Сенчак Ігор,

Сенчак Ігор
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сенчак І.І., Безейко С.І., Чутка В.Ю. Право інвалідів на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки / І. Сенчак // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – С.93-97.

Сенчак І.І., Войчишин О.В. Фінансово-правова оцінка стану адміністративного регулювання банківської діяльності в Україні : [Електронний ресурс] / І. Сенчак // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13). – Режим доступу : URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16siidvu.pdf

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Сенчак І.І. Визначення та реалізація принципів бюджетної системи України / І. Сенчак // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI международной научной конференции (15 апреля 2016 г.). – Минск. – 2016. - http://bip-ip.by/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Содержание-2-ч.pdf

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сенчак І.І., Жук М.С. Зміна обвинувачення в суді першої інстанції у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина// І.І. Сенчак, М.С. Жук / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 13 - 14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.– С. 212-214.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ihor.senchak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну