Новак Анна Федорівна,

викладач
Новак Анна Федорівна
QA
Резюме
Освіта

Вересень 1997 року - червень 2008 року - навчання у ЗОШ 1-3 ступенів №4 міста Полонного.  Атестат з відзнакою. Золота медаль.

Вересень 2008 року - червень 2012 року - здобуття базової вищої освіти кваліфікаційного рівня бакалавра з фінансів за напрямом підготовки "Економіка і підприємництво" на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом бакалавра з відзнакою.

Вересень 2012 року - червень 2013 року - здобуття повної вищої освіти кваліфікаційного рівня спеціаліст фінансів на економічному факультеті Національного університету "Острозька академія". Диплом спеціаліста з відзнакою.

Вересень 2012 року - червень 2013 року - здобуття повної вищої освіти кваліфікаційного рівня магістр з банківської справи Львівського національного університету імені Івана Франка.

Вересень 2017 року - вступ до аспірантури Національного університету "Острозька академія" за спеціальністю "Менеджмент" (вечірня форма навчання).
Досвід роботи

2013-2014 роки - бухгалтер бухгалтерсько-фінансової служби НаУОА.

2014-2019 роки - економіст бухгалтерсько-фінансової служби НаУОА.

2013-2019 роки - викладач-стажист кафедри фінансів, обліку і аудиту за сумісництвом.

Вересень 2019 і до тепер - викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту.


Хобі та інтереси

Наукові інтереси

Обліково-аналітичне забезпечення діяльності бюджетних установ.

Ринкове позиціювання ЗВО на ринку освітніх послуг України.

Фінансовий облік за національними та міжнародними стандартами.

Банківська система.

Міжнародні розрахунки та валютні операції.


Хобі та інтереси

Художня та наукова література. 


Наукова робота
2021

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Опублікування статті у науковому збірнику «ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT REVIEW» is Scientific Center of Innovative Researches OÜ (Tallinn, Estonia), на тему "PECULIARITIES OF INVENTORY IN PUBLIC SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE".

2020

Опублікування тез доповідей

Опублікування тез доповіді на VII Міжнародній науково-практичної інтернет-конфренції "Фінансова системи країни: тенденції та перспективи розвитку".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

4.Новак А.Ф. Сутність та особливості ринкового позиціювання ЗВО України / Дні Науки /11 – 15 травня 2020 р. / XXV наукова викладацько-студентська конференція.

2017

Опублікування статті

Харчук Ю. Новак А. The building of the brand of Ukrainian higher educational institutions by positioning and establishment of the positive image (Побудова бренду ВНЗ України шляхом позиціювання та створення позитивного іміджу) (Построение бренда вузов Украины путем позиционирования и создания положительного имиджа) / Ю. Харчук, А. Новак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 7 (35). — С. 115–119.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1.Новак А.Ф. Оптимізація управлінського обліку витрат на виробництво продукції сільськогосподарських підприємств шляхом бюджетування. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС", 2016, -162-163 с.

Опублікування статті

Новак А.Ф. Оптимізація управлінського обліку витрат на виробництво продукції сільськогосподарських підприємств шляхом бюджетування. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС", 2016, -162-163 с.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

2.Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features/ Natalia Mamontova, Anna Novak// Economics, Enterpreurship, Menegment, Volume 2, number 2. 2015 – p. 39-44.

Опублікування статті

Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features/ Natalia Mamontova, Anna Novak// Economics, Enterpreurship, Menegment, Volume 2, number 2. 2015 – p. 39-44.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.tsymbaliuk@oa.edu.ua

Посилання

https://qa.oa.edu.ua/cv/anna_tsymbaliuk

На головну