Карповець Максим Вячеславович,

к.ф.н., доц., директор інституту соціально-гуманітарного менеджменту
Карповець Максим Вячеславович
QA
Резюме
Освіта

2004-2008 Бакалаврат "Культурологія". Національний університет "Острозька академія"

2008-2009 Магістеріум "Культурологія". Національний університет "Острозька академія"

2009-2012 Аспірантура "Філософська антропологія, філософія культури", PhD програма "Філософія літератури". Національний університет Києво-Могилянська академія

Досвід роботи

2021-зараз Директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту

2018-2021 Декан гуманітарного факультету НаУОА

2009-нині Викладач культурологічних і філософських дисциплін у НаУОА (з 2018 - доцент)

2015-2018 Заступник декана гуманітарного факультету НаУОА

2011-2018 Дописувач анотацій та критичних статей у часописі "Критика"

2016-2018 Керівник Інформаційного центру ЄС при НаУОА

2010-2016 Дописувач критичних матеріалів про кіно в Католицькому часописі, Cineticle, Verbum

Хобі та інтереси

Кулінарія, кінематограф, подорожі.

Професійні навики

Володіння мовами: українська (вільно), англійська (високий рівень), французька (середній рівень), польська (середній рівень), німецька (зі словником).

Особисті навички: комунікабельність, відповідальність, дисциплінованість, швидка адаптивність.

Професійні навички: написання україномовних і англомовних критичних текстів у галузі мистецтва, кінематографу, література; організація культурних заходів, робота в колективі; аналітика й систематизація процесів; публічні лекції для спеціалізованої та широкої аудиторії. 


Наукова робота
2022

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Karpovets M., Karpovets K., Kostiuchenko O. The Realities and Prospects of the Project-Based Learning (PBL) for Humanities Students // Youth Voice Journal [Scopus]

2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Karpovets M., Karpovets K. A Performative Perspective on Online Learning of Students in Higher Education // Youth Voice Journal [Scopus]

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

XXVІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Хлібне перемир'я Сергія Жадана: на східному фронті без змін // Український альманах. - Варшава: В-во ТИРСА, 2021. - С. 266-274.

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Тілесність, ритуал і перформенс: соціально-філософська інтерпретація // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Криза толерантності в мультикультурній реальності: випадок міграції // Міжнародна наукова конференція «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта»

Антропологічна теорія Романа Інґардена // Міжнародна конференція «Філософія Романа Інґардена і сучасність» (8 жовтня, 2020).

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shevchuk D., Karpovets M. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization // Symposion. – Vol. 7, Issue 1 (2020). – p. 85-97. [Scopus]

Kraliuk P., Karpovets M. The Gnoseological and Ontological Dualism of Lesia Ukrainka’s “The Forest Song” // Slavia Orientalis [Scopus]

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Пеформативність як умова гетерогенності суспільства: культурно-антропологічний аспект // Людина і культура.

Лондон очима Клариси Делловей: образ міста в романі Вірджинії Вулф // Урбанізм і фемінізм. С. 128-142.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Перформативне відвторення буденного у соціокультутрній реальності // XII Міжнародна конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (17-18 травня, 2019).

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Перформативна природа соціальної реальності // Гуманітарний часопис. – № 3 (4). – 2017. – С. 50-61. [Index Copernicus]

Перформативна теорія культури: повернення до суб'єкта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв [Web of Science]

Антикорупційна етика в системі європейських цінностей // Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji miedzy Unia Europeiska a Ukraina. Tom 1. – Gorzow Wielkopolski. – S. 105-115.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Перформативне розуміння суспільства в теорії Бруно Латура // XXIII Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Людська тілесність у перформативному конструюванні соціальної реальності // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (18-19 травня, 2018).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мистецтво на межі людських можливостей // Часопис "Критика"

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Imago"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Гуманітарні науки”. – Острог, 2018. - Випуск 10. – 296 с.

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Деконструкція цінностей у сучасній освіті // VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, 30.09-02.10 2016 r.

Міжнародний науковий семінар, Ататюрський університет (м. Ерзарум, Туреччина)

The Identity of Philosopher after the Postomodernity // University of Zielona Gora

1. The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // University of Zielona Gora 2. The Urban Ontology: Rethinking of Human Corporeality // University of Zielona Gora

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Imago"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Фемінізм і сучасне мистецтво // Щорічний круглий стіл «Що ж таке фемінізм» (НаУ ОА)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Гуманітарні науки”. – Острог, 2017. - Випуск 9. – 534 с.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Нариси до міфології міста // Велика ідея. Режим доступу: https://biggggidea.com/practices/1575/

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Філософське осмислення шуму в культурі // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 119–127. [Index Copernicus]

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мода як форма влади // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. – С. 148-154.

Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі України. Серія: Філософські науки. – 2015. – № 16 (293). – С. 17-23.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – № 1. – Р. 77-93. (Web of Science)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну