Ковальчук Інна В’ячеславівна,

к.п.н., доц., Декан
Ковальчук Інна В’ячеславівна
QA
Резюме
Освіта

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Факультет іноземної філології 

Викладач французької та англійської мов та літератури, перекладач 

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Międzynarodowa Konferencja Naukowa DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA. Akademia im. Jakuba z Paradyża (Gorzów Wielkopolski) 11-12 V 2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на XXVІ науковій викладацько- студентській конференції “Дні науки” НаУОА, м. Острог, 11.05.2021

Виступ з доповіддю

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Наукові записки НаУОА. Серія «філологія»

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота у спеціалізованій раді

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Острозької академії. серія Філологія

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Наукова стаття

2020

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологія

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Острозької академії. серія філологія

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ковальчук І.М. Метакогнітивний контроль як один із факторів формування іншомовної комунікативної культури студентів.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

наукова стаття

2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологічна.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Острозької академії. серія філологічна. Вип. 63, 64, 65

2017

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія Філологічна. Випуск 67

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Договір про співпрацю з посольством Франції

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Метакогнітивний та компетентісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ.

Формування іншомовної комунікативної культури у контексті міжкультурної комунікації / Międzynarodową Konferencję Naukową Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin, 2016.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'. Іншомона комунікативна компетенція в умовах міжкультурної комунікації.

Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологічна'.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну