Коцюк Леся Миколаївна,

к.ф.н., доц., доцент
Коцюк Леся Миколаївна
QA
Резюме
Освіта

1993-1998 Львівський державний університет ім. Івана Франка, 

                спеціальність Англійська мова та література, 

                    Диплом спеціалістаДосвід роботи

2005 - дотепер

доцент кафедри англійської філології НауОА

керівництво науково-практичною лексикографічною лабораторією LEXILAB, науковими групами студентів з напрямку "Лексична, фразеологічна та фреймова семантика"

з 2003 – 2013

завідувач кафедри англійської мови та літератури НауОА

адміністрування структурного підрозділу вищого навчального закладу освіти

з 1997 – дотепер

викладач англійської мови, теоретичних лінгвістичних дисциплін на факультеті романо-германських мов НауОА


Професійні навики

Наукові інтереси

Прикладна лінгвістика, лексикографія, корпусна лінгвістика, термінознавство та термінографія, переклад

Знання мов

Українська мова – Вільне володіння (Рідна)

Російська мова – Вільне володіння

Англійська мова – Вільне володіння (С2)

Німецька мова – Базовий рівень (А1)

Дипломи та сертифікати

Член Асоціації українських редакторів 

Член організації Women in Localization 

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на секційному засідання XXVІ наукової викладацько-студентської конференції "Дні науки", 11 травня 2021 з доповіддю : "Медіація як нова навичка у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти."

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат дисертації Світліковської О.А. «Вербальні й невербальні засоби актуалізації соціокультурних цінностей британців та американців (на матеріалі англомовних масмедійних текстів)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, Запоріжжя, квітень 2021 р.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Kotsiuk, L., Polishchuk, V. Bobkov, V. (2021). The Formation and Development of Women’s Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 20th Century. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 (Наукометричне видання, WoS)

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л.М., Коцюк Ю.А. КЛАСИФІКАЦІЙНА ПАРАДИГМА КОРПУСУ ТЕКСТІВ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ЙОГО ДИЗАЙНУ, СТРУКТУРИ ТА СПОСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ СПОСОБОМ ФІКСАЦІЇ ТА ІНДЕКСАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ. - Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія": науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77). C. 106-111. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Коцюк Л.М., Коцюк Ю.А. КЛАСИФІКАЦІЙНА ПАРАДИГМА КОРПУСУ ТЕКСТІВ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ ЙОГО ДИЗАЙНУ, СТРУКТУРИ ТА СПОСОБАМИ ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ СПОСОБОМ ФІКСАЦІЇ ТА ІНДЕКСАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ. - Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія": науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, 2020. Вип. 9(77). C. 106-111. [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад"

2019

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат Бойчук В.М. "Репрезентація феномену песимізму в сучасній англійській мові", представленого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів, 31 січня, 2019

Відгук на автореферат Рогач Ю.І. "Засоби реалізації полікодовості в англомовному газетному дискурсі (на матеріалі друкованої преси Австралії)", представленого на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Одеса, 18 квітня 2019 р.

Керівництво студентським науковим гуртком

Засідання наукового гуртка "Прикладні аспекти лінгвістичних досліджень: лексикографія, термінознавство, корпусна лінгвістика, переклад" у першому семестрі

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Коцюк Л.М., Коцюк Ю.А. Парадигма типологічних характеристик корпусу за типом текстових даних. - Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Серія "Філологія": науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. Вип. 4(72). C. 18-23 [Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory]

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "ДНІ НАУКИ НаУОА", 27–30 березня 2018 р., Острог

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук на автореферат Розвод Е.В. "Вербалізація концепту SUN: лінгвокультурний аспект", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Львів, 27 квітня, 2018

Відгук на автореферат Вецкур Т.А. "Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу (на матеріалі англомовної прози другої половини ХХ - початку ХХІ століть)", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Запоріжжя, 1 червня 2018

Відгук на автореферат Вербицької А.Е. "Концепт Distress / Дистрес в англомовному медіа-дискурсі", представлений на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, Харків, 5 жовтня, 2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л.М., Степанюк М. Зміни у семантиці лексеми daughter як відображення соціокультурних змін британського суспільства. // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2018. - Вип. 1 (15). - С. 178-182.

Керівництво студентським науковим гуртком

Тема засідання: Перекладознавство

Тема заняття: Лексикографія

Обговорення прикладних проектів

Обговорення прикладних проектів

2017

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Переклад та редагування Стратегії розвитку міста Острог для Міської Ради м. Острог

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки 2017 (Острог, 27-30 березня 2017). Виступ на секційному засіданні з доповіддю: "Foreign Language Testing Issues in The National University of Ostroh Academy"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л.М., Ломінська Н.В. Переваги та недоліки електронного формату тестування при оцінюванні знань іноземної мови (на прикладі досвіду використання тестових інструментів інформаційно-навчальної системи Moodle). // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць / укладачі І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, О.Ю. Костюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2017. – Вип. 64. – Ч. 1. – C. 205-209.

Керівництво студентським науковим гуртком

Тема засідання: Прикладна лінгвістика: основні завдання та напрямки

Тема засідання: Терімнознавство та термінографія

Тема засідання: Корпусна лінгвістика

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л. М., Очеретович О. О. Параметразиційні характеристики корпусу текстів біатлону сучасної англійської мови / Леся Коцюк, Ольга Очеретович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 62. – С. 366-368..

Коцюк Л., Лелях К. Досвід комплексного дослідження терміносистеми екотуризму сучасної англійської мови (студентський проект) / Леся Коцюк, Катерина Лелях // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. - Чернівці : Видавничий дім "РОДОВІД", 2016. - Вип. 11-12 , Ч. 1. - С. 331-336.

Коцюк Л. М., Пелипенко О.О. Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови [Текст] / Леся Миколаївна Коцюк, Ольга Олександрівна Пелипенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 37-40.

Коцюк Л.М., Прокіп Л.І. Корпусно-базоване дослідження терміносистеми хірургії. / Леся Коцюк, Лідія Прокіп // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2016. – Вип № 6 (331). – С. 270-274.

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kotsyuk Lessia. English Language Error Analysis of the Written Texts Produced by Ukrainian Learners: Data Analysis / Lessia M. Kostyuk. - Cognitive Studies, 15 - SOW Publishing House, Warsaw, 2015. - P. 389-395. DOI: 10.11649/cs.2015.027

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Коцюк Л.М., Струк Т.В. Результати опитування перекладачів, працівників-лінгвістів перекладацьких компаній, представників перекладацьких відділів на підприємствах щодо їх роботи з термінами. / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Термінологічні проблеми перекладу та навчання фахових мов" з міжнародною участю. – Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. - С. 47-50.

Коцюк Л.М. Визначення україномовними та російськомовними науковцями поняття “корпусна лінгвістика” (на матеріалі web-корпусу) / Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. - Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2015. - Вип. 54. - С. 122-125.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну