Балашов Едуард Михайлович,

к.п.н., доц., начальник міжнародного відділу
Балашов Едуард Михайлович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Присвоєння вченого звання доцента

Рішення Вченої ради НУОА 28.09.2017 р.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Balashov, E. (2017). Globalization and Internationalization of Higher Education and Sustainable Development: A Case of Ukraine. Changes in Acceptance of Sustainable Development – Selected Elements (Zmienność postrzegania zrównoważonego rozwoju - wybrane elementy). Jan Kochanowski University of Kielce, 189-207.

Balashov, E. (2017). Psychological Characteristics of Self-Regulation in Educational Activities of Students. Scientific Notes, series “Psychology and Pedagogy”, National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukraine.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Едуард Балашов. Співпраця українських і канадських універрситетів. 3 Симпозіум з канадознавства. НУОА, вересень 2017 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Pasichnyk I., Kalamazh R., Balashov E. (2014). Psychological Components of Self-Realization of Students in International Volunteer Programs. Journal of Psychological and Educational Research. University of Oradea, Romania, V. 22 (2), 28-44.

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Зеленогурським Університетом (м. Зелена Гура, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Католицьким Університетом ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Академією ім. Якуба з Парадижу (м. Гожув Вєлькьпольський, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Університетом Масарика (м. Брно, Чеська Республіка) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Balashov E., Pasichnyk I., Kalamazh R. (2016). Intercultural Components of Student Self-Realization in International Volunteering Programmes. Annual of Social Work. University of Zagreb, Croatia, V. 23 (1), 123-139.

Pasichnyk I. & Balashov E. (2016). Psychological Peculiarities of Tolerance of Ukrainian and Polish Students: A Comparative Analysis // Problems of Psychology in the 21st Century, Lithuania, Vol. 10 (1), p. 39-49.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Едуард Балашов, Тетяна Галецька.Територіальне самоврядування України. Seminarium naukowe "Metody taksonomiczne w ocenie efektywnosci dzialania samorzadu. Studium przypadku Polska-Slowacja-Ukraina (2007-2013), (17 червня 2015 р., м. Кєльце, РП)

Едуард Балашов, Тетяна Галецька. Фінанси і конкурентність місцевого самоврядування України, Seminarium naukowe "Przestrzenne zroznicowanie rozwoju ekonomicznego wojewodstwa Swietokrzyskiego (21 червня 2015 р., м. Островець Свєнтокшиський, РП)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Проект "Еразмус+" спільно з Католицьким Університетом ім. Яна Павла ІІ (м. Люблін, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Зеленогурським Університетом (м. Зелена Гура, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

Проект "Еразмус+" спільно з Сілезьким Університетом (м. Катовіце, РП) "Студентська і викладацька мобільність у вищій освіті"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: eduard.balashov@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну