Новак Анна Федорівна,

викладач
Новак Анна Федорівна
QA
Резюме
Освіта

бакалавр 

Національний університет "Острозька академія"

спеціальність "фінанси, банківська справа і страхування"

Магістр

Львівський національний університет імені Івана Франка

Спеціальність "Банківська справа"

Наукова робота
2019

Опублікування статті

5. Новак А.Ф. Оптимізація управлінського обліку витрат на виробництво продукції сільськогосподарських підприємств шляхом бюджетування. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС", 2016, -162-163 с. 1. Харчук Ю. Новак А. The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа) / Ю. Харчук, А. Новак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 7 (35). — С. 115–119.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.tsymbaliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну