Волинчук Ірина Олександрівна,

викладач кафедри країнознавства
Волинчук Ірина Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

"Дні науки" (Острог, 2020) - тема доповіді: "Українсько-чеські та українсько-словацькі відносини за президентства В. Зеленського".

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

«Дні науки» (Острог, 2017) – тема доповіді: «Науково-технічне співробітництво України та Чеської Республіки у ХХІ ст.: активізація чи занепад?»

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Політичні та соціально-економічні перетворення в Чеській Республіці в 90-х рр. ХХ ст.: досвід для України / І.О. Волинчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Політологія. Соціологія. Філософія." Матеріали міжнародної наукової конференції "Політичні крии в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ - на початку ХХІ століття".- 2015.- Випуск 1 (18).- С. 83-85.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.volynchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну