П’янковська Інна В'ячеславівна,

к.п.н., старший викладач
П’янковська Інна В'ячеславівна
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на Міжнародній науковій конференції "Пріоритети германського і романського мовознавства"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" (Острог, 2019)

Доповідь "Використання онлайн засобів у роботі з англомовною лексикою" на науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" (Острог, 2018)

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германського і романського мовознавства" (Луцьк-Світязь, 5-7 червня 2017 р.)

І Міжнародна науково-практична конференція «ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУІКАЦІЇ» (6-7 квітня 2017 р., Острог)

ІІІ інтернет-конференції з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури» (22 лютого 2017 р., Острог)

Опублікування статті

Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей з вдосконалення навичок аудіювання» у збірнику Наукові записки. Серія «Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура - особистість». – Острог. – 2017

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Х Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германського і романського мовознавства" (Луцьк-Світязь, 17-19 червня 2016 р.)

Опублікування статті

Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 52-56.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІХ Міжнародна наукова конференція "Пріоритети германського і романського мовознавства" (Луцьк-Світязь, 12-14 червня 2015 р.)

Опублікування статті

П’янковська І. В. Ведення блогів для навчання іншомовної лексики (на матеріалі дисципліни «Словниковий запас» для студентів другого курсу спеціальності «Англійська мова і література» / І. В. П’янковська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 52. – С. 216-218

2013

Захист дисертації

Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах Німеччини (13.00.04)

Опублікування статті

Конфліктологічна компетентність – складова професійної компетентності викладача ВНЗ / М. О. Голубєва, І. В. Жарук, І. В. П’янковська // Психолого-педагогічний практикум. – Методичний посібник. – К.: Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. – С. 28–38.

2011

Опублікування статті

Порівняльний аналіз фахової підготовки вчителів іноземної мови в Україні та Німеччині / І. В. П’янковська // Вища освіта України. – Додаток 2 до № 3, том І (26). – 2011. – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 434–442.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну