Панчук Ірина,

Панчук Ірина
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Видання наукової монографії

Ковальчук В. Б., Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : [монографія] / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 212 с.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Панчук І.О. Правосвідомість державних службовців / І.О. Панчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 30-31

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

12. Панчук І.О. Формування зрілої правосвідомості як умова становлення громадянського суспільства / І.О. Панчук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня -1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 55-56.

Захист дисертації

Диплом ДК №035045, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 р.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Панчук І. О. Громадянська правосвідомість як особливий вид правосвідомості / І. О. Панчук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 44-45.

Опублікування статті

Панчук И. О. Индивидуальное правосознание как фактор демократических преобразований в государстве и обществе: украинский опыт / И. О. Панчук // Legeasiviata. – 2015. – №1. – С. 69-72.

Панчук І.О. Правосвідомість як фактор забезпечення законності / І.О. Панчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2015. – № 33. – С. 25-28.

Панчук І.О.Роль індивідуальної та суспільної правосвідомості у здійсненні волонтерської діяльності / І.О.Панчук // Університетські наукові записки. – 2015. – № 2 (54). – С. 21–26.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.panchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну