Ковальчук Інна В’ячеславівна,

к.п.н., доц., Декан
Ковальчук Інна В’ячеславівна
QA
Резюме
Освіта

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Факультет іноземної філології 

Викладач французької та англійської мов та літератури, перекладач 

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Międzynarodowa Konferencja Naukowa DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA. Akademia im. Jakuba z Paradyża (Gorzów Wielkopolski) 11-12 V 2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на XXVІ науковій викладацько- студентській конференції “Дні науки” НаУОА, м. Острог, 11.05.2021

Виступ з доповіддю

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Наукова стаття

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Наукові записки НаУОА. Серія «філологія»

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Робота у спеціалізованій раді

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Острозької академії. серія Філологія

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

наукова стаття

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Ковальчук І.М. Метакогнітивний контроль як один із факторів формування іншомовної комунікативної культури студентів.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Острозької академії. серія філологія

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологія

2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологічна.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Наукові записки Острозької академії. серія філологічна. Вип. 63, 64, 65

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія Філологічна. Випуск 67

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Метакогнітивний та компетентісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ.

Формування іншомовної комунікативної культури у контексті міжкультурної комунікації / Międzynarodową Konferencję Naukową Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin, 2016.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Договір про співпрацю з посольством Франції

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'. Іншомона комунікативна компетенція в умовах міжкультурної комунікації.

Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологічна'.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну