Крайчинська Галина Вацлавівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри міжнародної мовної комунікації
Крайчинська Галина Вацлавівна
QA
Резюме
Освіта

1979 - 1983 рр. - Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність "мова і летература (англійська)" 

Досвід роботи

29.12.2000 - 1.09.2004 - старший викладач у Національному університеті "Острозька академія"

1.09.2004 - 2.09.2008 - доцент кафедри іноземних мов у Національному університеті "Острозька академія"

2.09.2008 - завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації в Національному університеті "Острозька академія"


Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Професорсько-викладацька конференція "Дні науки". травень 2021

VIІI Міжнародна науково-практична інтернет конференція “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES”. Доповідь на тему: "ЗАСТОСУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ COURSERA ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ У ПЕРІОД ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ". 14.05.2021

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Редагування статтей студентів магістеріуму факультету романо-германських мов для публікацій у збірнику студентських наукових праць.

редагування статей студентів бакалавріату і магістеріуму факультету романо-германських мов для публікацій у збірнику студентських наукових праць

Керівництво студентським науковим гуртком

І-ІІ семестр керівник студентської наукової групи "Семантика мови і тексту"

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

підготовка статті у наукометричне видання Англійська, французька фразеологія характеристики понятть розумна/простакувата людина

Керівництво студентським науковим гуртком

керівник студентської наукової групи "Семантика мови і тексту"

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

дні науки 2019

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

рецензування статті Максима Ляшка

редагування статті Багрія Максима Особливості англійського ділового мовлення у соціальній мережі Фейсбук 2018-2019

Мельник Анна 1. Лексична характеристика молодіжного сленгу на прикладі особистих повідомлень молоді віком 18-24 роки у соціальній мережі Facebook 2018-2019.

Мельник Анна. Лексична характеристика молодіжного сленгу у соціальнійй мережі instagram 2018-2019 на прикладі коментарів відомих людей (Ariana Grande, Britney Spears, Ellen Degeneres, Justin Bieber, Miley Cyrus, Rihanna.

Ведмедюк Борис. Уживання запозичень у спортивній термінології

Ведмедюк Борис. Проблеми перекладу футбольного сленгу з англ. на укр. мову.

Ревенко Людмила. Явище омонімії в англійській мові

Редагування статті Новікової Ірини. FRENCH AND LATIN BORROWINGS INTO ENGLISH PROSE (ON THE EXAMPLE OF THE STORY BY RICHARD PRESCOTT "OFFICIALLY DEAD»)

Редагування статті Олішевко Катерини. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д.М. Шевчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Випуск 6. – 100 с.

англійська фразеологія на позначенняи поняття нерозумна людина // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2019. – С. 59-62

Опис англійської тематичної лексики на тему глобалізаційні процеси // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2020. – С. 38-45

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Англійська фразеологія на позначення поняття нерозумна людина // English for Sp. Purp. НаУОА. - 2019. - с. 58-61

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

науковий гурток Семантика мови і тексту

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Крайчинська Г.В. Розвиток комунікативних навичок студентів немовних спеціальностей (на основі професійно спрямованих комплексів з англійської мови видавництв Cambridge, Longman, Oxford University Press) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2018. – С. 79-83.

English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д.М. Шевчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Випуск 5. – 167 с.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

27-29 березня 2018 р. - участь у днях науки-2018, виступ з доповіддю " Розвиток комунікативних навичок студентів на основі професій-но спрямованих комплексів з англійської мови"

2017

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

автореферат Ідзьо Маряни

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Крайчинська, Г. (H. Kraichynska) and Кириєвська, Т. (T. Kyryievska) (2017) Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2017. – С. 61-65.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на Симпозіумі з канадознавства з доповіддю на тему "“The peculiarities of programmes in the educational establishments in Canada”

27-30 березня 2017 р. - участь у днях науки-2017, виступ з доповіддю "Англійська лексика на позначення Євросоюзу, як фрагмент англійської мовної картини світу

Участь у науково-методичному семінарі "Nauczanie języka polskiego na Ukrainie: problemy i perspektywy", виступ з доповіддю "Основні лексичні помилки студентів при вивченні польської мови як другої іноземної"

Виступ з доповіддю на тему "Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls)" на міжнародній інтернет-конференції English for Specific Purposes.

2016

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

автореферат Уляни Рис

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Крайчинська Г.В. Тематичне членування англійських та польських ЛО на позначення Євросоюзу: порівняльний аспект. - Крем'янець: Крем'янецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка. [Copernicus], 2016 . - С.55-63.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Крайчинська Г.В.  Семантичні моделі функціонування англійських і українських ФО з видовими назвами-орнітонімами на позначення свійських птахів  chicken/ ципля,  goose/ гуска.  –  Переяслав-Хмельницький, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htth:// conferences.neasmo.org.ua

2015

Видання наукової монографії

1. Крайчинська Г.В. Переклад на укр. // Педагогічний аспект зрілості і старості. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2015. – 150 с.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про участь у науково-методичному семінарі - 27.12.2017 (0,4 Мб).

Стажування_ Островець-Свентокшиський - 20.07.2018 (1,35 Мб).

Сертифікат про участь у Симпозіумі з канадознавства - 20.12.2017 (1,19 Мб).

Свідоцтво про отримання авторського права

Свідоцтво про отримання авторського права - 16.04.2018 (1,84 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки. - 26.02.2021 (3,35 Мб).

Створення мотивуючого навчального середовища під час підготовки до іспитів. - 06.04.2021 (2,8 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" - 23.06.2021 (2,7 Мб).

Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії - 22.09.2015 (3,81 Мб).

4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України. - 03.03.2021 (3,36 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

MyEnglishLab - ефективний інструмент змішаного навчання: як розпочати? - 05.02.2021 (3,37 Мб).

Ефективне використання онлайн платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання. - 05.02.2021 (3,41 Мб).

Стратегічні інвестиції у власний професійний розвиток: Програма ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PROTEACH від Dinternal Education - 12.05.2021 (2,83 Мб).

Використання сучасного інструменту вчителя англійської - онлайн тестування студентів з допомогою платформи MyEnglishLab. - 05.02.2021 (3,37 Мб).

Microsoft Certified Educator: enhance your portfolio with an international digital certification in teaching. - 05.02.2021 (1,86 Мб).

Послідовний підхід до виконання завдань частини "Читання": вдосконалення навичок швидкочитання. - 01.04.2021 (2,8 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Nauczanie Języka polskiego na ukrainie: problemy i perspektywy - 12.12.2017 (0,4 Мб).

Сертифікат учасника семінару доктора Брюса Літла - 28.10.2019 (0,66 Мб).

English for Specific Purposes - 15.05.2018 (0,57 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну