Ковальчук Інна В’ячеславівна,

к.п.н., доц., Декан
Ковальчук Інна В’ячеславівна
QA
Резюме
Освіта

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Факультет іноземної філології 

Викладач французької та англійської мов та літератури, перекладач 

Наукова робота
2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологічна.

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки НаУОА серія «філологічна».випучк 63, 64, 65.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Острозької академії. серія філологічна. Вип. 63, 64, 65

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Звітна щорічна конференція професрсько-викладацького складу НаУОА Дні науки

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікаціі

Опублікування статті

Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія Філологічна. Випуск 67

Рецензування статей, авторефератів

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Навчально-науковий центр LinguaPark

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Метакогнітивний та компетентісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ.

Формування іншомовної комунікативної культури у контексті міжкультурної комунікації / Międzynarodową Konferencję Naukową Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin, 2016.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Договір про співпрацю з посольством Франції

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації. 2015 червень.

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації. 2015 жовтень.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'.

Опублікування статті

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'. Іншомона комунікативна компетенція в умовах міжкультурної комунікації.

Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологічна'.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну