Гандзілевська Галина Борисівна,

д.п.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Гандзілевська Галина Борисівна
QA
Резюме
Освіта

1990-1995 Рівненський державний педагогічний інститутспеціальність «педагогіка і методика початкового навчання та музика»(кваліфікація спеціаліста учитель початкових класів і музики) ЛН ВЕ №000726 від 23.06.1995, Рівне.

1993-1996 Рівненський державний інститут культуриспеціальність «культурологія, педагогіка української народної творчості» (кваліфікація-режисер-педагог, керівник театрального колективу) КЖ №017565 від 2 червня 1996р. Рівне.

2003-2007 аспірантура Національного університету «Острозька академія»,спеціальність «Вікова та педагогічна психологія», Острог

2008 - Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаСпеціалізована вчена рада К 20.051.04. Кандидат психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ДК №046355 віл 21 травня 2008 р)

2014 – завершила Київський Гештальт Університет довгострокова навчальні програми: професійної підготовки гештальт-терапевтів та гештальт-консультантів; «Психологічне консультування і психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході»; «Психодрама і рольові ігри в груповій та індивідуальній роботі»; Київ

2015 – завершила Київський Гештальт Університет програма «Психодіагностика та психокорекція життєвих сценаріїв методом казкотерапії»; Київ.

2016 – Інститут розвитку практичної психології навчальна програма «Наративна психологія» (дистанційно); Запоріжжя.

2018 – Національний університет «Острозька академія».Спеціалізована вчена рада Д 48.125.03. Доктор психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (ДД №008038 від 18.12.2018 р).

2021 – English Language School Prime (Pre-Intermediate 1), Київ.

Вчене звання доцента кафедри психолого-педагогічних дисциплін присвоєне 14 квітня 2011 р. (Атестат 12ДЦ № 027967).

Вчене звання професора кафедри психології та педагогіки присвоєне 26 листопада 2020 р. (Атестат АП № 002230).

Досвід роботи у ЗВО

1997-2005 – Національний університет «Острозька академія» займала посади завідуючої студентським клубом, директора культурно-мистецького центру, режисера народного аматорського театрального колективу (студентський театр «Катарсис», отримав звання Народного аматорськогоколективу), керівника Науково-дослідного експериментального Центру дитини Національного університету «Острозька академія»;

2004-2008 – Викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін;

2009 – доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін;

2014-2015 – співкерівник науково-практичної лабораторії «Психологічна підтримка та реабілітація постраждалих в результаті бойових дій»;

2015-2017 – член Спеціалізованої вченої ради щодо здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю - «Вікова та педагогічна психологія»;

2019 – професор на кафедрі психології та педагогіки в Національному університеті «Острозька академія»;

2015-2020 – заступник директора Наукового Центру «Інститут практичної психології та психотерапії»

2019-дотепер – професор кафедри психології та педагогіки, координаторка  та гарант спеціальності «Початкова освіта», директорка Наукового Центру «Саногенна педагогіка та психологія»

Хобі та інтереси

  • 1997 р. – перемога в представленні власних артистичних програм IХ Міжнародної парафіади дітей та молоді (Польща).
  • 1998 р. – перше місце в обласному конкурсі співаної поезії.
  • 1999 р. – театр Національного університету «Острозька академія», яким керувала, було присвоєне почесне звання «Народного самодіяльного колективу профспілок України».
  • 2000 р. – перше місце в четвертому конкурсі, присвяченому Ю. Словацькому (категорія співаної поезії (Кременець)).
  • Авторка збірки власних пісень «Чекатиму тебе…» (Острог,2000), дитячої п’єси – казки «Проспект Маргариток» (Острог,2005).
  • Авторка низки майтеркласів та тренінговий програм, зокрема «Перезавантаження+» «Мистецтво самопрезентації»; творчих майстерень: «Розкажи, люстерко», «Професійне вигорання: ресурси відновлення»; спів-авторка терапевтичної програми «Дорога до себе», «Психологія життя», майстерні «Віра, надія, любов», онлайн інтенсиву «37+Жити наповну!»; тренерка тренінгових програм «Практична психологія», «Консультування», «Психологія для не психологів», «Скарбничка психологічної самодопомоги для абітурієнтів і не тільки» (напрямок –психодрама, скриптодрама, наративний аналіз, наративні техніки психотерапії), співавтор бінарної інтерактивної лекції 5 кроків до психологічної стійкості в епоху соцмереж Онлайн-EdCamp 2020

Закордонні стажування:

2017, 1 грудня -1 березня. Вища Школа Бізнесу і Підприємництва у Островці Швєнтокшиському Сертифікат про наукове та педагогічне стажування (Польща)

2017, 13-25 жовтня. Варшавський університет природничих наук, факультет соціальних наук, кафедра освіти та культури, Інститут історії освіти (Польща)

2021, 14 вересня-22 грудня. «Програма підготовки тренерів ЗВО / ЗФПО».Навчальна програма організована проектом «Фінська підтримка реформи української школи» («Вчимося разом»), що фінансується МЗС Фінляндії та ЄС. Обсяг:90 годин (3 ECTS). Реєстраційний номер: VО/13

2022, 10-14 січня. Стажування та підвищення кваліфікації у сфері психологічної підтримки батьків дітей з аутизмом Fundacja Porta vitae (Польща, Пйотрикув-

Трибунальський)

2022, березень-дотепер. Жилінський університет (Національна стипендіальна програма Словацької Республіки)

Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Стажування та підвищення кваліфікації за напрямом психологічний супровід батьків дітей з аутизмом (Польща, Пйотрикув Трибунальський)(10-14 січня, 2022)

2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гандзілевська Г. Б., Ратінська О. М., Тимощук Є. А. Психологічні умови формування дитячої обдарованості в метафоричних наративах острозьких письменників-емігрантів крізь призму психологічного імунітету та саморегуляції. Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти : матеріали методологічного семінару (Київ, 18–20 листопада 2021 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021.С.105-110

Гадзілвська Г., Шершньова О., Черноус Т. Психолінгвістичний аналіз поетичної збірки Віри Вовк “Мандаля”у вимірі ресурсів резилієнсу Handzilevska, H., Shershnova, O., & Chernous, T. (2021). Psycholinguistic Analysis of the Poetic Collection «Mandala» by Wira Wovk in Dimension of Resilience Resources. Psycholinguistics in a Modern World, 16. Retrieved from https://psycholing-conference.com/index.php/conference/article/view/173

Гандзілевська Г., Тимощук Є. Можливості психодрами у реалізації компетентнісного підходу в освітньому просторі. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.134-137

Гандзілевська Г., Штурхецький С. КОГНІТИВНИЙ ВИМІР НАВЧАННЯ ЦИФРОВІЙ ГРАМОТНОСТІ ОСВІТЯН ТА ЖУРНАЛІСТІВ: ВИКЛИКИ ДОБИ ІНФОДЕМІЇ Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез Міжнародної інтернет-конференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021 С.5-7

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

методологічний семінар з теми: «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ» (18.09.2021) співдоповідач Тимощук Є.

Дні науки, 11 – 14 травня 2021 р. XXVІ наукова викладацько-студентська конференція З нагоди 445-річчя Острозької академії 440-річчя Острозької Біблії Острог, 2021 сесія Організація сучасного освітнього середовища: реалії та перспективи Освіта дорослих: виклики COVIDної доби (на прикладі Університет Золотого Віку, Білорусь)

Партнерський форум "Стратегічні цілі та орієнтири на шляху до нової якості освіти" (м.Славута, 25.08. 2021) Тема доповіді: Резилієнс в освіті. Алгоритм формування психологічної стійкості в умовах інфодемії

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Житєві сценарії: теорія і практика"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХV наукова викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 11-15 травня, 2020 року).Керівник постерної сесії «Професійний сценарій особистості: виклики сьогодення». Тема бінарної доповіді: «Психологічні бар’єри у реалізації професійних сценаріїв журналістів». (доповідали –Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки НаУОА; Штурхецький С., кандидат наук з державного управління, доцент кафедри журналістики НаУОА)

Участь у Днях кар’єри ЄС (20 лютого, 2019). Доповідь: Психологічні ресурси та барєри карєрного росту. Презентація акмеологічних технологій

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ДОСВІД. ПРОБЛЕМИ. ПЕРСПЕКТИВИ» (12 та 19 листопада)

• Проведено у рамках Днів кар’єри ЄС 2030 Онлайн-тренінг «Психологічні ресурси резилієнсу у досягненні професійного успіху» (5 листопада, 2020)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Wos Handzilevska H., Shturkhetskyy S. , Balashov E., Kostiuchenko O., Shulyk R. ( 2020) Barriers and resources for journalists’ success in life. Journal of Education Culture and Society. URL:https://jecs.pl/index.php/jecs/issue/view/39 p.174-185

SCOPUS Handzilevska, H., Kalamazh,V., Ratinska, O.,& Khmiliar, O. (2021). The Role of Sanogenic and Critical Thinking in Preventing the Emotional Burnout of Young Primary School Teachers. Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 3, 15-23. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-35-5. Access Mode: https://www.rj4allpublications.com/product/the-role-of-sanogenic-and-critical-thinking-in-preventing-the-emotional-burnout-of-young-primary-school-teachers/ SCOPUS

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання у співавторстві із студенткою та Гандзілевська Г., Костюшко І. Педагогічна рефлексія учителів початкової школи крізь призму критичного мислення Вісник Національного університету оброни України: зб. наук. пр./ Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняхівського ; редкол.: В. І. Осьодло (голов. ред.) [та ін.]. Вип. 3 (56). Київ: НУОУ, 2020. С.14-20 URL: http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/214251/214326

Фахове видання Гандзілевська Г., Балашов Е., Колесник О. Акмеологізація предаставників української інтелігенції у контексті самопрезентації та самомоніторингу URL:http://visnyk.nuou.org.ua/article/view/199310

Керівництво студентським науковим гуртком

керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Видання наукової монографії

Заплановано міжнародну колективну монографію

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

• XII Форум Європа-Україна (24-25 січня, 2019, Польща (Жешув) Тема виступу: Psychological support of Ukrainian migrant as a contribution to socio-cultural adaptation (Психологічний супровід українського мігранта як допомога в соціокультурній адаптації)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

• Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Громадське здоровя: проблеми та перспективи розвитку» (Острог, 29 листопада, 2018) Тема доповіді (у співавторстві з М.Дацко): Духовно-моральні цінності української письменниці-емігрантки Л. Богуславець як ресур її життєвого шляху

ХХІV науковій викладацько-студентській конференції «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 13 – 17 травня, 2019 року)Керівник постерної сесії «Життєві стратегії та компетентності успішної особистості». Тема доповіді: «Акмеолграма життєвого сценарію українського поета-емігранта Євгена Маланюка»

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання.Гандзілевська Г., Балашов Е., Онипчук А. Роль сценарних установок у досягненні психологічного благополуччя науково-педагогічних працівників зво у акмеперіоді. URL: https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/view/34

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

SCOPUS Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

6. Бондарчук Я., Гандзілевська Г. Культурно-мистецький центр. Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку / за ред. І. Пасічника, П. Кралюка, Д. Шевчука та ін. - вид. 3-тє, доп. і переробл. . — Острог : Ви-во НаУОА, 2019 С. 703-705

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання Гандзілевська Г. Б. Реалізація життєвих сценаріїв українських емігрантів у акмеперіоді крізь призму соціокультурної адаптації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія». Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. Вип. 5. С. 65–70.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародній науковій конференції «HAPPINESS. CONCEPTS - SYMBOLS - VISUALIZATIONS» (5 – 6 червня 2018 року, Варшава)

25 квітня 2018 р. - участь у конференції на тему: "Смисл юності і молодості в пошуку не (можливих) стратегій освіти і виховання молоді в умовах постсучасності. Університет Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW) м. Варшава, Польща.

Видання наукової монографії

Гандзілевська Г. Б. Життєві сценарії українських емігрантів (психолого-акмеологічний дискурс): монографія. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018.484 с.

