Козак Людмила Василівна,

д.е.н, доц., завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу
Козак Людмила Василівна
QA
Резюме
Освіта

·       1979–1984 рр. – Житомирський сільськогосподарський інститут, спеціальність  «Економіка та організація сільського господарства», кваліфікація – економіст-організатор сільськогосподарського виробництва.

·       1989–1991 рр. – Міжнародна школа бізнесу «Трансбізнес Київ», спеціальність  «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», кваліфікація – економіка зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

·       2003 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК, тема дисертації «Формування ринку конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції».

·       2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів.

·       2015 р. – присуджено науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світовому ринках».

·       Науково-педагогічне стажування в галузі соціальних наук, місцевого самоврядування, державного управління, адміністрування, Вища школа бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (18.09.2017–18.12.2017 р.). 

·       Сертифікатна програма НБУ "Реформи у нагляді та запровадження макропруденційного регулювання в банківському секторі України" (19-20 квітня 2017 року).

·       Сертифікатна програма БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНА «Quality Management Systems Internal Auditor Training Course» (based on ISO 9001:2015 and ISO 19011:2011 Standards), 10-12 травня 2018 р.

-       Стажування у Навчально-методичному центрі НаУОА "Школа освітніх інновацій" ( 21 серпня 2020 р. - 23 червня 2021 р.).

Досвід роботи

·       1984 – 1988 рр. - головний економіст колгоспу ім. Енгельса, с. Верхів Острозького району Рівненської області;

·    1988 – 1992 рр. - головний економіст з оплати праці Острозького районного агропромислового об’єднання, м. Острог Рівненської області;

·       1992 – 1995 рр. - економіст  І категорії Острозького райкоопзаготпрому, м. Острог Рівненської області;

·       1995 – 1999 рр. - начальник економічного відділу  Острозького РайСТ, м. Острог Рівненської області;

·       1999 – 2003 рр. - викладач кафедри фінансів  Національного університету «Острозька академія»;

·   2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія»;

·   2005 р. і по теперішній час – доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія»;

·       2002 - 2021 рр.  – декан економічного факультету  Національного університету «Острозька академія»;

   2002 – 2018 рр. –  головний редактор наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»;

·       2018 р. і по теперішній час  – заступник головного редактора наукового журналу «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»;

-       2021 р. і по теперішній час – завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу Національного університету «Острозька академія»;

Професійні навики

Викладач, дослідник, економіст-аналітик та консультант у галузі стратегічного менеджменту та маркетингу, розробник інвестиційних та грантових проектів.

****

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Проектний менеджмент, дослідження та аналітика у галузі стратегічного менеджменту та маркетингу.

Наукова робота
2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Публікація 1 статті 2 семестр

Козак Л.В. Напрями розвитку стратегічного партнерства підприємств АПК України. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал. Острог : вид-во НаУОА, чекрвень 2019. № 13 (41). С. 21-26.

2015

Захист дисертації

07.10.2015 р.

Видання наукової монографії

Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємства на внутрішньому та світовому ринках : монографія / Л. В. Козак. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – 494 с. (16,2 друк. арк.)

2014

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Якість як атрибут ринкового позиціювання сільськогосподарської продукції та продуктів харчування / Л. В. Козак // Схід (Ulrich`s Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), РІНЦ, EBSCO Publishing, Philosophy Documentation Center, Index Copernicus, WolrdCat). – Січень-лютий, 2014. – № 1 (127). – С. 40–46 (0,7 д.а.).

Connection of the intensive methods of manufacturing and the financial outcomes in agricultural enterprises / L. V. Kozak // Економіка АПК (РІНЦ, Російська наукова електронна бібліотека, EBSCO Publishing, Ulrich`s Periodicals Directory USA, Index Copernicus). – 2014. – № 3 (233). – С. 29–35 (0,5 д.а.).

Criteria of purchasing behavior of consumers in the food market in Ukraine / L. V. Kozak // Економіка АПК (РІНЦ, Російська наукова електронна бібліотека, EBSCO Publishing, Ulrich`s Periodicals Directory USA, Index Copernicus). – 2014. – № 5 (235). – С. 30–36 (0,6 д.а.).

Modern Approach to the Formation of the Concepts of Customer Value / L. V. Kozak // Економіка АПК (РІНЦ, Російська наукова електронна бібліотека, EBSCO Publishing, Ulrich`s Periodicals Directory USA, Index Copernicus). – 2014. – № 9 (239). – С. 33–40 (0,6 д.а.).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Макроэкономические факторы рыночного позиционирования производителей зерновой и мясной продукции в Украине на внутреннем и мировом рынках / Л. В. Козак // Экономика и предпринимательство. – 2014. – № 1 (42-1). – Ч. 1. – С. 283–288 (0,6 д.а.).

Теоретико-методичні підходи формування стратегічного бачення та цілей позиціювання продукції аграрних підприємств / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 25. – С. 42–49 (0,7 д.а.).

Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заходів державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2014. – Вип. 27. – С. 14-20 (0,6 д.а.).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Влияние мер таможенного и валютного регулирования на рынки сельскохозяйственной продукции в Украине / Л. В. Козак // Управление общественными и корпоративными финансами: формирование ресурсного обеспечения инновационной экономики : материалы Международной научно-практической конференции (г. Саратов, 28 марта 2014 г.). – Саратов : ИЦ «Наука», 2014. – С. 191–196 (0,3 д.а.).

2013

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні / Л. В. Козак // Бізнес Інформ (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals, CiteFactor, Academic Journals Database, Research Bible, Соціонет). – 2013. – № 12. – С. 171–178 (0,7 д.а.).

Взаємозв’язок рівня інтенсивності виробництва та результатів діяльності сільськогосподарських підприємств // Проблеми економіки (Ulrichsweb Global Serials Directory, Research Papers in Economics, РІНЦ, Index Copernicus, Directory of Open Acess Journals, CiteFactor, Research Bible, Соціонет). – 2013. – № 4. – С. 90–98 (0,7 д.а.).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ринкові позиції вітчизняних сільськогосподарських виробників у контексті членства України в СОТ / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 55–60 (0,4 д.а.).

Цінове позиціювання сільськогосподарських підприємств на внутрішньому та світовому ринках зернової продукції / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2013. – № 4. – С. 48–55 (0,6 д.а.).

Диференціація за якістю як чинник ефективності стратегій позиціювання зернової продукції в Україні / Л. В. Козак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наук. праць. – К. : НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2013. – Вип. 12 (151). – С. 113–121 (0,8 д.а.).

Эффективность системы государственной поддержки аграрного сектора Украины / Л. В. Козак // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 12 (41). – Ч. 1. – С. 121–126 (0,7 д.а.).

Роль державної підтримки у забезпеченні конкурентного рівня рентабельності власного капіталу аграрних підприємств України / Л. В. Козак // Экономика и банки. – 2013. – № 2. – С. 70–77 (0,6 д.а.).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Ефективність державної підтримки у забезпеченні конкурентної норми капіталовіддачі в аграрному секторі України / Л. В. Козак // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов VІІ международной научно-практической конференции (УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 18 октября 2013 г.). – Пинск : ПолесГУ, 2013. – С. 19–21 (0,2 д.а.).

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сільськогосподарська продукція як товар: теоретико-методологічні основи позиціювання / Л. В. Козак // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11 (37). – С. 188–192 (0,6 д.а.).

Галузеві детермінанти стратегій позиціювання аграрних підприємств та методичні підходи до їх оцінки // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – Вип. 20. – С. 8–11 (0,7 д.а.).

Оцінка потреб споживачів як передумова формування ефективних стратегій позиціювання товарів та послуг / Л. В. Козак // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 244–247 (0,6 д.а.).

2011

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Концептуальні підходи трактування сутності стратегічного набору підприємства: організаційно-управлінський аспект / Л. В. Козак // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Пятой международной научно-практической конференции (УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 28–29 апреля 2011 г.). – Пинск : ПолесГУ, 2011. – С. 206-209 (0,2 д.а.).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства / Л. В. Козак // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 2. – С. 107–115 (0,6 д.а.).

Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств / Л. В. Козак // Економіка АПК. – 2011. – № 9. – С. 110–116 (0,5 д.а.).

Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання / Л. В. Козак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наук. праць. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2011. – Вип. 16 – С. 159–167 (0,6 д.а.).

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: lyudmyla.kozak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну