Зелінська Лідія Володимирівна,

к.ф.н., доц., доцент
Зелінська Лідія Володимирівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Організаційна участь(голова секції) та наукова участь(доповідь) у ІX Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації»

Організаційна участь(голова секції) та наукова участь(доповідь) у щорічній викладацько-студентській конференції "Дні науки"

Керівництво студентським науковим гуртком

Засідання наукового гуртка «Літературознавчі студії» 2017-2018 н.р. Тематичний напрямок: 1. Творчість художня і наукова. Аналіз рукописів (статей та художніх творів), обговорення з авторами. 2. Рецепція художнього тексту: проблема читача (емоції, увага, навички аналізувати текст) 3. Науковий підхід до аналізу художнього тексту: «повільне читання» і деконструкція. 4. Що таке методологія? Літературознавчі методи дослідження. Спостережливість митця, концентрація уваги на об’єкті та його моделювання. 5. Література, літературознавство і психологія: спільний понятійний апарат, взаємовпливи. 6. Суб’єктивність художнього образу; наукова гіпотеза; проблема наратора. 7. Відмінність і схожість між науковим поняттям та художнім образом. 8. Структурування наукового дослідження; композиція художнього твору.

2018

Опублікування статті

Феміністична критика новели про Психею та Амура (за романом Луція Апулея «Метаморфози, або Золотий осел») / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія»: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, О.Ю.Костюк. - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2018.- Вип. 1 (69). – Ч.1.- С.157-160.

Комунікація з Чужим (огляд європейської і американської літературної Марсіади з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.) / Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. ЗБ наук праць. Вип. 23. – Ужгород, – 2018. – С. 131-135.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукова викладацько-студентська конференція «Дні Науки», голова секції «Літературознавчі студії у західноєвропейському контексті»,

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Українська література в загальноєвропейському контексті», Ужгород 19-20 квітня 2018 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком «Клуб читача» (обговорення нових літературних видань; обговорення художніх фільм, знятих на основі літературних творів

2017

Опублікування статті

Персонаж як комунікант: міждисциплінарне застосування лінгвістичного терміну / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / укладачі: І.В.Ковальчук, Л.М.Коцюк, О.Ю.Костюк. - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2017.- Вип. 64. – Ч.1.- С. 137-140.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 14-15 pazdziernika 2016 r., Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie

ХVІ наукова конференція «Антропологія смаку: світогляд, естетика, пізнання» в рамках постійно діючого Міжнародного методологічного симпозіуму «Об’єкт і суб’єкт гуманітарного пізнання» з 12 по 16 вересня 2016 р. в НаУОА

Опублікування статті

Zelinska Lidia. Muzyka na krawędzi życia: wizerunek artysty-marginała w opowieściach N.Pawlowa, T.Szewczenka, W.Korołenka

Зелінська Л. Музика зі смаком шампанського як соціальний маркер ( на матеріалі прози М.Павлова та Т.Шевченка)

2015

Опублікування статті

Відображення «середнього класу» у малярстві та літературі Російської імперії др.пол..ХVІІІ – пер.пол.ХІХ ст. / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С.98-102.

“…wszystkie nasze obrazy społeczności są niepełne i kulawe…”: O chacie za wsią J.I. Kraszewskiego / Kraszewski i nowożytność. Studia.- Białystok.- 2014-2015.- S.753-768.

Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Вид-во НаУ «Острозька академія», 2015. – Вип. 52.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну