Шестопал Іванна Анатоліївна,

к.п.н., ст. викладач
Шестопал Іванна Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

2013-2016 рр. – аспірант, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра вікової та педагогічної психології.

2012-2013 рр. – магістр, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність "Психологія".

2008-2012 рр. – бакалавр, Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність "Психологія".

Досвід роботи

2015-2016 рр. – викладач за сумісництвом, Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра практичної психології та психотерапії.

2018-2019 рр. -  старший викладач за сумісництвом на кафедрі педагогіки, психології та корекційної освіти  у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти.

лютий-червень 2019 р. - посада ученого секретаря у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти

вересень 2019 р. - червень 2020 р. -  старший викладач на кафедрі психології та педагогіки, Національний університет "Острозька академія".


Професійні навики

-         навчання студентів у відповідності з вимогами державних освітніх стандартів;
-         організація і контроль самостійної роботи студентів;
-         розробка та виконання якісних навчальних планів і програм;
-          участь у громадському житті колективу навчального закладу;
-         дотримання навчальної та трудової дисципліни, контроль режиму відвідування занять;
-         застосування ефективних форм, методів і засобів навчання, нових педагогічних технологій.

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Tsekhmister Y., Shestopal I., Papusha V. GENDER FEATURES OF PROFESSIONAL SELF-REALIZATION OF A WOMAN'S PERSONALITYLaplage em Revista (International), vol.7, n. Extra C, 2021, p.339-349 ISSN: 2446-6220

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікат учасника конференції

Реформування сучасної освіти: діалог з Василем Сухомлинським - 20.09.2018 (0,54 Мб).

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин - 23.04.2015 (0,49 Мб).

Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковці - 16.11.2014 (0,54 Мб).

Наука, освіта, суспільство очима молодих - 15.05.2014 (0,53 Мб).

Особистісне зростання: теорія і практика - 29.04.2014 (0,49 Мб).

Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології - 16.05.2015 (0,52 Мб).

Розвиток управлінської компетентності керівника як важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу освіти - 19.10.2018 (0,41 Мб).

Психологія в Україні та за кордоном - 19.03.2016 (0,48 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

Символдрама. Інтенсивне пропрацювання основного ступеня В1 - 03.03.2014 (0,26 Мб).

Вступ до основного ступеня символдрами - 07.04.2013 (0,29 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Символдрама у роботі з конфліктами - 11.11.2014 (0,29 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivanna.shestopal@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0003-2360-5654

На головну