Ковальчук Інна В’ячеславівна,

к.п.н., доц., Декан
Ковальчук Інна В’ячеславівна
QA
Резюме
Освіта

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Факультет іноземної філології 

Викладач французької та англійської мов та літератури, перекладач 

Наукова робота
2020

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологія

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на міжнародній науково-практичній конференції прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації

Рецензування статей, авторефератів

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Острозької академії. серія філологія

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки НаУОА серія «філологічна».випуск

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ковальчук І.М. Метакогнітивний контроль як один із факторів формування іншомовної комунікативної культури студентів.

Опублікування статті

наукова стаття

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Навчально-науковий центр LinguaPark

2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія Філологічна.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Прикладні лінгвістичні дослідження в умовах міжкультурної комунікації.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки Острозької академії. серія філологічна. Вип. 63, 64, 65

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки НаУОА серія «філологічна».випучк 63, 64, 65.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Звітна щорічна конференція професрсько-викладацького складу НаУОА Дні науки

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікаціі

Рецензування статей, авторефератів

Наукові записки НаУОА. Серія «філологічна».

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту.

Опублікування статті

Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія Філологічна. Випуск 67

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Навчально-науковий центр LinguaPark

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Договір про співпрацю з посольством Франції

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації

Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Формування іншомовної комунікативної культури у контексті міжкультурної комунікації / Międzynarodową Konferencję Naukową Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła – wartości – ochrona. Lublin, 2016.

Метакогнітивний та компетентісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ.

2015

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації. 2015 червень.

Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації. 2015 жовтень.

Опублікування статті

Наукові записки Острозької академії. Серія "Філологічна'. Іншомона комунікативна компетенція в умовах міжкультурної комунікації.

Наукові записки Острозької академії. Серія "Психологічна'.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну