Стрельбіцька Леся Ярославівна,

к.ю.н, старший викладач
Стрельбіцька Леся Ярославівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Л.Я.Стрельбіцька "Щодо тлумачення "права на захист" засудженим в кримінальному провадженні України", Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. 15 апреля 2016 года, Минск, 2016 С. 133-134

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Л.Я.Стрельбіцька "Погляди І.Малиновського на "особу злочинця" в праці "Ссылка в Сибирь" Матеріали міжнародної науково - практичної конференціїї "Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи"9 грудня 2016 року м. Харків С.185-186

Стрельбіцька Л.Я. "Щодо поняття "засуджений" в кримінальному провадженні України "Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання" 30 вересня-1 жовтня 2016 року. м. Острог С. 223-224

Л.Я.Стрельбіцька "Відповідальність засудженого в кримінальному провадженні України" Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті" Одеса 26-27 лютого 2016 року С.64-67

Захист дисертації

Стрельбіцька Л.Я. Львівський національний університет імені Івана Франка. Диплом кандидата юридичних наук ДК № 034674 від 25 лютого 2016 року

2015

Захист дисертації

Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність / Леся Ярославівна Стрельбіцька. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. - 227 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: lesia.strelbitska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну