Матвійчук Марія Анатоліївна,

викладач
Матвійчук Марія Анатоліївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

1. Матвійчук М.А. Генеза кримінально-виконавчого права в працях І. О. Малиновського / М. А. Матвійчук // Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук». Часть І. - Минск 2016. - С. 122-123.

Матвійчук М.А. До питання про кроваву помсту у Московській державі та Російській імперії у працях І. Малиновського / М.А. Матвійчук // International scientific and practical conference "LEGAL SCIENCE, LEGISLATION AND LAW ENFORCEMENT PRACTICE: REGULARITIES AND DEVELOPMENT TRENDS. - Lublin, Poland. - October 30-31, 2020. - 307-311.

3. Матвійчук М. А. І. Малиновський про смертну кару в Московській державі та Російській імперії / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD», 21-23 жовтня 2020 р. – Бостон, США. – С. 424-435.

2. Матвійчук М. А. І. О. Малиновський про зародження кримінально-виконавчого права / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки та практики в ХХІ столітті». - м. Рівне. - 16-17 жовтня 2020 року. - 134-137.

1. Матвійчук М. А. Погляди І. Малиновського на заслання / М. А. Матвійчук // Міжнародна науково-практична конференція «Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин», 2-3 жовтня 2020 р. – м. Харків. – С. 98-102.

Опублікування статті

Матвійчук М.А. Смертна кара в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект // Прикарпатський юридичний вісник. - Випуск 4(33). - 2020. - С. 82-88

Матвійчук М.А. Кровава помста в Московській державі та Російській імперії в працях І. Малиновського: кримінально-виконавчий аспект / М.А. Матвійчук // Науковий віник Міжнародного гуманітарного університету. Серія ЮРИСПРУДЕНЦІЯ. Випуск 44. - 2020. С. 120-125.

Матвійчук М.А. Погляди І. Малиновського на зародження та становлення кримінально-виконавчого права / М.А. Матвічук//EVROPSKY POLITICKY A PRAVNI DISCURZ. - 2020. - Svazek 7.- 6 vydani. - 174-181.

Матвійчук М.А. Іоаннікій Малиновський про заслання: кримінально-виконавчий аспект/М.А.Матвійчук// Держава та регіони. Серія: ПРАВО. - 2020. - № 4. - с. 78-84.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.matviichuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну