Хом’як Іван Миколайович,

д.п.н., проф., професор
Хом’як Іван Миколайович
QA
Резюме
Освіта

Освіта:

1968-1972 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут зі спеціальності “Українська мова і література”.

Післядипломна освіта:
1986-1989 рр. – Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1994-1997 рр. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Досвід роботи

Досвід роботи:

1972-1977 рр. – учитель української мови і літератури ЗОШ №№ 17 і 22 м.Рівного.
1977-2006 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри української мови; професор, завідувач кафедри методики викладання і культури української мови Рівненського державного гуманітарного університету.

Із 2006 р. – професор кафедри української філології Національного університету “Острозька академія”.

2010 р. - завідувач кафедри української мови НуОА.

2012 р. – 2020 р. - завідувач кафедри української мови і літератури НуОА.

Професійні навички

Професійний досвід і практичні навички:

І.М.Хом’як – автор понад 210 наукових робіт, зокрема монографії “Наукові основи навчання орфографії в середній школі”, названої О.М.Біляєвим у числі "найважливіших публікацій провідних учених-методистів та філологів України", співавтор монографій у закордонних виданнях англійською мовою, як-от: Innovative education of students-philologists of the humanitarian-pedagogical college. Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform. Editors: Slawomir Sliwa, Olga Tsybulko.  Monograph. Opole: The Academy of  Management and Administration in Opole, Poland, 2020. §4.7C. 336-344 Text as a way of professionally oriented speech competence of  humanities and pedagogical college students. Scientific developments of European countries in the area of philological researches: Collective monograph.    Part 2. Wloclawek, Poland, 2020. C.488-504; навчально-методичних посібників, серед яких - "Технологія експериментально-дослідного навчання орфографії української мови" (Рівне, 2005), "Зв'язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови" (Остріг, 2011), "Опорний матеріал із методики викладання української мови" (Остріг, 2019). 

Знаний в Україні науковець: виступає на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також рецензентом, експертом, опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій з теорії і методики навчання української мови. Започаткував наукову школу “Сучасні технології навчання української мови у вищій і загальноосвітній школах”. Дійсний член Академії наук вищої школи України. Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій - Д 26.133.05; Д 41.053.01.
Серед його вихованців – переможці Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, всеукраїнських студентських олімпіад з української мови, всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт; заслужені учителі України, кандидати і доктори наук.
Під його науковим керівництвом захищено низку дисертацій:

* Ковальчук Наталія Петрівна. Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Інститут педагогіки АПН України, 2008.

* Антончук Олександр Михайлович. Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6-7 класів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Інститут педагогіки АПН України, 2009.

* Вітюк Валентина Володимирівна. Методика удосконалення орфографічних умінь і навичок учнів 5-7 класів у процесі роботи над зв’язними висловлюваннями: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Інститут педагогіки АПН України, 2011.

* Столяр Зоя Володимирівна. Формування комунікативної компетентності студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення синтаксису: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Інститут педагогіки НАПН України, 2015.

* Костолович Тетяна Василівна. Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у процесі навчання фонетики й орфоепії: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019.

* Карповець Христина Миколаївна. Формування правописної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури в процесі навчання мовознавчих дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2020.

* Вітюк Валентина Володимирівна. Теоретико-методичні засади формування правописної компетентності в майбутн6іх учителів початкової школи: дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2021.

 

Досягнення

         У 1981 р. нагороджений Почесною грамотою за активну організацію студентського колективу на виконання виробничих завдань.

           У 2006 р. нагороджений Грамотою за досягнуті успіхи в науковій роботі та у зв’язку із проведенням в РДГУ Днів науки і мистецтв.

           У 2006 р. Почесна грамота за багаторічну плідну працю в галузі освіти, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, успіхи в науковій роботі та з нагоди 55-річчя від Дня народження.

У 2013 р. нагороджений Грамотою за вагомі досягнення в науковій та педагогічній праці, вихованні студентської молоді.
         У 2013 р. Подяка за активну участь у науковій діяльності Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені акад. С.Дем'янчука.
          У 2015 р нагороджений Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 75-річчя заснування Рівненського учительського інституту.

           У 2018 р. нагороджений Грамотою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за багаторічну працю в галузі науки та освіти, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у дослідно-експериментальну роботу закладів освіти області.

             У 2021 р. нагороджений Грамотою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за результативну наукову співпрацю та партнерську взаємодію, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки й національної освіти.

            У 2021 р. відзначений найвищою срібною нагородою НаУОА - медаллю "Князь Василь-Костянтин Острозький" за вагомий внесок у розвиток Національного університету"Острозька академія".

             У 2021 р. Грамота РОІППО за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну участь у підвищенні професійної майстерності педагогічних працівників, вагомий особистий внесок у розвиток освіти України.

            У 2021 р. Подяка Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського за активну участь у Чернігівських педагогічних зустрічах "Формування національної свідомості здобувачів освіти на уроках словесності" та високий професіоналізм у справі розбудови національної освіти.


Державні та відомчі нагороди
          Почесна грамота Міністра освіти України за вагомий особистий внесок у становлення і розвиток національної освіти (2001 р.).

  Почесна грамота голови Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну плідну педагогічну й наукову діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти (2004 р.).
        Грамота начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за сумлінну працю, особистий вагомий внесок у справу навчання, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до української мови та підготовку переможця ІІІ етапу УІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2007 р.).

Подяка голови РММГО "Фундація регіональних ініціатив" за надану підтримку в реалізації моніторингу публічного мовлення посадовців Рівного на предмет дотримання культури мовлення    (2009 р.).

Подяка голови галузевої комісії за підготовку переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т. ч. методики їх викладання) (2010 р.).

Грамота начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за значний внесок у розвиток української мови та підготовку переможця ІІІ етапу ХІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (2011 р.)

Грамота президії Академії наук вищої школи України за вагомий внесок у розвиток науки і вищої освіти України (2011 р.).

Грамота начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за значний внесок у розвиток української мови та підготовку переможця ІІІ етапу ХІІ Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика (2012 р.)
         Подячний диплом президента Ліги українських меценатів, голови журі, голови Координаційної ради конкурсу за високу громадянську позицію та допомогу в організації Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2012 р).
          
         Подяка начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за сприяння розвитку учнівської творчості та значний внесок у підготовку переможця обласного етапу  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2012 р., 2013 р., 2014 р.).
          Подяка начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації  за сприяння розвитку студентської творчості та значний внесок у підготовку переможця обласного етапу   Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2015 р., 2017 р.).
          Подяка оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності "Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання)" за активну багаторічну участь у складі журі конкурсу       (2017 р.).
         Подяка начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за підготовку переможця обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської і студентської молоді імені Тараса Шевченка (2017 р., 2019 р.).
 

Подяка начальника управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації за підготовку переможця обласного етапу  Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2018 р.,   2019 р.).

Відповідно до наказу Міністра освіти і науки України нагороджений знаком "Відмінник освіти України" (2006 р.).

Згідно з наказом Міністра освіти і науки України нагороджений знаком "Петро Могила" (2008 р.).

Указом Президента України надано почесне звання "Заслужений працівник освіти України"      (2019 р.)..

****

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

Досвід роботи

Опис відсутній

****

Опис відсутній

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2022

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

22.10 - рецензування роботи Скрипник Н.І. "Мовлення як об'єкт теоретичного аналізу" (Вінниця).

24.12 - рецензування роботи Скрипник Н.І. "Теоретико-методологічні засади вироблення комунікативно-мовленнєвої компетентності філологів" (Вінниця).

10.01 - рецензування роботи Скрипник Н.І. "Лінгводидактичні аспекти формування комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів" (Вінниця).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

12.02 взяв участь у ХІХ "Академічних читаннях пам'яті В.І.Стріхи" (Київ, АН ВШ України).

2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Взяв участь у "Круглому столі", присвяченому 60-річчю з дня народження А.О.Криловця. Виступив зі спогадами про ювіляра.

Взяв участь у регіональній інтернет-конференції "Сучасний урок у Новій українській школі". Виступив на пленарному засіданні з доповіддю "Наукові основи типології уроків української мови" (РОІППО).

Дні науки в НаУОА.Доповідь на секційному засіданні.

Участь у партнерському форумі "Стратегічні цілі та орієнтири на шляху до нової якості освіти", виступ із доповіддю "Атрибутивна функція української мови" (25.08.21 р.КУ "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Славутської міської ради).

Участь у Чернігівських педагогічних зустрічах "Формування національної свідомості здобувачів освіти на уроках словесності", виступив із доповіддю на пленарному засіданні.

28 вересня участь у Всеукраїнському науково-методичному семінарі "Нова українська школа: теорія та практика". Виступ на пленарному засіданні із доповіддю "Особливості організації навчально-методичної роботи в умовах Нової української школи". (Волинський національний університет ім. Лесі Українки).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

26-27 лютого взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Філологічні науки, міжкультурна комунікація та перекладознавство: теоретичні та практичні аспекти"; виступив із доповіддю (Венеція, Італія).

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Відгук про автореферат Л.В.Галаєвської "Розвиток діалогічних умінь учнів 8-9 класів на уроках української мови".

Рецензування "Словника говірки села Залужжя Дубровицького району Рівненської області" , укладеного О.І.Котяшом.

Рецензування "Збірника діалектних текстів говірки с. Залужжя Дубровицького р-ну Рівненської обл.", укладеного О.І.Котяшем.

Видання наукової монографії

Хом'як І.М. Роль синтетичних вправ у формуванні орфографічної компетентности // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики: монографія / за ред. Е.Палихати, О.Петришиної. Тернопіль: Підручники і посібники, 2021.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Хом'як І.М. Головний інструментарій навчальної діяльности // Методи навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам'яті О.М.Біляєва. Київ: Педагогічна думка. 2021.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Хом'як І.М. Грамотне усне мовлення - вправне письмо (інтерв'ю). Українська мова та література. 2020. №1. С.24-29.

Хом'як І.М. Українська мова - гарантія збереження національної ідентичности. Лексико-граматична система української мови. в комунікативному вимірі: збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції, 12-13 березня 2020 року / редкол. І.М.Хом'як (відп. ред.) та ін. Остріг. Вид-во НаУОА, 2020. С.32-33.

Vitiuk V., Scrypnyk N., Khomiak I. Test monitoring of the speech competence of students of modern higher education institutions. SciinceRice, Tallinn,2020. No 2 (67). C.32-40 (Естонія, англійською мовою).

Хом'як І.М., Карповець Х.М. Правописна компетентність як елемент професіограми викладача лінгвістичних дисциплін. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2020. YIII (87). Issue 219. C.21-24.

Хом'як І.М. Атрибутивна функція мови. Дивослово. 2020.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

21 05 підготував рецензію на рукопис навчального посібника "Правописний практикум з української мови: норми нової редакції "Українського правопису" (автори - Омельчук С., Блажко М.) з рекомендацією надати гриф "Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах".

Підготував відгук про автореферат дисертації Цуркан М.В. "Методична система навчання української мови як іноземної студентів ЗВО". поданої на здобуття д.п.н.

Прорецензував статтю Н.І.Скрипник "Ефективність аудиторних занять у формуванні комунікативно-мовленнєвої компетентности студентів-словесників"

Прорецензував посібник Н.І.Скрипник "Риторика" (Вінниця, 2020).

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 48.125.03 в НаУОА

Д 48.125.03 в НаУОА

Видання наукової монографії

Опублікувати науковий матеріал у колективній монографії " Scientific developments of European countries in the area of philological researches" (Wloclawek, Poland) англійською мовою.

Опубліковано матеріал у колективній монографії Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform: monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, Poland, 2020. C.336-344. (параграф 4.7 англійською мовою).

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

Хом’як І., Каркич І. Компетентнісний підхід до навчання лексики в загальноосвітніх навчальних закладах. Дивослово. 2019. № 10. С. 2-5.

Хом’як І., Самсонюк О. Компетентнісний підхід до навчання синтаксису в умовах нової української школи. УМ і Л в школах України. 2019. № 10. С. 3-6.

Хом’як І., Скрипник Н. Тренінгові технології як одна з форм розвитку нестандартного спілкування на заняттях з української мови. Norwegian Journal of development of the International Science. Oslo, Norway, 2019. № 37. С. 9-11.

Розвиток критичного мислення у студентів-філологів. УМЛШ. 2019. №1. С. 2-7.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

13 листопада підготував відгук про автореферат кандидатської дисертації Московчук Н.М. "Українськомовна підготовка майбутніх іноземних фахівців технічних спеціальностей" (Одеса).

Відгук про автореферат Нищети В.А. "Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови" поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Дні науки в НаУОА. Керував секцією "Актуальні проблеми лінгводидактики , культури мови і стилістики". Доповід: "Формування предметної компетентності засобами орфографії".

Дні науки в РОІППО "Ціннісні концепти мовно-літературної освіти в Новій українській школі" .Тема доповіді: "Розвиток критичного мислення в ціннісному аспекті мовної освіти".

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Мовленнєва культура безпечної життєдіяльності // Дивослово. – 2018. - № 4. – С. 32-36. 2. Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8. 3. Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6. 4. Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202. 5. Орфографічна термінологія в теорії предметної компетентності // УМЛШ. – 2018. - № 2. – С. 8-13.

Компетентнісний підхід до навчання української мови // Українська мова і література в школі: науково-методичний збірник. – Чернігів, 2018. - № 57. – С. 3-8.

Із хронопису українського мововиживання // Українська мова і література в школі: науково-методичний зб. – Чернігів, 2018. - № 58. – С. 3-6.

Мова як здоров’язбережувальний фактор // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / Г.В.Лякішева (заг. ред.) та ін. – Т.2. – Луцьк: ФОП Покора І.О., 2018. – С. 198-202.

Роль мислення у процесі пізнавальної діяльності філолога // Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті: збірник виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю МЕГУ ім.С.Дем’янчука. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім.С.Дем’янчука, 2018. - С.171-174.

Іван Хом’як, Наталія Серветник. Метод проектів як ефективний чинник досягнення лексичної компетенції // УМЛ в школах України.- 2018. - № 9. – С.13-17.

Здатність мислити в аналітико-синтетичній діяльності філолога // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції "Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи" [ Електронний ресурс ] / за заг. ред. І.В.Гайдаєнко; упор. Т.Г.Окуневич. – Херсон, 2018. – С.222-225.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

22.01 підготував відгук про автореферат канд. дисертації Шиянюк Л.В. "Текстоцентричний підхід до формування українськомовної комунікативної компетентності студентів вищих технічних навч. закладів І-ІІ рівня акредитації" (Херсонський державний університет; 07.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Овсієнко Н.М. "Методика навчання лінгвістики тексту на засадах компетентнісного підходу" (Переяслав-Хмельницький); 19.06 – відгук про автореферат докторської дисертації Скиби К.М. "Теорія і практика професійної підготовки перекладачів у США" (Хмельницький).

Відгук про автореферат докторської дисертації Казачінер О.С. "Теоретичні і методичні засади розвитку інклюзивної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі апіслядипломної освіти". Харків

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Д 26.133.05 Київський університет імені Б.Грінченка

Д 41.053.01 при Південноукраїнському державному університеті імені Ушинського

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

27 жовтня взяв участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми культури української мови і мовлення". Виступив із доповіддю на пленарному засіданні (Млинів).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Національно-патріотичне виховання школярів засобами позакласної роботи // Пріоритети філологічної освіти: зб. наук. праць. – Випуск 5. – Рівне, 2017. – С. 40-43.

Методика оцінювання навчальних досягнень учнів // УМЛШ. – 2017. - № 3. – С. 7-12.

Унормоване мовлення як передумова досягнення орфографічної компетенції // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць /за ред. І.Д.Пасічника, С.О.Кочерги, І.М.Хом’яка та ін. Вип. 65. - Остріг: Вид-во НаУОА, 2017.- С.120-124.

Методи активізації розумової та пізнавальної діяльності студентів / І.Хом’як, Л.Пасічник // Нова педагогічна думка. – 2017. - № 2. – С. 51-54.

Особистісно орієнтоване навчання орфографії в інтерферованому середовищі // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна". – Остріг: Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 132-137.

Компетентнісний підхід до навчання правопису української мови // УМЛ в школах України. – 2017. - № 11. – С.17-21.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науково-дослідна студія "Дидактичної лінгвістики"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Формування у школярів лексичної компетентності засобами лексикографії // Міжкультурна комунікація: мова, культура, особистість: зб. наук. праць. – Рівне: РОІППО, 2016. – С.3-8.

Самостійна робота в системі навчальної діяльності студентів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Т.І, 2016. - №1. – С.90-95.

Термінологія в системі української лінгводидактики // Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри: зб. наук. праць / відп. ред. Л.Д.Малевич. – Рівне: НУВГП, 2016. – С.44-48.

Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення // Дивослово. – 2016. - №9. – С.6-9.

Українська мова – державна мова України // Історія української державності: зб. тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Рівне: РВЦ МЕГУ ім. акад.С.Дем’янчука, 2016.- С.21-23.

Самостійна робота як компонент цілісного педагогічного процесу // Українська мова і література в школах України. – 2016. – №7-8. – С. 11-16.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках української мови (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015.- С. 269-272.

2. Реалізація соціокультурної змістової лінії у підручниках з української мови для 8 класу (у співавторстві) // Формування наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти та чинники: зб. статей.- Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2015. - С. 116-119.

3. Різновиди орфографічних девіацій // Наукові записки НаУОА. Серія "Філологічна": зб. наук. праць / гол. ред. І. Д. Пасічник. Вип. 57.- Остріг: Вид-во НаУОА, 2015. - С. 161-165.

4. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово.- 2015.- №11.- С. 2-5.

5. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі // Українська мова і література в школах України. – 2015. - №11. – С. 14-17.

6. Любов до мови й уживаного слова // УМЛШ. - 2015. №4. - С.17-21.

7. Метод вправ у досягненні правописної компетенції // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: зб. наук. праць. - №2 (14). - Рівне: МЕГУ ім. акад. С.Дем'янчука, 2015. - С.319-326.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Всеукраїнська науково-практична конференція

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ivan.khomiak@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-8078-5703

На головну