Охріменко Ганна Валеріївна,

к.і.н., старший викладач
Охріменко Ганна Валеріївна
QA
Резюме
Досвід роботи

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС - ВЕРЕСЕНЬ 2012 - Старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія", заступник завідувача кафедри.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

  • Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
  • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності
  • Системний аналіз інформаційних процесів
  • Інтегровані маркетингові комунікації в інформаційній діяльності
  • Діловодство
  • Документознавство
  • Бібліотечна справа

СЕРПЕНЬ 2012 - ВЕРЕСЕНЬ 2004 - Викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"


Освіта

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ

ВЕРЕСЕНЬ - ЛИСТОПАД 2016 - наукове стажування MNiSW Wydziału "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski (Польща).

ВЕРЕСЕНЬ 2014 - ЛИПЕНЬ 2015 - науковий індивідуальний гранд за програмою Erasmus-Mundus WEBB 2 Action, Faculty of History, University of Warsaw (Польща).

ТРАВЕНЬ 2013 - отримання наукового ступеня кандидата історичних наук. Диплом ДК № 016067 від 10 жовтня 2013 року. Тема кандидатської дисертації "Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміик щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії". 
АКАДЕМІЧНЕ НАВЧАННЯ

ЧЕРВЕНЬ 2005 - ВЕРЕСЕНЬ 2004 - магістр документознавства та інформаційної діяльності. Національний університет "Острозька академія". Диплом магістра РВ № 27870755 від 18 червня 2005 року.

Кваліфікація: магістр документознавства та інформаційної діяльності.

Спеціалізація: фахівець інформаційно-аналітичної та психолого-аналітичної служби.

ЧЕРВЕНЬ 2004 - ВЕРЕСЕНЬ 2003 - спеціаліст документознавства та інформаційної діяльності. Національний університет "Острозька академія". Диплом спеціаліста РВ № 25579626 від 19 червня 2004 року.

Кваліфікація: інформаційний аналітик.

Спеціалізація: документознавець, спеціаліст з інформаційної діяльності.

ЧЕРВЕНЬ 2003 - ВЕРЕСЕНЬ 1999 - бакалавр культури. Національний університет "Острозька академія". Диплом бакалавра РВ № 22914586 від 17 червня 2003 року.

Кваліфікація: документознавець, фахівець по звязках з громадськістю.

Спеціалізація: документознавець, фахівець по звязках з громадськістю в державних та недержавних установах.

Відзнаки

Почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди Дня університету (№ 245 від 25 вересня 2013 року).

Професійні навики

Наукові інтереси: інформаційний маркетинг, BTL-рекламні комунікації, Е-документообіг та бізнес-процеси, брендинг, кадрове діловодство та інноваційний менеджмент.Наукова робота
2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Охріменко Г.В. Візуальна складова фейсингу у реалізації бренд-менеджменту українських торгових марок // World Science / RS Global Sp.z.O.O., Warsaw, Poland. - 2018. - #4(32). vol.6. - P.45-51. - ISSN 2413-1032 [Index Copernicus]

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

IV International Scientific and Practical Conference Methodology of Modern Research March 31, 2018, Dubai, UAE. Okhrimenko Ganna. VISUAL COMPONENT OF FACETING IN IMPLEMENTATION TO BRAND MANAGEMENT OF UKRAINIAN TRADEMARKS

2017

Опублікування тез доповідей

Охріменко Г.В. Стан та перспективи використання Social Media Marketing (SMM) у книговидавничій галузі України // Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (20-26 травня 2017 року, м. Острог).

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

X Міжнародна конференція "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" (12-13 травня 2017,м. Острог). Тема доповіді: "Child in search of its identity: reality or myth?"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІ Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки Національного університету "Острозька академія" (27-30 березня 2017, м. Острог). Тема доповіді: "Спеціальні маркетингові дослідні методики для визначення споживчої активності на ринку інформаційної продукції"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

II International Scientific and Practical Conference "TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND EDUCATION", RS Global Sp. z O.O., (Warsaw, Poland, 18 December 2017). Okhrimenko Ganna. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks.

Видання наукової монографії

Okhrimenko, Ganna (2017) Representation of the Main Stereotypes of Orthodox and Uniate Polemists (16th – 17th century) in Scientific Works of the Representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920): Interpretative Textual Analyses. Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej. pp. 73-86. ISSN ISBN 9788363636593

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Звіт про досягнення науково-практичної лабораторії "Студія стратегічних комунікацій" за 2017 рік (затверджено протоколом засідання кафедри документознавства та інформаційної діяльності № 5 від 19 грудня 2017 року).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Okhrimenko Ganna. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks // TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND EDUCATION", RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland (вийде друком 25.12.2017 року)

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Охріменко Г.В. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819-1919 рр.) у науковому доробку М.С.Грушевського / Г.В. Охріменко // Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського (м. Острог, 17 вересня 2016 року))

Опублікування статті

Охріменко Г.В. Виставково-ярмаркова діяльність у книговидавничій сфері в Україні: маркетингово-комунікативний аспект / Г.В. Охріменко, Ю.С. Колошва // Global world: науковий альманах. - Vol.2(II). - 2016. - С.138-144.

Охріменко Г.В. Особливості використання пропагандистського методу "анонімний авторитет" у друкованих ЗМК (на прикладі польської та російської преси) / Г.В. Охріменко, О.В. Якубовська // Global world: науковий альманах. - Vol.2(II). - 2016. - С.145-149.

Охріменко Г.В. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819-1919 рр.) у науковому доробку М.С.Грушевського / Г.В. Охріменко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського (м. Острог, 17 вересня 2016 року)). - Острог, 2016. С.141-143.

Видання наукової монографії

Okhrimenko G. USING SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)-TOOLS IN PUBLISHING INDUSTRY IN UKRAINE: DESCRIPTIVE ANALYSIS / G.Okhrimenko // MANAGING ECONOMIC GROWTH: MARKETING, MANAGEMENT AND INNOVATIONS. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Okhrimenko Ganna. The formation of stereotypes of the "progressive" and "tendentious" polemists at the late 16th - early 17th century in scientific works of the representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920). European Social Science History Conference 2016 (Valencia (Spain), 30 March- 2 April 2016)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу освітніх послуг вищими навчальними закладами України // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 84-93. - (Інновації у маркетингу).

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Okhrimenko Ganna. Podstawowe zasady i poziomy świadomości medialnej w uczelnach na Ukrainie: Konferencja Naukowa "Medialne kody w języku i wyobraźni dziecka" (Katowice, 01.06.2015)

Охрименко А. Планирование маркетинга взаимоотношений для формирования бренда университета: VII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ" (Чита, 26-27 ноября 2015)

Опублікування статті

Охріменко Г.В. До питання трактування поняття "Інформаційна продукція": історіографічний аналіз сучасних українських та російських досліджень [Текст] / Г.В. Охріменко // Слов'янський вісник: збірник наукових праць. – Випуск 22. – Рівне, 2015. – С. 19-22. – (Серія «Історичні та політичні науки»)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Okhrimenko G. BTL-Marketing communication in the formation of brand of universities in Ukraine, in: A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. By Y.S. Larina, O.O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : publishing House Science and Innovation Center, Ltd, 2015. P. 337-345.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Охріменко Г. В. Життєвий цикл інформаційної продукції як товару: I Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2015) ( Київ, 10- 11 вересня 2015)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.okhrimenko@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/annaokhri

На головну