний вісник. - Випуск 4(33). - 2020. - С. 82-88

Матвійчук М.А. Кровава помста в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект / М.А. Матвійчук // Науковий віник Міжнародного гуманітарного університету. Серія ЮРИСПРУДЕНЦІЯ. Випуск 44. - 2020. С. 120-125.

Матвійчук М.А. Погляди І. Малиновського на зародження та становлення кримінально-виконавчого права / М.А. Матвічук//EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISCURZ. - 2020. - Svazek 7.- 6 vydani. - 174-181.

Матвійчук М.А. Іоаннікій Малиновський про заслання: кримінально-виконавчий аспект/М.А.Матвійчук// Держава та регіони. Серія: ПРАВО. - 2020. - № 4. - с. 78-84.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Матвійчук М. А. І. Малиновський про примусову працю та культурно-просвітню роботу по місцях ув’язнення як важливі складові пенітенціарної справи. Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали ХІІI міжнародної науково-практичної конференції 07 вересня 2021 h/; м. Бухарест (Румунiя) : Видавнича група «Наукові перспективи», 2021.

1. Матвійчук М.А. Генеза кримінально-виконавчого права в працях І. О. Малиновського / М. А. Матвійчук // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук». Часть І. - Минск 2016. - С. 122-123.

Матвійчук М.А. До питання про кроваву помсту у Московській державі та Російській імперії у працях І. Малиновського / М.А. Матвійчук // International scientific and practical conference "LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS. - Lublin, Poland. - October 30-31, 2020. - 307-311.

3. Матвійчук М. А. І. Малиновський про смертну кару в Московській державі та Російській імперії / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD», 21-23 жовтня 2020 р. – Бостон, США. – С. 424-435.

2. Матвійчук М. А. І. О. Малиновський про зародження кримінально-виконавчого права / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХІ столітті». - м. Рівне. - 16-17 жовтня 2020 року. - 134-137.

1. Матвійчук М. А. Погляди І. Малиновського на заслання / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин», 2-3 жовтня 2020 р. – м. Харків. – С. 98-102.

  Сертифікати, дипломи...
Почесна грамота

За нелегку, самовіддану, суспільно-корисну діяльність волонтерів, благодійну роботу у Острозькій міській територіальній громаді та з нагоди відзначення Дня молоді - 23.06.2021 (0,27 Мб).

За наукові досягнення з нагоди Днів науки НаУОА-2021 - 14.04.2021 (0,14 Мб).

За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня працівників освіти - 15.09.2016 (0,34 Мб).

За успішну волонтерську діяльність у сфері надання безоплатної правової допомоги, активну громадянську діяльність та сприяння у реалізації державної політики щодо захисту прав громадян - 21.07.2021 (0,32 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

"Як навчати гендеру в Alma-mater?" - 13.08.2021 (0,4 Мб).

Успішне проходження онлайн-курсу про те, як правильно повідомляти про корупцію і стати викривачами "Впливай-викривай" - 20.05.2021 (0,12 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Участь в VІ Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія і практика сучасної науки" - 20.08.2021 (0,55 Мб).

Участь в міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХІ столітті" - 17.10.2020 (2,96 Мб).

Сертифікат про участь в ХІІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції "Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку". - 07.09.2021 (0,36 Мб).

Participation in the International Scientific and Practical Conference "LEGAL SCIENCE, LIGISLATION AND LAW ENFIRCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT PRACTICE" - 31.10.2020 (2,86 Мб).

Participation in XXII International Scientific and Practical Conference "THE WORLD DURING A PANDEMIC: NEW CHALLENGES" AND THREATS - 10.08.2021 (0,73 Мб).

Сертифікат про участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень" - 10.09.2021 (1,11 Мб).

Сертифікат про участь у ХІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути" - 28.08.2021 (1,37 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Certificate of recognition in the Active Citizens Local Trainin, organized by British Council - 19.09.2021 (0,16 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.matviichuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну