Волинчук Ірина Олександрівна,

викладач кафедри країнознавства
Волинчук Ірина Олександрівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у "Днях науки" 2021 р.

"Дні науки" (Острог, 2020) - тема доповіді: "Українсько-чеські та українсько-словацькі відносини за президентства В. Зеленського".

2017

Опублікування тез доповідей

Українсько-Чеські відносини за президентства П. Порошенка: політичний аспект // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12-13 травня 2017 р.). – Хмельницький, 2017. – С.8-14.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні відносини країн Центрально-Східної Європи в умовах бігравітаційних процесів» (Хмельницький, 12-13 травня 2017 р.).Тема: "Українсько-Чеські відносини за президентства П. Порошенка: політичний аспект"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» (Острог, 2017) – тема доповіді: «Науково-технічне співробітництво України та Чеської Республіки у ХХІ ст.: активізація чи занепад?»

2015

Опублікування статті

Політичні та соціально-економічні перетворення в Чеській Республіці в 90-х рр. ХХ ст.: досвід для України / І.О. Волинчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Політологія. Соціологія. Філософія." Матеріали міжнародної наукової конференції "Політичні крии в державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ - на початку ХХІ століття".- 2015.- Випуск 1 (18).- С. 83-85.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.volynchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну