Крайчинська Галина Вацлавівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри міжнародної мовної комунікації
Крайчинська Галина Вацлавівна
QA
Резюме
Освіта

1979 - 1983 рр. - Вінницький державний педагогічний інститут, спеціальність "мова і летература (англійська)" 

Досвід роботи

29.12.2000 - 1.09.2004 - старший викладач у Національному університеті "Острозька академія"

1.09.2004 - 2.09.2008 - доцент кафедри іноземних мов у Національному університеті "Острозька академія"

2.09.2008 - завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації в Національному університеті "Острозька академія"


Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

ЛО на позначення простакувата людина

Опублікування статті

підготовка статті у наукометричне видання Англійська, французька фразеологія характеристики понятть розумна/простакувата людина

2019

Присвоєння вченого звання доцента

Перевидання монографій, словників, довідників (у рік перевидання)

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Англійська фразеологія на позначення поняття нерозумна людина // English for Sp. Purp. НаУОА. - 2019. - с. 58-61

Опублікування тез доповідей

збірник English for Specific Purposes

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

дні науки 2019

Рецензування статей, авторефератів

редагування статті Багрія Максима Особливості англійського ділового мовлення у соціальній мережі Фейсбук 2018-2019

Мельник Анна 1. Лексична характеристика молодіжного сленгу на прикладі особистих повідомлень молоді віком 18-24 роки у соціальній мережі Facebook 2018-2019.

Мельник Анна. Лексична характеристика молодіжного сленгу у соціальнійй мережі instagram 2018-2019 на прикладі коментарів відомих людей (Ariana Grande, Britney Spears, Ellen Degeneres, Justin Bieber, Miley Cyrus, Rihanna.

Ведмедюк Борис. Уживання запозичень у спортивній термінології

Ведмедюк Борис. Проблеми перекладу футбольного сленгу з англ. на укр. мову.

Ревенко Людмила. Явище омонімії в англійській мові

рецензування статті Максима Ляшка

Редагування статті Новікової Ірини. FRENCH AND LATIN BORROWINGS INTO ENGLISH PROSE (ON THE EXAMPLE OF THE STORY BY RICHARD PRESCOTT "OFFICIALLY DEAD»)

Редагування статті Олішевко Катерини. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Опублікування статті

English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д.М. Шевчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. – Випуск 6. – 100 с.

англійська фразеологія на позначенняи поняття нерозумна людина // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2019. – С. 59-62

Опис англійської тематичної лексики на тему глобалізаційні процеси // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2020. – С. 38-45

2018

Опублікування тез доповідей

тези у збірнику English for Specific Purposes

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

27-29 березня 2018 р. - участь у днях науки-2018, виступ з доповіддю " Розвиток комунікативних навичок студентів на основі професій-но спрямованих комплексів з англійської мови"

Керівництво студентським науковим гуртком

науковий гурток Семантика мови і тексту

Опублікування статті

Крайчинська Г.В. Розвиток комунікативних навичок студентів немовних спеціальностей (на основі професійно спрямованих комплексів з англійської мови видавництв Cambridge, Longman, Oxford University Press) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2018. – С. 79-83.

English for Specific Purposes: збірник наукових тез / Ред. кол.: Г. В. Крайчинська, І. В. Ковальчук, Д.М. Шевчук. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – Випуск 5. – 167 с.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у науково-методичному семінарі "Nauczanie języka polskiego na Ukrainie: problemy i perspektywy", виступ з доповіддю "Основні лексичні помилки студентів при вивченні польської мови як другої іноземної"

Виступ на Симпозіумі з канадознавства з доповіддю на тему "“The peculiarities of programmes in the educational establishments in Canada”

27-30 березня 2017 р. - участь у днях науки-2017, виступ з доповіддю "Англійська лексика на позначення Євросоюзу, як фрагмент англійської мовної картини світу

Виступ з доповіддю на тему "Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls)" на міжнародній інтернет-конференції English for Specific Purposes.

Рецензування статей, авторефератів

автореферат Ідзьо Маряни

Опублікування статті

Крайчинська, Г. (H. Kraichynska) and Кириєвська, Т. (T. Kyryievska) (2017) Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2017. – С. 61-65.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжкультурна комунікація Мова-культура-особистість

Крайчинська Г.В. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європи та Азії. ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Семантичні моделі функціонування англійських і українських ФО з видовими назвами-орнітонімами на позначення свійських птахів chicken/ ципля, goose/ гуска. (30-31 січня 2016., м. Переяслав-Хмельницький)

Рецензування статей, авторефератів

автореферат Уляни Рис

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Крайчинська Г.В. Тематичне членування англійських та польських ЛО на позначення Євросоюзу: порівняльний аспект. - Крем'янець: Крем'янецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка. [Copernicus], 2016 . - С.55-63.

Опублікування статті

Крайчинська Г.В.  Семантичні моделі функціонування англійських і українських ФО з видовими назвами-орнітонімами на позначення свійських птахів  chicken/ ципля,  goose/ гуска.  –  Переяслав-Хмельницький, 2016. [Електронний ресурс]. Режим доступу: htth:// conferences.neasmo.org.ua

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь. Тематична характеристика англійських лексичних і фразеологічних одиниць на позначення Євросоюзу. ІХ міжнародна науково-практична конференція "Міжнародна комунікація: Мова-Культура-Особистість". Острог, НаУОА (секція: Лексична, фразеологічна та фреймова семантика. Квітень 2015)

Видання наукової монографії

1. Крайчинська Г.В. Переклад на укр. // Педагогічний аспект зрілості і старості. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2015. – 150 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну