Мініч Лариса Степанівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри української мови і літератури
Мініч Лариса Степанівна
QA
Резюме
Освіта

1. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. Мануїльського, 1991 р., вчитель української мови та літератури і англійської мови


2. Кандидат філологічних наук із 2012 р.

Дисертацію захистила 30.03.2012 р. у спеціалізованій вченій раді Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Диплом ДК № 009507.Опис відсутній

Досвід роботи

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації:

- з 02.09.2002 р. по 01.02.2010 р. – викладач кафедри української філології;

- з 01.02.2010 р. по 03.09.2012 р. – викладач кафедри української мови;

- з 03.09.2012 р. по 02.09. 2013 р.– старший викладач кафедри української мови та літератури;

- з 01.09.2013 р. – до сьогодні – доцент кафедри української мови та літератури;Наукова робота
2020

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч Л.С. Міжнародна наукова інтернет-конференція "Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі" (12-13 березня 2020 р.) Тема доповіді: "Функційно-стилістичні особливості термінів у мовленні здобувачів вищої освіти спеціальності "Психологія"

Участь у Всеукраїнській науковій конференції "Ідентичність. Дискурс. Імагологія: до 150-річчя Агатангела Кримського"

Участь у наукових всеукраїнських конференціях

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у вузівських конференціях, семінарах

Участь у XXV науковій викладацько-студентській конференція. Тема доповіді "Вербалізація концепту "Біль" у поезії Миколи Вінграновського"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мініч Л.С. Оказіоналізми – основа синергетики ідіостилю М. Вінграновського. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIIІ/2: 2020, pp. 45–55.ISSN 2300-4754.DOI: 10.14746/sup.2020.8.2.03

Опублікування статті

Опублікування статей у фахових журналах та збірниках наукових праць

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у ІV Міжнародної науково-практичній конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки" 30-31 березня 2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді: "Формування українського професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей" на Регіональній міжвузівській науково-практичній конференції з теми "Актуальні проблеми культури української мови та мовлення"

Мініч Л.С. Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (13-17 травня 2019 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

Опублікування статті

Мініч Л.С., Пальчак Д. Порушення лексичних норм на українських телеканалах як одна з проблем якісного ефірного мовлення ("Вісник Маріупольського державного університету, Маріуполь, 2019. - С. 211-217)

Мініч Л.С., Марценюк Т.В. Синестезійні прояви в мовній картині світу Острога (на матеріалах творів С. Луцкової). Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки" 30-31 березня 2019

Мініч Л.С., Немикіна В.А. Концепт "СУМ" у поетичному доробку Юрія Іздрика ( на матеріалах збірки "Календар любові"). Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Концептуальні шляхи розвитку науки" 30-31 березня 2019

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч Л. С. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору:тисячоліття волинського тексту" (9 листопада 2018, Остріг, НаУОА). Тема доповіді: "Вербалізація концепту "Україна" у творчості П.Кралюка".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Тема доповіді "Функційно-стилістичний аспект синонімії у професійному мовленні" Міжрегіональна науково-практична конференція з теми "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення"

Мініч Л. С. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (22-23 березня 2018року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»). Тема доповіді: "Лінгвосинергетичні особливості поетичної творчості М.Вінграновського".

Участь у науково-практичному семінарі "національно-патріотичне виховання учнів на уроках словесності

Участь у науково-практичному семінарі з теми "Реалізація наскрізних змістових на уроках зарубіжної літератури"

Участь у тренінгу "Медіаграмотність для вчителів"

Видання наукової монографії

Видання монографії "Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського"

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч Л.С. ХХІІнаукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2017 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).Тема доповід: "Лінгвосинергетичні особливості поетичної творчості М.ВІнграновського".

Мініч Л. С. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" (9-10 листопада, Остріг, НаУОА). Тема доповід: "Вербалізація концепту "простір" у поетичній творчості Миколи Вінграновського".

2016

Опублікування тез доповідей

10. Мовна картина світу в поезії представників української діаспори: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог :Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – C.249-252 .

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на VII Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" 27-28 вересня 2016 року м.Острог

Опублікування статті

9. Синестезія як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського // Українське мовознавство : [міжвідомчий науковий збірник] . – Випуск 39/1. – К., 2016.- С. 330 – 335

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєно звання доцента, диплом

2015

Опублікування статті

11. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУОА, 2015. – Вип. 51. –144 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: larysa.minich@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну