Карповець Максим Вячеславович,

к.ф.н., доц., декан гуманітарного факультету
Карповець Максим Вячеславович
QA
Резюме
Освіта

2004-2009 Магістеріум "Культурологія". Національний університет "Острозька академія"

2009-2012 Аспірантура "Філософська антропологія, філософія культури", PhD програма "Філософія літератури". Національний університет Києво-Моглинська академія

Досвід роботи

2018-нині Декан гуманітарного факультету НаУОА

2009-нині Викладач культурологічних і філософських дисциплін у НаУОА (з 2018 - доцент)

2015-2018 Заступник декана гуманітарного факультету НаУОА

2011-2018 Дописувач анотацій та критичних статей у часописі "Критика"

2016-2018 Керівник Інформаційного центру ЄС при НаУОА

2010-2016 Дописувач критичних матеріалів про кіно в Католицькому часописі, Cineticle, Verbum

Хобі та інтереси

Кулінарія, кінематограф, колекціонування коміксів, рецензування на платформі goodreads, грибництво.

Професійні навики

Володіння мовами: українська (вільно), англійська (високий рівень), французька (середній рівень), польська (середній рівень), німецька (зі словником).

Особисті навички: комунікабельність, відповідальність, дисциплінованість, швидка адаптивність.

Професійні навички: написання україномовних і англомовних критичних текстів у галузі мистецтва, кінематографу, література; організація культурних заходів, робота в колективі; аналітика й систематизація процесів; публічні лекції для спеціалізованої та широкої аудиторії. 


Наукова робота
2021

Опублікування статті

Тілесність, ритуал і перформанс: соціально-філософська перспектива і перформативне суспільство: філософсько-антропологічні ремарки // Гуманітарний часопис [Index Copernicus]

2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kraliuk P., Karpovets M. The Gnoseological and Ontological Dualism of Lesia Ukrainka’s “The Forest Song” // Slavia Orientalis [Scopus]

Shevchuk D., Karpovets M. The Ukrainian Maidan and its Carnivalization // Symposion. – Vol. 7, Issue 1 (2020). – p. 85-97. (Scopus Q3)

Karpovets M., Karpovets K. A Performative Perspective on Online Learning of Students in Higher Education // Youth Voice Journal [Scopus]

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Антропологічна теорія Романа Інґардена // Міжнародна конференція «Філософія Романа Інґардена і сучасність» (8 жовтня, 2020).

Криза толерантності в мультикультурній реальності: випадок міграції // Міжнародна наукова конференція «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта»

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тілесність, ритуал і перформенс: соціально-філософська інтерпретація // XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки"

2019

Опублікування статті

Лондон очима Клариси Делловей: образ міста в романі Вірджинії Вулф // Урбанізм і фемінізм. С. 128-142.

Пеформативність як умова гетерогенності суспільства: культурно-антропологічний аспект // Людина і культура.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Перформативний аспект міського простору // III Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності» (15 травня, 2019).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Перформативне відвторення буденного у соціокультутрній реальності // XII Міжнародна конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (17-18 травня, 2019).

Присвоєння вченого звання доцента

Отримання доцента державного зразка

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Людська тілесність у перформативному конструюванні соціальної реальності // XI Міжнародна наукова конференція "Проблемикультурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур"

Досвід перформативності у філософії: мистецтво презентації // VI Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності»

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Imago"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Гуманітарні науки”. – Острог, 2018. - Випуск 10. – 296 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Перформативна природа соціальної реальності // Гуманітарний часопис. – № 3 (4). – 2017. – С. 50-61. (Index Copernicus)

Перформативна теорія культури: повернення до суб'єкта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (Web of Science)

Антикорупційна етика в системі європейських цінностей // Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i spoleczno-prawne aspekty relacji miedzy Unia Europeiska a Ukraina. Tom 1. – Gorzow Wielkopolski. – S. 105-115.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Перформативне розуміння суспільства в теорії Бруно Латура // XXIII Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Людська тілесність у перформативному конструюванні соціальної реальності // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (18-19 травня, 2018).

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Досвід перформативності у філософії: мистецтво презентації // VI Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (19 жовтня, 2018).

Перформативний аспект міського простору // III Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття волинської книжності»

Перформативний аспект міського топосу // Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція « Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту».

Опублікування статті

Мистецтво на межі людських можливостей // Часопис "Критика"

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Деконструкція цінностей у сучасній освіті // VII Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, 30.09-02.10 2016 r.

Міжнародний науковий семінар, Ататюрський університет (м. Ерзарум, Туреччина)

The Identity of Philosopher after the Postomodernity // University of Zielona Gora

1. The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // University of Zielona Gora 2. The Urban Ontology: Rethinking of Human Corporeality // University of Zielona Gora

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Imago"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Насилля та відеоігри у філософсько-антропологічному вимірі // Тези до конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації»

Соціальна ідентичність як конструкт перформативних ігор // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» НаУОА

Перформативні основи жіночої моди: постколоніальний дискурс // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» НаУОА

Філософія перформативності // V Всеукраїнська наукова конференція «Філософія як культурна політика сучасності» (НаУ ОА)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Фемінізм і сучасне мистецтво // Щорічний круглий стіл «Що ж таке фемінізм» (НаУ ОА)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”: серія “Гуманітарні науки”. – Острог, 2017. - Випуск 9. – 534 с.

2016

Опублікування статті

Нариси до міфології міста // Велика ідея. Режим доступу: https://biggggidea.com/practices/1575/

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Філософське осмислення шуму в культурі // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 119–127. (Index Copernicus).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Ідентичність філософа після постмодерну // Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (20-21 травня 2016 року).

Ціннісні орієнтири в Острозькій академії: традиції та інновації // ХVІІ Всеукраїнська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні «Українсько-європейські ініціативи в освітньому просторі: ціннісна парадигма» (29 березня – 30 березня 2016 року).

Естетичні парадокси урбаністичного ландшафту // Дні науки Національного університету «Острозька академія», 19-21 квітня 2016 р.

Філософія міста у теоретико-культурній перспективі // Дні філософського факультету КНУ ім. Т. Шевченка, 20-21 квітня 2016 р.

Філософія культури Михайла Грушевського // Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого Михайла Сергійовича Грушевського. НаУОА, 17 вересня 2016 р.

Etyka antykorupcyjna w systemie wartości europejskic // II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu «Kulturowy wymiar integracji europejskiej» pod tytułem: „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”1 (10 września 2016 r. w Narodowym Uniwersytecie „Akademia Ostrogska)

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Філософія як метакритика культури: сучасна перспектива // Філософія як культурна політика сучаності. Острог, 2015.

Міська ідентичність як соціокультурний конструкт // VIII міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур» (24-25 квітня, 2015 року, Острог).

Публічний та приватний простір у місті: ґендерна перспектива // III Всеукраїнська науково-практична конференція Гендерна проблематика та антропологічні горизонти (24-25 квітня, 2015 року, Острог).

Відкриття людського тіла в контексті антропологічних студій // ХХ наукова викладацько-студентська конференція (16-25 березня 2015 року, Острог).

Пайдея як античний прототип культури // XIV Міжнародна конференція «Традиція і культура. Людина в пошуках смислу». 18 грудня 2015 р. (Київ)

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Премія голови Рівненської організації за заслуги в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Опублікування статті

Мода як форма влади // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філософія. – С. 148-154.

Філософська рецепція геніальності як антропологічного феномену // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі України. Серія: Філософські науки. – 2015. – № 16 (293). – С. 17-23.

2014

Опублікування статті

The Theoretical Background of Understanding Urban Identity in the Anthropological Perspective // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. – 2014. – № 1. – Р. 77-93. (Web of Science)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну