Березяк Іванна Іванівна,

Березяк Іванна Іванівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Березяк І.І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні. Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – С. 24-27. - Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96282015

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivanna.berezniak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну