Новак Анна Федорівна,

викладач
Новак Анна Федорівна
QA
Резюме
Освіта

бакалавр 

Національний університет "Острозька академія"

спеціальність "фінанси, банківська справа і страхування"

Магістр

Львівський національний університет імені Івана Франка

Спеціальність "Банківська справа"

2013-2019 роки - економіст бухгалтерсько-фінансової служби НаУОА.

2013-2019 роки - викладач-стажист кафедри фінансів, обліку і аудиту за сумісництвом.

З 2019 року прийнята на посаду викладача кафедри фінансів, обліку і аудиту.

У 2017 році вступила до аспірантури НаУОА за спеціальністю "менеджмент".

Досвід роботи 6 років.Наукова робота
2021

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Опублікування статті у науковому збірнику «ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT REVIEW» is Scientific Center of Innovative Researches OÜ (Tallinn, Estonia), на тему "PECULIARITIES OF INVENTORY IN PUBLIC SECTOR OF ECONOMY OF UKRAINE".

2020

Опублікування тез доповідей

Опублікування тез доповіді на VII Міжнародній науково-практичної інтернет-конфренції "Фінансова системи країни: тенденції та перспективи розвитку".

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

4.Новак А.Ф. Сутність та особливості ринкового позиціювання ЗВО України / Дні Науки /11 – 15 травня 2020 р. / XXV наукова викладацько-студентська конференція.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1.Новак А.Ф. Оптимізація управлінського обліку витрат на виробництво продукції сільськогосподарських підприємств шляхом бюджетування. // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Інформаційно-аналітичне забезпечення ефективності діяльності підприємств у контексті економічної безпеки в умовах інтеграції з ЄС", 2016, -162-163 с.

2015

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

2.Management accounting of higher education institutions: implementation stages and realization features/ Natalia Mamontova, Anna Novak// Economics, Enterpreurship, Menegment, Volume 2, number 2. 2015 – p. 39-44.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.tsymbaliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну