Харчук Юлія Юріївна,

к.е.н., доц., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту
Харчук  Юлія Юріївна
QA
Резюме
Освіта

Вересень 1992 року - червень 2003 року - навчання у Дубенській гімназії №2.  Атестат з відзнакою. Золота медаль.

Вересень 2003 року - червень 2007 року - здобуття базової вищої освіти кваліфікаційного рівня бакалавра з фінансів за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом бакалавра з відзнакою РВ № 32712846 від 23 червня 2007 року.

Жовтень 2006 року - червень 2008 року - навчання за індивідуальним планом. Робота на посаді старшого лаборанта кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

Вересень 2007 року - червень 2008 року - здобуття повної вищої освіти кваліфікаційного рівня магістра фінансів на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом магістра з відзнакою РВ № 35220596 від 28 червня 2008 року.

Вересень 2010 року - Квітень 2014 року - здобувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

22 квітня 2014 року  - Публічний захист кандидатської дисертації на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Тема дисертаційної роботи "Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності". Спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Левицька С.О.

26 червня 2014 року - отримання диплому кандидата економічних наук ДК 021951. 

5 березня 2019 року - присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту АД № 002010.

Досвід роботи

Вересень 2008 року - серпень 2010 року - викладач-стажист кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

Вересень 2009 року - червень 2013 року - викладач Нетішинської філії Європейського університету.

Вересень 2010 року - серпень 2012 року - викладач кафедри фінансів Національного університету "Острозька академія".

Вересень 2012 - Травень 2014 року - викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

Червень 2014 - Березень 2018 - старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

Квітень 2018 - Березень 2019 - доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія".

Березень 2019 і дотепер - помічник ректора з освітнього менеджменту за контрактом, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту за сумісництвом.

Хобі та інтереси

Наукові інтереси

Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості та економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах глобалізації. 

Антикризове управління підприємством. 

Фінансовий облік за національними та міжнародними стандартами.

Облік у бюджетних установах та банках. 

Державний фінансовий контроль. 


Хобі та інтереси

Художня та наукова література. 

Психологія виховання. Філософія серця.

Літературна творчість. Написання віршів. Упорядкування,  видання й презентація збірок студентів, викладачів та випускників економічного факультету. 

Вишивання ікон та картин нитками й бісером.

Туристичні подорожі. 

Професійні навики

з 2010 до 2018 року - секретар комісії Національного університету "Острозька академія" з соціального страхування.

з 2010 року і дотепер - член редакційної колегії Наукового журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія" серія "Економіка".

з 2015 року до 2019 року - заступник декана економічного факультету Національного університету "Острозька академія" з профорієнтаційної роботи.

з 2018 року і дотепер - відповідальний секретар Приймалької комісії Національного університету "Острозька академія".

з 2019 року і дотепер - фаховий експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

Наукова робота
2021

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 "Облік та оподаткування" протягом 2021-2022 навчального року

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 "Облік та оподаткування" протягом 2020-2021 навчального року

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Харчук Ю.Ю. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗВО НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЯКІСНОГО ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф. (м. Острог, 22 жовт. 2021 р.). Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. - С.157-161.

Харчук Ю.Ю. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗВО У КОНТЕКСТІ ЕФЕКТИВНОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція ДНІ НАУКИ НАУОА з нагоди 445-річчя Острозької академії 440-річчя Острозької Біблії, 12 травня 2021 року.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

ershova, N. ., Kryvytska, O., & Kharchuk, Y. (2021). ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ДІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2(37), 83-94. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.229931 (WoS)

2020

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Харчук Ю.Ю., Матласевич К.М. Облік власних надходжень закладів вищої освіти України з метою забезпечення їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг. Всеукраїнський науково-практичний журнал Державної казначейської служби України «Казна України». м. Київ, Видавець ТОВ «Піраміда», № 4 (77) – С. 10-15.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення процесу формування стратегії розвитку закладів вищої освіти України в контексті глобалізації. Доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія» 11-15 травня 2020 року, м. Острог.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 "Облік та оподаткування" протягом 2019-2020 навчального року

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА, грудень 2019. № 15 (43). С. 153–160. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування протягом 2018-2019 навчального року

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Харчук Ю.Ю. Вдосконалення обліку доходів закладів вищої освіти України від надання додаткових освітніх послуг. Доповідь на XXІV науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія» 13-17 травня 2019 року, м. Острог.

Харчук Ю.Ю. Переваги впровадження технологій дистанційного навчання у навчальний процес закладів вищої освіти України. Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Цифрові інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід і виклики». Національний університет «Острозька академія» 15-16 жовтня 2019 року, м. Острог.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування статей розділу "Облік, аналіз та аудит" Наукових записок Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук Ю. Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою та фінансовою стійкістю закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг україни в контексті їх обліково-аналітичного забезпечення. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во ­НаУОА, вересень 2018. № 10(38). С. 137–144. (Index Copernicus, EBSCO, РІНЦ)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Харчук Ю.Ю.Економіка закладів вищої освіти України у контексті надання послуг освітнього та неосвітнього характеру. Доповідь на V Міжнародній науково-практичній конференції на тему: "Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку", Національний університет «Острозька академія», 11-12 жовтня 2018.

Харчук Ю.Ю. Аудит ефективності діяльності ВЗО України з метою забезпечення їхньої економічної безпеки на ринку освітніх послуг.ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція Дні науки Національний університет «Острозька академія» Острог, 27-30 березня 2018р.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Харчук Ю.Ю. Аудит ефективності як інструмент забезпечення економічної безпеки ДВНЗ в Україні. II International Scientific Conference Innovative Economy: Processes, Strategies, Technologies: Conference Proceedings, Part II, January 26, 2018. Kielce, Poland: Baltija Publishing. - р. 97-100

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування протягом 2017-2018 навчального року

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) та Новак, A. (A. Novak) (2017) The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (7(35)). с. 115-119. ISSN 2311-5149

Kharchuk Yulia. Administrative expenditures of social security funds in Ukraine / Nataliia Ivanchuk, Yulia Kharchuk // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 3 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2017 - pp. 157-161. ISSN 2256-0742 (PRINT). ISSN 2256-0963 (ONLINE) (IndexCopernicus; Directory of Open Access Journals (DOAJ); (ESCI) by Web of Science)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в процесі глобалізаційних змін.ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»», Національний університет «Острозька академія», м. Острог, 28 березня 2017 року

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб'єктів господарювання в умовах глобалізації" для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Yulia Kharchuk (Харчук Ю.Ю.). Облікове забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України. Innovative Educational Technologies: Experience of the European Union Countries and its Introduction in the Training of Economics and Management. - Training. - Riga: Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2017.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) та Танчин, А. (A. Tanchyn) (2016) Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності (The prospects of small businesses’ development of Ukraine in the context of innovations in the simplified system of taxation, accounting and reporting). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). с. 140-145.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2016) Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (Management accounting after the responsibility centers and its role in accounting and analytical support management of economic security of state and communal higher educational establishments in ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). с. 186-192.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Карпович М.О., Харчук Ю.Ю.Порівняльна характеристика форм фінансової звітності за загальною і спрощеною системами.Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 280-286

Менделюк О.В., Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення оплати праці в контексті змін податкового законодавства. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 436-443.

Софілканич О.І., Харчук Ю.Ю. Суперечливі аспекти організації облікового процесу розрахунків з покупцями та замовниками в Україні. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 657-662.

Танчин А.І., Харчук Ю.Ю. Вдосконалення організації обліку розрахунково-касового обслуговування в комерційних банках України. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки», 12-13 квітня 2016 року, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ - С. 676-680.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Харчук Ю. Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки ДВНЗ та її вплив на розвиток соціально-економічних процесів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18-21 січня 2016 року) / International scientific and practical conference «ECONOMICS, SCIENCE, EDUCATION: INTEGRATION AND SYNERGY» (18-21 of January, 2016, Bratislava, Slovak Republic) : у 3-х т. – Т.2 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – ISBN 978-611-01-0509-5 – С. 75-76.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів спеціальності 071 Облік та оподаткування «Обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації» протягом 2016-2017 навчального року

2015

Видання наукової монографії

Харчук Ю.Ю. Взаємозв’язок між економічною безпекою ДВНЗ та обліково-аналітичним забезпеченням їхньої фінансової стійкості в контексті сталого розвитку /Ю.Ю. Харчук, В.В., Лойко, О.М. Мулик // Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної економіки: колективна монографія / за науковою редакцією д.е.н., професора Лойко В.В. – Київ: видавець КНУТД, 2015. – С. 147 – 156.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Харчук Ю.Ю. Економіко-правові аспекти обліково-аналітичного забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності України в контексті євроінтеграції [Текст] / Ю. Ю. Харчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Рівне : Видавництво Національного університету водного господарства та природокористування, 2014. – Вип. 4 (68) .– С. 241–249.

Захист дисертації

Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності: дис. канд. екон. наук. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)» / Харчук Юлія Юріївна: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2014. – 208 с.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні. (REGISTRATION POLICY AND ITS INFLUENCE IS ON FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). с. 124-129.

2013

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук Ю.Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки / Ю.Ю. Харчук // Схід: Аналітично-інформаційний журнал (Міжнародна індексація журналу: 1. Ulrich’s Periodicals Directory. 2. Bielefeld Academic Search Engine (BASE). 3. РІНЦ. 4. EBSCO. 5. Philosophy Documentation Center. 6. Index Copernicus (Польща). 7. World Cat) : Економіка. – Донецьк : Видавництво ТОВ «Східний видавничий дім», 2013. – № 5 (125) вересень-жовтень 2013 р. – ISSN 1728-9343 – С. 107 – 112.

Kharchuk Yulia. Application of Fuzzy Logic System for Estimation of Financial Stability of Higher Educational Institutions of State and Communal Forms of Ownership/ Svitlana Levytska, Yulia Kharchuk // Wrazliwośc regionów na zmiany. Zbiór prac naukowych − Ostrowiec świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsięfiorczości w Ostrowcu świętokrzyskim, 2013. – ISBN 978-83-89466-54-9 –S. 176 – 185.

2012

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук Ю. Ю. Организационно-учетное обеспечение финансовой устойчивости государственных высших учебных учреждений Украины путем оптимизации их расходов / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Шестой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», 26–27 апреля 2012 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 175 – 178.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Харчук Ю. Ю. Управлінський облік фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : Економічні науки. – Кіровоград : КНТУ, 2012. – Вип. 22., ч. ІІ – С. 395 – 401.

Харчук Ю. Ю. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 237 – 241.

2011

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы Пятой международной научно-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», 28–29 апреля 2011 г. / Национальный банк Республики Беларусь [и др.] ; редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2011. – ISBN 978-985-516-153-1 – С. 253 – 256.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Харчук Ю. Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – ISBN 966-7631-55-9 – C. 304 – 316.

2010

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Харчук Ю. Ю. Вплив фінансового механізму системи вищої освіти на фінансову стійкість державних вищих навчальних закладів України в умовах глобалізації / С. О. Левицька, Ю. Ю. Харчук // Розвиток фінансових методів державного управління національною економікою: зб. наук. праць / ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – (Серія «Економіка» ; вип. 165). – ISBN 966-380-007-0 – С. 147 –156.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – ISBN 966-7631-55-9 – C. 94 – 101.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Різні підходи щодо трактування сутності фінансової стійкості як економічної категорії / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Економічні науки». – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2010.–Вип.19. – ISSN 1729-360X – С. 88 – 92.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 13. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 91 – 99.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – Вип.10. – Ч. 1 – ISBN 966-7631-55-9 – С. 295–303.

2009

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 11. – ISBN 966-7631-55-9 – С. 331–341.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб’єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2009. – Вип. 4 (48). – С. 65–72.

Бенедик Ю. Ю. (Харчук Ю. Ю.) Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик (Ю. Ю. Харчук) // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : «Економічні науки». – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 7. – ISSN 1729-360X – С. 11–17.

  Сертифікати, дипломи...
Атестат доцента

Атестат доцента АД № 002010 видано на підставі рішення атестаційної колегії від 5 березня 2019 року відповідно до рішення вченої ради Національного університету "Острозька академія" від 31 січня 2019 року, протокол №6 про присвоєння вченого звання доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту. - 05.03.2019 (2,23 Мб).

Диплом кандидата наук

Диплом кандидата економічних наук ДК 021951 видано на підставі рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2014 року на підставі прилюдного захисту дисертації 22 квітня 2014 року на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана на тему: "Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності". Спеціальність 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). - 26.06.2014 (1,98 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про дидактичне та наукове стажування в галузі соціальних та гуманітарних наук на підрозділах місцевого самоврядування, державного управління та адміністрування у Вищій школі бізнесу та підприємництва, м. Островець-Свентокшиський, Польща (з 01.06.2018 р. до 31.08.2018 р.). - 20.12.2018 (2,15 Мб).

Почесна грамота

Подяка за підготовку переможця Хазанюк А.М. (Диплом ІІІ ступеня) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 2018/2019 р., м. Київ - 17.05.2019 (2,54 Мб).

Подяка НаУОА за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді. З нагоди свята Дня університету. м. Острог, 17 жовтня 2018 року - 17.10.2018 (1,85 Мб).

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки і національної освіти, високу професійну майстерність та з нагоди Дня науки, м.Рівне, № 119 - 14.05.2018 (2,84 Мб).

Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Рівненщини, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з часу утворення Національного університету "Острозька академія", м. Рівне, № 492 - 24.10.2019 (2,81 Мб).

Диплом за перемогу у міському конкурсі "Жінка року - 2018" у номінації "Жінки-працівники освіти і науки". Розпорядження міського голови № 29-р. - 04.03.2019 (2,21 Мб).

Подяка Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України - 11.11.2021 (0,42 Мб).

Грамота за багаторічну працю у галузі науки та освіти, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у дослідно-експериментальну роботу закладів освіти області. Рівненський ОІППО. Наказ № 84 від 14.05.2018 р. - 14.05.2018 (2,64 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Валютні операції в 1 С - 24.06.2020 (0,78 Мб).

Зарплата в 1 С - 22.04.2020 (0,78 Мб).

Про успішне закінчення курсу "Експерт з акредитації освітніх програм": онлайн тренінг, наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus - 05.10.2019 (1,59 Мб).

Онлайн-курс "ОБЛІК ВИТРАТ В 1С" 7eminar.com, ТОВ «Київська Бухгалтерська служба» - 14.12.2020 (0,78 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції "Університет і школа: перспективи співпраці", 11-12 квітня 2019 року, м. Рівне. - 19.04.2019 (2,4 Мб).

Сертифікат учасника І Міжнародної інтернет-конференції "Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути", м. Дніпро - 2020 р. - 07.02.2020 (0,97 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

ТОП-10 помилок в оформленні та використанні неоплачуваних відпусток - 17.06.2020 (0,76 Мб).

Податковий контроль та перевірки: як захиститися за новими правилами - 24.06.2020 (0,8 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Кар'єрне консультування студентів, випускників, молодих і досвідчених спеціалістів 20-40 років" - 13.04.2018 (2,97 Мб).

Certificate of participation in the II International scientific conference "Innovative economy: processes, strategies, technologies", State University of Jan Kochanowski, Poland - 26.01.2018 (1,8 Мб).

Сертифікат № 1545.20 учасника онлайн практикуму «Інтернаціоналізація закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності» (курс підвищення кваліфікації в сфері застосування проєктного підходу, інтернаціоналізації та міжсекторальної співпраці (15 год., 0,5 кредит ECTS)) Фундація Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація Проектних Менеджерів України» - 31.10.2020 (1,79 Мб).

Подяка Національного університету "Острозька академія" за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді та з нагоди свята Дня університету - 19.10.2017 (3,64 Мб).

Свідоцтво аудитора № 03/СУ-21 видане 20.01.2021 р. до 19.01.2024 р. присвоєно кваліфікацію "Внутрішнього аудитора систем управління" - 21.01.2021 (0,47 Мб).

Подяка викладачам кафедри фінансів, обліку і аудиту Національного університету "Острозька академія" - 25.04.2018 (2,81 Мб).

Науково-практичний тренінг за програмою "Школа для батьків та вихователів". Науковий Центр "Саногенної Педагогіки та Психології НаУОА, м. Острог, 21.12.2020 р.", 30 годин. - 21.12.2020 (1,98 Мб).

Сертифікат Всеукраїнських актуальних зустрічей позашкільників "Профільна освіта в нових реаліях: крізь проблеми - до вирішення" - 22.03.2018 (1,77 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації за програмою "Профорієнтаційна діагностика і консультування школярів 13-18 років та їх батьків" - 12.04.2018 (2,54 Мб).

Certificate for participation in the International scientific and practical conference "Economics, science, education: integration and synergy", Bratislava, Slovak Republic - 21.01.2016 (3,74 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат 00149 SKLAD, що підтверджує участь у міжнародному онлайн-семінарі "Профорієнтація: моделі, міжнародні тенденції та інновації. Освітні моделі і практика роботи з обдарованими дітьми". 1-14 червня 2021 року, 72 год. Науково-методичний заклад "Національний інститут освіти" Міністерства освіти Республіки Білорусь. - 18.06.2021 (3,67 Мб).

Сертифікат С 20170740 про проходження міжнародного науково-педагогічного стажування на тему: "Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління" за спеціальністю 071. "Облік та оподаткування" в обсязі 2 кредити ECTS (60 годин) з 24 липня 2017 року по 28 липня 2017 року на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору, Литва - 13.12.2017 (1,88 Мб).

Онлайн-курс "З учнями про освіту та кар'єру" у базі проекту EdEra тривалістю 8 годин - 29.03.2020 (0,6 Мб).

Онлайн-курс: «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» тривалістю 12 годин. Сертифікат виданий ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА». Курс розроблений ГО «Смарт Освіта» та студією онлайн-освіти EdEra за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні. - 27.09.2020 (1,94 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Великий Online-Семінар із Заробітної Плати. ТОВ «7eminar.ua» - 26.11.2020 (0,73 Мб).

Сертифікат про участь у семінарі Національного Банку України «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 24.12.2021 (0,25 Мб).

Семінар Національного банку України «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики" - 13.11.2020 (0,21 Мб).

ІІІ літня школа з академічної доброчесності, 2-3 липня 2020 року на базі НаУОА та Рівненського ОІППО, Рівне-Острог, 03.07.2020 СПК № 02139765/54-20 - 13.07.2020 (2,38 Мб).

Сертифікат учасника VIII Міжнародного бізнес-форуму "Наука-бізнес-освіта: стратегічне партнерство". Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - 25.11.2020 (0,16 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну