Сенчак Ігор,

Сенчак Ігор
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Senczak I. Zasady budżetowe w Polsce / I. Senczak // Малиновські читання: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (30.09 – 01.10.2016 р.). – Острог: Інститут права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія». – 2016. – С.60-61.

Сенчак І.І. Актуальні проблеми працевлаштування осіб із інвалідністю // Всеукраїнський (національний) навчальний семінар "організація робочих місць для осіб із інвалідністю. - Острог. - 30 вересня 2016 р.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Сенчак І.І. Визначення та реалізація принципів бюджетної системи України / І. Сенчак // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук: Материалы VI международной научной конференции (15 апреля 2016 г.). – Минск. – 2016. - http://bip-ip.by/wp-content/uploads/downloads/2016/04/Содержание-2-ч.pdf

Опублікування статті

Сенчак І.І., Безейко С.І., Чутка В.Ю. Право інвалідів на працю та гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки / І. Сенчак // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІ : Науково-практичний посібник [Збірник статей учасників всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2015 р.] / За загальною редакцією М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В. П. Мельника. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2016. – С.93-97.

Сенчак І.І., Войчишин О.В. Фінансово-правова оцінка стану адміністративного регулювання банківської діяльності в Україні : [Електронний ресурс] / І. Сенчак // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2016. – № 1(13). – Режим доступу : URL : http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16siidvu.pdf

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Сенчак І.І. Децентралізація бюджетної системи в Україні: фінансово-правові аспекти // Матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції (м. Острог, 16-25 березня 2015 р.)

Сенчак І.І. Конвенція ООН про права інвалідів через призму права на освіту // Круглий стіл «Моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю) у контексті Конвенції ООН про права інвалідів». – м. Острог, 19 червня 2015 р.

Сенчак І.І. Проблеми розбудови законодавства про соціальне забезпечення // Круглий стіл «Моніторинг дотримання прав осіб з інвалідністю у контексті Конвенції ООН про права інвалідів». – м. Острог, 19-20 вересня 2015 р.

Сенчак І.І., Жук М.С. Зміна обвинувачення в суді першої інстанції у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина// І.І. Сенчак, М.С. Жук / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 13 - 14 листопада 2015 року.

Опублікування статті

Сенчак І.І., Жук М.С. Зміна обвинувачення в суді першої інстанції у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина// І.І. Сенчак, М.С. Жук / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 13 - 14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.– С. 212-214.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: ihor.senchak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну