Охріменко Ганна Валеріївна,

к.і.н., доц., завідувач кафедри
Охріменко Ганна Валеріївна
QA
Резюме
Досвід роботи

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС - 21 ЖОВТНЯ 2020 - експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства якості вищої освіти за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС - 2 СІЧНЯ 2019 - доцент кафедри документознаства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"

ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС - ЛИСТОПАД 2018 - Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"

ЖОВТЕНЬ 2018 - ВЕРЕСЕНЬ 2012 - Старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія", заступник завідувача кафедри.

БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ:

  • Маркетинг інформаційних продуктів та послуг
  • Бренд-менеджмент в інформаційній діяльності
  • Системний аналіз інформаційних процесів
  • Інтегровані маркетингові комунікації в інформаційній діяльності
  • Діловодство
  • Документознавство
  • Бібліотечна справа

СЕРПЕНЬ 2012 - ВЕРЕСЕНЬ 2004 - Викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Національного університету "Острозька академія"


Освіта, наукові стажування, тренінги

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА НАУКОВІ СТАЖУВАННЯ, ТРЕНІНГИ

14-15 ЧЕРВНЯ 2021 - Тренінг для керівників експертних груп Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Обсяг - 30 годин (1 ЄКТС). Сертифікат № 0392/2021(180).

29 СЕРПНЯ - 06 ЖОВТНЯ 2020 - Міжнародне стажування "Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність" Central European Academy Studies and Sertifications (CEASC, Ukraine), University of Social Sciences (Lodz, Poland), Catholic University in Ruzomberok (Slovakia).

27-28 СЕРПНЯ 2019 - Тренінг для фасилітаторів з проведення онлайн курсу з медіаграмотності, м.Київ. Організатори - міжнародна компанія  IREX та платформа онлайн-курсів EdEra.

23-24 ЛИСТОПАДА 2018 - Форум інновацій освіти, м. Львів. Організатори: Простір освітніх ініціатив, Український католицький університет, Львівська міська рада. Генеральний партнер: Міжнародний фонд "Відродження". 

21-23 ВЕРЕСНЯ 2018  - Тренінг для викладачів (ToT (Training of Trainers)), м. Київ. Організатори: Інститут демократії та соціального прогресу та Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

ВЕРЕСЕНЬ - ЛИСТОПАД 2016 - наукове стажування MNiSW Wydziału "Artes Liberales", Uniwersytet Warszawski (Польща).

ВЕРЕСЕНЬ 2014 - ЛИПЕНЬ 2015 - науковий індивідуальний гранд за програмою Erasmus-Mundus WEBB 2 Action, Faculty of History, University of Warsaw (Польща).

ТРАВЕНЬ 2013 - отримання наукового ступеня кандидата історичних наук. Диплом ДК № 016067 від 10 жовтня 2013 року. Тема кандидатської дисертації "Висвітлення проблеми укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї у роботах викладачів та студентів Київської духовної академії". 
АКАДЕМІЧНЕ НАВЧАННЯ

ЧЕРВЕНЬ 2005 - ВЕРЕСЕНЬ 2004 - магістр документознавства та інформаційної діяльності. Національний університет "Острозька академія". Диплом магістра РВ № 27870755 від 18 червня 2005 року.

Кваліфікація: магістр документознавства та інформаційної діяльності.

Спеціалізація: фахівець інформаційно-аналітичної та психолого-аналітичної служби.

ЧЕРВЕНЬ 2004 - ВЕРЕСЕНЬ 2003 - спеціаліст документознавства та інформаційної діяльності. Національний університет "Острозька академія". Диплом спеціаліста РВ № 25579626 від 19 червня 2004 року.

Кваліфікація: інформаційний аналітик.

Спеціалізація: документознавець, спеціаліст з інформаційної діяльності.

ЧЕРВЕНЬ 2003 - ВЕРЕСЕНЬ 1999 - бакалавр культури. Національний університет "Острозька академія". Диплом бакалавра РВ № 22914586 від 17 червня 2003 року.

Кваліфікація: документознавець, фахівець по звязках з громадськістю.

Спеціалізація: документознавець, фахівець по звязках з громадськістю в державних та недержавних установах.

Відзнаки


1) Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі Рівненщини, підготовку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з нагоди 25-річчя з часу утворення Національного університету "Острозька академія" (наказ №488 від 24.10.2019).

2) Почесна грамота Управління освітиі науки Рівненської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, ваговий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята - Дня науки (№46, наказ № 28-з від 23.04.2018 року)

3) Подяка за підготовку студента у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (Одеський національний політехнічний університет, 29 березня 2018 року).

4) Почесна грамота Рівненської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високу педагогічну майстерність, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі та з нагоди Дня університету (№ 245 від 25 вересня 2013 року).  

Професійні навики

Наукові інтереси: інформаційний маркетинг, BTL-рекламні комунікації, Е-документообіг та бізнес-процеси, брендинг, кадрове діловодство та інноваційний менеджмент.Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Okhrimenko Ganna. The issue to training of specialists for the profession «Informational, library and archival Sciences» in Ukraine: current situation and problems. Wokół «Katechizmu biblioteki» Paula Ladewiga . Bydgoszcz (Polska). T.2. 2021, P.105-111.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXVІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (11-14 травня 2021 року, м.Острог). Тема доповіді: "Сучасні застосунки візуалізації ідей в умовах надання освітніх послуг для майбутніх фахівців в інформаційній сфері"

XІV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» (Одеса, 15 – 17 вересня 2021 р.)

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Інформаційно-комунікаційна справа. Документно-інформаційні комунікації як свідки, учасники, творці незалежності України та індикатори становлення інформаційного суспільства» (23 грудня 2021 р., м. Запоріжжя)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Охріменко Г.В. Основні показники ефективності SMM (маркетингу соціальних мереж) у діяльності фахівця з аналітичної культури // Матеріали XІV Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття» (Одеса, 15 – 17 вересня 2021 року). - Одеса: ДЗ "Одеська політехніка", 2021.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Охріменко Г.В. До трактування поняття "книжна культура" у міждисциплінарному українському та іноземному дискурсі/ Г.В. