Стрельбіцька Леся Ярославівна,

к.ю.н, старший викладач
Стрельбіцька Леся Ярославівна
QA
Резюме
Освіта

       Стрельбіцька Леся Ярославівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права ім. І. Малиновського, Національного університету «Острозька академія»

     У 1993 році закінчила з відзнакою  юридичний факультет Рівненського радгосп-технікума.

     У 1999 році закінчила з відзнакою Національну юридичну академію Украіїни ім. Я.Мудрого по спеціальності правознавство. 

     З 1999 року працюю на викладацькій роботі у Національному університеті "Острозька академія".

      З 2002 по 2005 роки працювала за сумісництвом юрисконсультом у Рівненському центрі стандартизації, метрології та сертифікації.  

      У 2007 році склала кваліфікаційний іспит та отримала Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

      У 2015 році на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка захистила дисертацію кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Види діяльності:

  •                                Наукові дослідження в галузі міжнародного права та кримінального процесу.
  •                                Практикуючий  адвокат


Наукова робота
2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Sukhanova D., Tsurkanu S., Ennan R., Balatska O. and Strelbitska L. 2019/ ECtHR practice of resolving disputes on royalty taxation for the use of copyright objects. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Vol. 10 no 7 p. 2113-2121

О.Балацька , Л.Стрельбіцька "Застосування практики ЄСПЛ при обранні запобіжних заходів у кримінальному судочинстві: правові реалії та перспективи "

Опублікування тез доповідей

Стрельбіцька Л.Я. "Проблеми залучення миротворчого контингенту ООН у військовому конфлікті в Україні" VІІІ Міжнародно науково-практична конференція "Малиновські читання" 24 квітня 2020 року

Публікування тез за результатами виступу на науково-практичній конференції "Малиновські читання" листопад 2020 року.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на науково-практичній конференції Малиновські читання листопад 2020 року

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Стрельбіцька Л.Я. "Правове регулювання статусу засудженого в українському законодавстві за часів перебування України в складі Австро-Угорщини" VІІI международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 24 апреля 2018 года

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стрельбіцька Л.Я., "Щодо поняття "засуджений" у кримінальному провадженні України /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 1 том 2 - 2018- С. 148-150. (Index Copernicus International (республіка Польща))

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Стрельбіцька Л.Я. Участь в конференції "Підвищення конкурентоздатності випускників на ринках праці України і Білорусі шляхом створення транскордонної мережі університетських центрів професійного і кар'єрного консультування" Острог, 27 лютого 2018 року

Круглий стіл "

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Стрельбіцька Л.Я. Участь в роботі семінару "Student externship management. Learning from practice with good supervision" за програмою "Нове правосуддя" 27 квітня Київ. 2018 рік

Опублікування тез доповідей

Стрельбіцька Л.Я. "Правове регулювання статусу засудженого в українському законодавстві за часів перебування України в складі Австро-Угорщини" Материалы VІІI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 24 апреля 2018 года

Стрельбіцька Л.Я. "Проблеми реалізації засудженим свого права на захист у кримінальному провадженні" VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 7 грудня 2018 року

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Стрельбіцька Л.Я. "Проблеми реалізації засудженим свого права на захист у кримінальному провадженні" VІІ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 7 грудня 2018 року

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Стрельбіцька Л.Я. "Миротворча функція спорту в контексті міжнародно-правових відносин " VІ Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 16-17 листопада 2017 року. м. Острог

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Стрельбіцька Л.Я. "Гарантії реалізації засудженим своїх прав в структурі його процесуального статуса у кримінальному провадженні України" VIІ международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 15 апреля 2017 года

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Стрельбіцька Л.Я., Цуняк Д.В. "Миротворча функція спорту як його символічна цінність" /Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. Випуск 1 том 2 - 2017. - С. 176-179. (Index Copernicus International (республіка Польща))

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів навчально-наукового Інституту права ім. І, Малиновського "Інтеграційні процеси в Україні щодо членства в Європейському Союзі та НАТО".

Опублікування тез доповідей

Стрельбіцька Л.Я. "Гарантії реалізації засудженим своїх прав в структурі його процесуального статуса у кримінальному провадженні України" Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов «Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук» Минск, 15 апреля 2017 года

Стрельбіцька Л.Я. "Миротворча функція спорту в контексті міжнародно-правових відносин "Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання" 16-17 листопада 2017 року. м. Острог

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Л.Я.Стрельбіцька "Щодо тлумачення "права на захист" засудженим в кримінальному провадженні України", Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. VІ международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. 15 апреля 2016 года, Минск, 2016 С. 133-134

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Л.Я.Стрельбіцька "Погляди І.Малиновського на "особу злочинця" в праці "Ссылка в Сибирь" Міжнародна науково - практична конференціїя "Сучасна кримінологія: досягнення, проблеми, перспективи"9 грудня 2016 року м. Харків С.185-186

Стрельбіцька Л.Я. "Щодо поняття "засуджений" в кримінальному провадженні України " V Міжнародна науково-практична конференція "Малиновські читання" 30 вересня-1 жовтня 2016 року. м. Острог С. 223-224

Л.Я.Стрельбіцька "Відповідальність засудженого в кримінальному провадженні України" Всеукраїнська науково-практична конференція "Нові завдання та напрямки розвитку юридичної науки у ХХІ столітті" Одеса 26-27 лютого 2016 року С.64-67

2015

Захист дисертації

Стрельбіцька Л. Я. Процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня кандидата юридичних наук: спец. 12.00.09. - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність / Леся Ярославівна Стрельбіцька. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2015. - 227 с.Диплом кандидата юридичних наук ДК № 034674 від 25 лютого 2016 року

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: lesia.strelbitska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну