Панчук Ірина Олегівна,

к.ю.н, старший викладач
Панчук Ірина Олегівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Круглий стіл "Сучасні тенденції розвитку публічного права". Доповідь "СОМАТИЧНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ"

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ковальчук В. Б., Панчук І.О. Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України / В.Б. Ковальчук, І.О. Панчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2017. - № 3. - С83-88

2016

Видання наукової монографії

Ковальчук В. Б., Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : [монографія] / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 212 с.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Панчук І.О. Правосвідомість державних службовців / І.О. Панчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 30-31

Захист дисертації

Диплом ДК №035045, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 р.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.panchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну