Охріменко Ганна Валеріївна,

к.і.н., доц., завідувач кафедри
Охріменко Ганна Валеріївна
QA
Резюме
Досвід роботи

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС - 2 СІЧНЯ 2019 - доцент кафедри документознаства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС - ЛИСТОПАД 2018 - Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"

ЖОВТЕНЬ 2018 - ВЕРЕСЕНЬ 2012 - Старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія", заступник завідувача кафедри.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

  • Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
  • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності
  • Системний аналіз інформаційних процесів
  • Інтегровані маркетингові комунікації в інформаційній діяльності
  • Діловодство
  • Документознавство
  • Бібліотечна справа

СЕРПЕНЬ 2012 - ВЕРЕСЕНЬ 2004 - Викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"


Освіта, наукові стажування, тренінги

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ, ТРЕНІНГИ

27-28 СЕРПНЯ 2019 - Тренінг для фасилітаторів з проведення онлайн курсу з медіаграмотності, м.Київ. Організатори - міжнародна компанія  IREX та платформа онлайн-курсів EdEra.

23-24 ЛИСТОПАДА 2018 - Форум інновацій освіти, м. Львів. Організатори: Простір освітніх ініціатив, Український католицький університет, Львівська міська рада. Генеральний партнер: Міжнародний фонд "Відродження". 

21-23 ВЕРЕСНЯ 2018  - Тренінг для викладачів (ToT (Training of Trainers)), м. Київ. Організатори: Інститут демократії та соціального прогресу та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

ВЕРЕСЕНЬ - ЛИСТОПАД 2016 - наукове стажування MNiSW Wydziału "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski (Польща).

ВЕРЕСЕНЬ 2014 - ЛИПЕНЬ 2015 - науковий індивідуальний гранд за програмою Erasmus-Mundus WEBB 2 Action, Faculty of History, University of Warsaw (Польща).

ТРАВЕНЬ 2013 - отримання наукового ступеня кандидата історичних наук. Диплом ДК № 016067 від 10 жовтня 2013 року. Тема кандидатської дисертації "Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії". 
АКАДЕМІЧНЕ НАВЧАННЯ

ЧЕРВЕНЬ 2005 - ВЕРЕСЕНЬ 2004 - магістр документознавства та інформаційної діяльності. Національний університет "Острозька академія". Диплом магістра РВ № 27870755 від 18 червня 2005 року.

Кваліфікація: магістр документознавства та інформаційної діяльності.

Спеціалізація: фахівець інформаційно-аналітичної та психолого-аналітичної служби.

ЧЕРВЕНЬ 2004 - ВЕРЕСЕНЬ 2003 - спеціаліст документознавства та інформаційної діяльності. Національний університет "Острозька академія". Диплом спеціаліста РВ № 25579626 від 19 червня 2004 року.

Кваліфікація: інформаційний аналітик.

Спеціалізація: документознавець, спеціаліст з інформаційної діяльності.

ЧЕРВЕНЬ 2003 - ВЕРЕСЕНЬ 1999 - бакалавр культури. Національний університет "Острозька академія". Диплом бакалавра РВ № 22914586 від 17 червня 2003 року.

Кваліфікація: документознавець, фахівець по звязках з громадськістю.

Спеціалізація: документознавець, фахівець по звязках з громадськістю в державних та недержавних установах.

Відзнаки


1) Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Рівненщини, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з часу утворення Національного університету "Острозька академія" (наказ №488 від 24.10.2019).

2) Почесна грамота Управління освітиі науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, ваговий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (№46, наказ № 28-з від 23.04.2018 року)

3) Подяка за підготовку студента у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (Одеський національний політехнічний університет, 29 березня 2018 року).

4) Почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди Дня університету (№ 245 від 25 вересня 2013 року).  

Професійні навики

Наукові інтереси: інформаційний маркетинг, BTL-рекламні комунікації, Е-документообіг та бізнес-процеси, брендинг, кадрове діловодство та інноваційний менеджмент.Наукова робота
2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Положення про Науково-практичну лабораторію "Студія стратегічних комунікацій" від 27 квітня 2018 року, № 52).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта» (м.Острог, 5 червня 2020 року). В рамках проекту «European Values and Identity Studies» 587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE. Тема доповіді: "ЯКІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУЧАСНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АНАЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ".

XІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» (м.Одеса, 16-18 вересня 2020 р.). Тема доповіді: "Специфіка формування медіаграмотності серед молоді фахівцями з інформаційної, бібліотечної та архівної справи"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (11-15 травня 2020 року, м.Острог). Тема доповіді: "Ефективність PR-діяльності: основні стереотипи"

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (13-17 травня 2019 року, м.Острог). Тема доповіді: "Системний аналіз інформаційних процесів: особливості викладання дисципліни для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа""

V науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (20 листопада - 1 грудня 2019 року, м. Острог). Тема доповіді: "ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»)"

Міжнародний семінар "Місія університетської бібліотеки: поміж минулим та майбутнім" (03.04.2019, м.Острог). Тема доповіді: "Освітньо-професійна підготовка фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" в Україні".

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki" (3-4 czerwca 2019, Bydgoszcz). Ganna Okhrimenko: The issue to training of specialists for the profession „Informational, Library and Archival Sciences” in Ukraine: current situation and problems.

Опублікування тез доповідей

Okhrimenko Ganna. The issue to training of specialists for the profession "Informational, library and archival sciences" in Ukraine: current situation and problems / Ganna Okhrimenko // Wokol Paula Ladewiga i jego "Katechizmu biblioteki": II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa (Bydgoszcz 3-4 czerwca 2019). - P.76-77.

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора (у разі підготовки статті у співавторстві зі студентами)

Дячок Н.В., Охріменко Г.В. (2019). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ УНІВЕРСИТЕТІВ. ΛΌГOΣ. ONLINE. International scientific e-journal. № 1 (September, 2019). e-ISSN: 2663-4139. (CrossRef | Google Scholar).

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Положення про Науково-практичну лабораторію "Студія стратегічних комунікацій" від 27 квітня 2018 року, № 52).

Присвоєння вченого звання доцента

Присоєння вченого звання доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія". Атестат доцента АД № 002009 від 5 березня 2019 року.

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

XІ Міжнародна конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" (18-19 травня 2018,м. Острог).Тема доповіді: "Соціальна відповідальність у корпоративній ідентичності університету"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІІ Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки Національного університету "Острозька академія" (27-29 березня 2018, м. Острог). Тема доповіді: "Планування інтегрованих маркетингових комунікацій в інформаційній діяльності"

IV науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (21 листопада - 3 грудня 2018 року, м. Острог). Тема доповіді: "ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»: НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ"

Школа освітніх інновацій (31 жовтня 2018 року, м. Острог). Тема доповіді: "ВикладачVSТренер: кого вибирає покоління Z?"

Науковий семінар, проведений на раді факультету політико-інформаційного менеджменту (29 листопада 2018 року, м. Острог). Тема доповіді: "Лайфхаки ефективного навчання".

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Положення про Науково-практичну лабораторію "Студія стратегічних комунікацій" від 27 квітня 2018 року, № 52).

Опублікування тез доповідей

Охріменко Г.В. До питання підготовки фахівця за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": за результатами вступної кампанії 2018 року // IV науково-практична online конференція "Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи" (21 листопада - 3 грудня 2018 року, м. Острог)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Охріменко Г.В. Технології електронної участі громадян у розвитку громад на прикладі Асоціації відкритих міст та проекту «Розумне місто» // Гілея: науковий вісник. - Вип. 139 (12). - Ч.3. Політичні науки. - 2018. - С. 101-105. - ISSN 2076-1554 [Index Copernicus, EBSCO Publishing, SIS, Google Scholar].

Охріменко Г.В. Візуальна складова фейсингу у реалізації бренд-менеджменту українських торгових марок // World Science / RS Global Sp.z.O.O., Warsaw, Poland. - 2018. - #4(32). vol.6. - P.45-51. - ISSN 2413-1032 [Index Copernicus]

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

IV International Scientific and Practical Conference Methodology of Modern Research March 31, 2018, Dubai, UAE. Okhrimenko Ganna. VISUAL COMPONENT OF FACETING IN IMPLEMENTATION TO BRAND MANAGEMENT OF UKRAINIAN TRADEMARKS

2017

Опублікування тез доповідей

Охріменко Г.В. Стан та перспективи використання Social Media Marketing (SMM) у книговидавничій галузі України // Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (20-26 травня 2017 року, м. Острог).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

X Міжнародна конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" (12-13 травня 2017,м. Острог). Тема доповіді: "Child in search of its identity: reality or myth?"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІ Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки Національного університету "Острозька академія" (27-30 березня 2017, м. Острог). Тема доповіді: "Спеціальні маркетингові дослідні методики для визначення споживчої активності на ринку інформаційної продукції"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

II International Scientific and Practical Conference "TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND EDUCATION", RS Global Sp. z O.O., (Warsaw, Poland, 18 December 2017). Okhrimenko Ganna. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks.

Видання наукової монографії

Okhrimenko, Ganna (2017) Representation of the Main Stereotypes of Orthodox and Uniate Polemists (16th – 17th century) in Scientific Works of the Representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920): Interpretative Textual Analyses. Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej. pp. 73-86. ISSN ISBN 9788363636593

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Звіт про досягнення науково-практичної лабораторії "Студія стратегічних комунікацій" за 2017 рік (затверджено протоколом засідання кафедри документознавства та інформаційної діяльності № 5 від 19 грудня 2017 року).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Okhrimenko Ganna. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks // Open Access Peer-reviewed Journal "Science Review", RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, 7(7), Vol.2, P.62-66. - [Google Scholar]

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Охріменко Г.В. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819-1919 рр.) у науковому доробку М.С.Грушевського / Г.В. Охріменко // Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського (м. Острог, 17 вересня 2016 року))

Опублікування статті

Охріменко Г.В. Виставково-ярмаркова діяльність у книговидавничій сфері в Україні: маркетингово-комунікативний аспект / Г.В. Охріменко, Ю.С. Колошва // Global world: науковий альманах. - Vol.2(II). - 2016. - С.138-144.

Охріменко Г.В. Особливості використання пропагандистського методу "анонімний авторитет" у друкованих ЗМК (на прикладі польської та російської преси) / Г.В. Охріменко, О.В. Якубовська // Global world: науковий альманах. - Vol.2(II). - 2016. - С.145-149.

Охріменко Г.В. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819-1919 рр.) у науковому доробку М.С.Грушевського / Г.В. Охріменко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського (м. Острог, 17 вересня 2016 року)). - Острог, 2016. С.141-143.

Видання наукової монографії

Okhrimenko G. USING SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)-TOOLS IN PUBLISHING INDUSTRY IN UKRAINE: DESCRIPTIVE ANALYSIS / G.Okhrimenko // MANAGING ECONOMIC GROWTH: MARKETING, MANAGEMENT AND INNOVATIONS. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Okhrimenko Ganna. The formation of stereotypes of the "progressive" and "tendentious" polemists at the late 16th - early 17th century in scientific works of the representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920). European Social Science History Conference 2016 (Valencia (Spain), 30 March- 2 April 2016)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу освітніх послуг вищими навчальними закладами України // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 84-93. - (Інновації у маркетингу).

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Okhrimenko Ganna. Podstawowe zasady i poziomy świadomości medialnej w uczelnach na Ukrainie: Konferencja Naukowa "Medialne kody w języku i wyobraźni dziecka" (Katowice, 01.06.2015)

Охрименко А. Планирование маркетинга взаимоотношений для формирования бренда университета: VII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ" (Чита, 26-27 ноября 2015)

Опублікування статті

Охріменко Г.В. До питання трактування поняття "Інформаційна продукція": історіографічний аналіз сучасних українських та російських досліджень [Текст] / Г.В. Охріменко // Слов'янський вісник: збірник наукових праць. – Випуск 22. – Рівне, 2015. – С. 19-22. – (Серія «Історичні та політичні науки»)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Okhrimenko G. BTL-Marketing communication in the formation of brand of universities in Ukraine, in: A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. By Y.S. Larina, O.O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : publishing House Science and Innovation Center, Ltd, 2015. P. 337-345.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Охріменко Г. В. Життєвий цикл інформаційної продукції як товару: I Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2015) ( Київ, 10- 11 вересня 2015)

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Подяка за підготовку студента у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (Одеський національний політехнічний університет, 29 березня 2018 року). - 29.03.2018 (0,06 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Weryfikacja stażu Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski - 01.12.2016 (0,16 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат з курсу "Основи інформаційної безпеки" від інтернет-платформи Prometheus - 19.07.2017 (0,15 Мб).

VeryVerified. Онлайн з медіаграмотності від платформи EdEra - 21.11.2019 (0,18 Мб).

Медіагратоність для освітян від платформи онлайн-курсів Prometheus - 07.07.2020 (2,12 Мб).

Хейт під час пандемії. Мова ворожнечі. онлайн-курс від платформи EdEra - 16.07.2020 (0,2 Мб).

Сертифікат з курсу "Основи лобіювання" від інтернет-платформи Prometheus - 13.08.2017 (0,24 Мб).

Сертифікат з курсу "Візуалізація даних" від інтернет-платформи Prometheus - 06.06.2017 (0,45 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат тренінгу від ToT (Training of Trainers) (21-23 вересня 2018 року) - 23.09.2018 (0,04 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.okhrimenko@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/annaokhri

На головну