Новак Анна Федорівна,

викладач
Новак Анна Федорівна
QA
Резюме
Освіта

Вересень 1997 року - червень 2008 року - навчання у ЗОШ 1-3 ступенів №4 міста Полонного.  Атестат з відзнакою. Золота медаль.

Вересень 2008 року - червень 2012 року - здобуття базової вищої освіти кваліфікаційного рівня бакалавра з фінансів за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом бакалавра з відзнакою.

Вересень 2012 року - червень 2013 року - здобуття повної вищої освіти кваліфікаційного рівня спеціаліст фінансів на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом спеціаліста з відзнакою.

Вересень 2012 року - червень 2013 року - здобуття повної вищої освіти кваліфікаційного рівня магістр з банківської справи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вересень 2017 року - вступ до аспірантури Національного університету "Острозька академія" за спеціальністю "Менеджмент" (вечірня форма навчання).
Досвід роботи

2013-2014 роки - бухгалтер бухгалтерсько-фінансової служби НаУОА.

2014-2019 роки - економіст бухгалтерсько-фінансової служби НаУОА.

2013-2019 роки - викладач-стажист кафедри фінансів, обліку і аудиту за сумісництвом.

Вересень 2019 і до тепер - викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту.


Хобі та інтереси

Наукові інтереси

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності бюджетних установ.

Ринкове позиціювання ЗВО на ринку освітніх послуг України.

Фінансовий облік за національними та міжнародними стандартами.

Банківська система.

Міжнародні розрахунки та валютні операції.


Хобі та інтереси

Художня та наукова література. 


Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Опублікування тез доповіді на науково-практичній конференції НаУОА

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у VІІІ МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку»

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.tsymbaliuk@oa.edu.ua

Посилання

https://qa.oa.edu.ua/cv/anna_tsymbaliuk

На головну