Захист дисертації

Захист докторськоі дсертації на тему: "Психологія життєвих сценаріїв у акмеперіоді українських емігрантів"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гандзілевська Г. Б. Психолого-акмеологічний супровід сучасного мігранта у контексті реалізації його життєвого сценарію. Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. Міжнародне науково-практичне видання / заг. ред.: І. Маноха, Г. Собчук. Том ІІІ. Варшава-Київ: ПАН-Гнозис, 2018. С. 7–20.

2017

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

робота в спеціалізованй раді по захисту дисертацій

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник наукового гуртка "Життєві сценарії:теорія і практика"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання Психологічне осмислення травматичного досвіду особистості крізь призму життєвого сценарію: гештальт-терапевтичний підхід/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.3– С.27-38

Фахове виданняРоль сімейних міфів у формуванні патріотично зорієнтованого життєвого сценарію/ Г.Б. Гандзілевська, Я.Шермер// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип.4– С.25-36

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(студенти)

Сертифікатна програма "Мистецтво самопрезентація"(діти)

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Фахове видання Гандзілевська Г.Б. Використання геносоціограми для дослідження родинних життєвих ролей особистості/ Г.Б. Гандзілевська// Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип.1. – С. 69 – 79.

Фахове видання Гандзілевська Г. Патріотизм життєвого сценарію української письменниці-емігрантки Оксани Лятуринської /Г.Б. Гандзілевська //Науковий вісник чернівецького університету:Збірник наукових праць.Вип.743.Педагогіка та психологія. –Чернівці:Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С.28-33

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 21листопада, 2015 р).Тема доповіді:The Concept of National Identity and its Preservation in the Literary Works of Ukrainian Writers of Australian Diaspora

Міжнародна науково-практична конференція «Pedagogy of 21st century: teaching in the world» (м.Будапешт (Угорщина), 31травня, 2015 р).Тема доповіді: Psychological and Hermeneutic Analyses of Versed «Testament» of Dmytro Nytchenko

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Подяка за співпрацю - 29.08.2022 (0,12 Мб).

Підтвердження про закордонне стажування - 30.08.2022 (0,94 Мб).

Підтвердження - 29.08.2022 (0,11 Мб).

міжнародне стажування - 13.07.2023 (0,54 Мб).

Підтвердження - 29.08.2022 (0,13 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

короткотривале стажування - 10.04.2020 (0,09 Мб).

довготривале закордонне стажування - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Підтвердження про стажування - 29.08.2022 (0,11 Мб).

Закордонне стажування - 29.08.2022 (0,3 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Підвищення кваліфікації - 02.02.2022 (0,76 Мб).

Сертифіат про проходження кусів (наративна психологія) - 10.04.2020 (0,1 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (гештальт-терапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів(допомога в кризовій ситуації) - 10.04.2020 (0,14 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (нративна, додаток) - 10.04.2020 (0,09 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (казкотерапія) - 10.04.2020 (0,06 Мб).

Сертифікат про проходження курсів (психодрама) - 10.04.2020 (0,07 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат - 29.08.2022 (1,02 Мб).

CERTIFICATE OF ACTIVE PARTICIPATION - 29.08.2022 (0,44 Мб).

Сертифікат учасника конференції(Полтава) - 10.04.2020 (0,16 Мб).

Презентція наукового гуртка "Життєві сценарії: теорія і практика" - 10.04.2020 (1,35 Мб).

Сертифікат учасника конференції (Чернівці) - 10.04.2020 (0,58 Мб).

Сертифікат учасника Міжнародної конференції (Польща) - 10.04.2020 (0,33 Мб).

Сертифікат - 29.08.2022 (0,99 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Атестат доцента - 12.04.2020 (0,67 Мб).

Диплом доктора наук - 12.04.2020 (1,15 Мб).

"Програма підготовки тренерів ЗВО/ЗФПО", організована проєктом «Фінська підтримка реформи української школи» («Навчаємось разом»), який фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС - 03.01.2022 (0,36 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації(короткотривале) - 10.04.2020 (0,12 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Психологічне консультування техніками КПТ в моделі резилієнтності - 22.12.2022 (0,44 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну