Панчук Ірина Олегівна,

к.ю.н, старший викладач
Панчук Ірина Олегівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Панчук І.О. Поняття доброчесності у праві: концептуальні аспекти / І. О. Панчук // Міжнародна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти» (Острог, 15 лютого 2018 р.) - Острог: Національний університет "Острозька академія", 2018

2017

Опублікування статті

Ковальчук В. Б., Панчук І.О. Громадянське суспільство та його правові цінності в умовах демократичної трансформації: досвід України / В.Б. Ковальчук, І.О. Панчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2017. - № 3. - С83-88

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Панчук І.О. Правосвідомість державних службовців та суддів: критерії оцінки / І.О. Панчук // Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали учасників Другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 р.). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016 р.

Панчук І.О. Правосвідомість державних службовців / І.О. Панчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 30-31

12. Панчук І.О. Формування зрілої правосвідомості як умова становлення громадянського суспільства / І.О. Панчук // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня -1 жовтня 2016 року. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 55-56.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Панчук І.О. Правосвідомість державних службовців / І.О. Панчук // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – С. 30-31

Захист дисертації

Диплом ДК №035045, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії від 12 травня 2016 р.

Видання наукової монографії

Ковальчук В. Б., Панчук І. О. Правосвідомість як фактор утвердження демократичних основ державного та суспільного ладу : [монографія] / В. Б. Ковальчук, І. О. Панчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 212 с.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Панчук І. О. Громадянська правосвідомість як особливий вид правосвідомості / І. О. Панчук // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 44-45.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.panchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну