Зелінська Лідія Володимирівна,

к.ф.н., доц., доцент
Зелінська Лідія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Організаційна участь(голова секції) та наукова участь(доповідь) у ІX Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Феміністична критика новели про Психею та Амура (за романом Луція Апулея «Метаморфози, або Золотий осел») / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, О.Ю.Костюк. - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2018.- Вип. 1 (69). – Ч.1.- С.157-160.

Комунікація з Чужим (огляд європейської і американської літературної Марсіади з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.) / Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. ЗБ наук праць. Вип. 23. – Ужгород, – 2018. – С. 131-135.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», Ужгород 19-20 квітня 2018 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком «Клуб читача» (обговорення нових літературних видань; обговорення художніх фільм, знятих на основі літературних творів

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Персонаж як комунікант: міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, О.Ю.Костюк. - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2017.- Вип. 64. – Ч.1.- С. 137-140.

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 14-15 pazdziernika 2016 r., Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie

ХVІ наукова конференція «Антропологія смаку: світогляд, естетика, пізнання» в рамках постійно діючого Міжнародного методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» з 12 по 16 вересня 2016 р. в НаУОА

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Zelinska Lidia. Muzyka na krawędzi życia: wizerunek artysty-marginała w opowieściach N.Pawlowa, T.Szewczenka, W.Korołenka

Зелінська Л. Музика зі смаком шампанського як соціальний маркер ( на матеріалі прози М.Павлова та Т.Шевченка)

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Відображення «середнього класу» у малярстві та літературі Російської імперії др.пол..ХVІІІ – пер.пол.ХІХ ст. / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С.98-102.

“…wszystkie nasze obrazy społeczności są niepełne i kulawe…”: O chacie za wsią J.I. Kraszewskiego / Kraszewski i nowożytność. Studia.- Białystok.- 2014-2015.- S.753-768.

Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 52.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Міжнародний семінар в УкрІНТЕІ на тему «РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ НАУКИ В ЛАТВІЇ ТА УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ» - 16.11.2021 (0,78 Мб).

Cемінар УкрІНТЕІ на тему "Участь у міжнародних заходах для розширення зв’язків науковців і винахідників з іноземними підприємствами та побудови нових ділових та технологічних партнерств" - 14.12.2021 (0,89 Мб).

Cемінар УкрІНТЕІ на тему «ЦИФРОВІ КОРПУСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ ОПРАЦЮВАННІ ІНФОРМАЦІЇ» - 19.10.2021 (0,83 Мб).

Cемінар УкрІНТЕІ на тему "Розширений функціонал та перспективи розвитку сервісу «Реєстр наукових видань України»" - 05.10.2021 (0,81 Мб).

Cемінар УкрІНТЕІ на тему «ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ СФЕРИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ» - 02.11.2021 (0,82 Мб).

Cемінар УкрІНТЕІ на тему “СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВИЙ ПРИНЦИП БУТТЯ" - 30.11.2021 (0,84 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Вебінар Британської Ради в Україні на тему «EdTech у вищій освіті – практичні поради» - 21.02.2022 (0,53 Мб).

Вебінар Британської Ради в Україні на тему "Оцінювання студентів: заохотити, а не знеохотити" - 08.12.2021 (0,2 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну