Мініч Лариса Степанівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри української мови і літератури
Мініч Лариса Степанівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч Л.С. Щорічна наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (13-17 травня 2019 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

Опублікування статті

Опублікувати статей у фахових виданнях

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у науково-практичному семінарі "національно-патріотичне виховання учнів на уроках словесності

Участь у науково-практичному семінарі з теми "Реалізація наскрізних змістових на уроках зарубіжної літератури"

Участь у тренінгу "Медіаграмотність для вчителів"

Мініч Л.С. ХХІІнаукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (22-23 березня 2018року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).Тема доповіді: "Лінгвосинергетичні особливості поетичної творчості М.ВІнграновського".

Тема доповіді "Функційно-стилістичний аспект синонімії у професійному мовленні" Міжрегіональна науково-практична конференція з теми "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення"

Видання наукової монографії

Видання монографії "Лінгвосинергетика ідіостилю Миколи Вінграновського"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч Л. С. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору:тисячоліття волинського тексту" (9 листопада 2018, Остріг, НаУОА). Тема доповіді: "Вербалізація концепту "Україна" у творчості П.Кралюка".

2017

Опублікування тез доповідей

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Мініч Л.С. ХХІІнаукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30березня 2017року, м.Острог, Національний університет «Острозька академія»).Тема доповід: "Лінгвосинергетичні особливості поетичної творчості М.ВІнграновського".

Мініч Л. С. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення" (9-10 листопада, Остріг, НаУОА). Тема доповід: "Вербалізація концепту "простір" у поетичній творчості Миколи Вінграновського".

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на VII Міжнародній науковій конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження" 27-28 вересня 2016 року м.Острог

Присвоєння вченого звання доцента

Присвоєно звання доцента, диплом

2015

Опублікування статті

11. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУОА, 2015. – Вип. 51. –144 с.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: larysa.minich@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну