Шестопал Іванна Анатоліївна,

к.п.н., Старший викладач
Шестопал Іванна Анатоліївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

SCOPUS, Web of Science

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Науковий журнал «Молодий учений»: Серія «Психологічні науки» (лютий 2020 р.). Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus

Опублікування статті

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія психології (червень 2020 р.) Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія психології (лютий 2019 р.)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivanna.shestopal@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну