Березяк Іванна Іванівна,

Березяк Іванна Іванівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Березяк І.І. Бар’єри розвитку соціального підприємництва в Україні. Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни : тенденції та перспективи розвитку. м. Острог, 24 квітня 2015 р

Березяк І.І. Оцінка ринкових позицій аграрних холдингів в Рівненській області. Науковий семінар «Розвиток агрохолдингів: вітчизняна і зарубіжна практика», ЛНАУ, м. Дубляни. 6 травня 2015 р.

Березяк І.І. Шляхи активізації розвитку соціального підприємництва в Україні. Всеукраїнська наукова Internet-конференція з міжнародною участю «Секторальні асиметрії розвитку національної економіки: механізми подолання в умовах нових викликів та факторних обмежень», ТНЕУ, м. Тернопіль. 29 травня 2015 р.

Wechange seminars in Ukraine and Berlin «Wechange as an online project management tool» 23rd – 25th Oct. 2015 – Ukraine, Kyiv.

Всеукраїнський форум UkraineLab: Візії для побудови миру і нова роль громадянського суспільства і культури», м. Івано-Франківськ. 21-24 вересня 2015 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Березяк І.І. Дискусійні питання теорії соціального підприємництва в Україні. Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 28. – С. 24-27. - Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/collections/%E2%84%96282015

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivanna.berezniak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну