П’янковська Інна В'ячеславівна,

к.п.н., старший викладач
П’янковська Інна В'ячеславівна
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь "Використання онлайн засобів у роботі з англомовною лексикою" на науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" (Острог, 2018)

Доповідь на науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" (Острог, 2019)

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудіювання» у збірнику Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура - особистість». – Острог. – 2017

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 52-56.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

П’янковська І. В. Ведення блогів для навчання іншомовної лексики (на матеріалі дисципліни «Словниковий запас» для студентів другого курсу спеціальності «Англійська мова і література» / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 52. – С. 216-218

2013

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Конфліктологічна компетентність – складова професійної компетентності викладача ВНЗ / М. О. Голубєва, І. В. Жарук, І. В. П’янковська // Психолого-педагогічний практикум. – Методичний посібник. – К.: Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. – С. 28–38.

Захист дисертації

Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини (13.00.04)

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Порівняльний аналіз фахової підготовки вчителів іноземної мови в Україні та Німеччині / І. В. П’янковська // Вища освіта України. – Додаток 2 до № 3, том І (26). – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 434–442.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну