Мініч Лариса Степанівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри української мови і літератури
Мініч Лариса Степанівна
QA
Резюме
Освіта

1. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. Мануїльського, 1991 р., вчитель української мови та літератури і англійської мови


2. Кандидат філологічних наук із 2012 р.

Дисертацію захистила 30.03.2012 р. у спеціалізованій вченій раді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Диплом ДК № 009507.Опис відсутній

Досвід роботи

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації:

- з 02.09.2002 р. по 01.02.2010 р. – викладач кафедри української філології;

- з 01.02.2010 р. по 03.09.2012 р. – викладач кафедри української мови;

- з 03.09.2012 р. по 02.09. 2013 р.– старший викладач кафедри української мови та літератури;

- з 01.09.2013 р. – до сьогодні – доцент кафедри української мови та літератури;Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мініч Л.С., Добровольська А. Р. Концепт ̓театр ̓ у новелі Івана Багряного «Етюд» у науковому збірнику «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика»

Мініч Л.С., Михальчук А.Р.  Концепт влада у романістиці Івана Багряного. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform - С. 14-15.

Мініч Л.С., Ворожко В.О. Концепт правда у творчості Євгена Плужника. Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 2), November 26, 2021. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform - С. 16-17.

Видання наукової монографії

Доповнити і видати монографію "Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у XXVІ науковій викладацько-студентській конференція. Тема доповіді "Формування професійної компетентности студентів – майбутніх філологів під час вивчення курсу «Основи філологічної освіти»".

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мініч Л.С. Оказіоналізми – основа синергетики ідіостилю М. Вінграновського. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIIІ/2: 2020, pp. 45–55.ISSN 2300-4754.DOI: 10.14746/sup.2020.8.2.03

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мініч Л.С., Ворожко В.О.Концепт «земля» у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana» у науковому збірнику «Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика»

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у XXV науковій викладацько-студентській конференція. Тема доповіді "Вербалізація концепту "Біль" у поезії Миколи Вінграновського"

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мініч Л.С., Пальчак Д. Порушення лексичних норм на українських телеканалах як одна з проблем якісного ефірного мовлення ("Вісник Маріупольського державного університету, Маріуполь, 2019. - С. 211-217)

Мініч Л.С., Марценюк Т.В. Синестезійні прояви в мовній картині світу Острога (на матеріалах творів С. Луцкової). Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки" 30-31 березня 2019

Мініч Л.С., Немикіна В.А. Концепт "СУМ" у поетичному доробку Юрія Іздрика ( на матеріалах збірки "Календар любові"). Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки" 30-31 березня 2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Мініч Л.С. Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (13-17 травня 2019 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

Тема доповіді: "Формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей" на Регіональній міжвузівській науково-практичній конференції з теми "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення"

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Мініч Л. С. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (22-23 березня 2018року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»). Тема доповіді: "Лінгвосинергетичні особливості поетичної творчості М.Вінграновського".

Тема доповіді "Функційно-стилістичний аспект синонімії у професійному мовленні" Міжрегіональна науково-практична конференція з теми "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення"

Участь у науково-практичному семінарі "національно-патріотичне виховання учнів на уроках словесності

Участь у науково-практичному семінарі з теми "Реалізація наскрізних змістових на уроках зарубіжної літератури"

Участь у тренінгу "Медіаграмотність для вчителів"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

9. Синестезія як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського // Українське мовознавство : [міжвідомчий науковий збірник] . – Випуск 39/1. – К., 2016.- С. 330 – 335

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

11. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУОА, 2015. – Вип. 51. –144 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: larysa.minich@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну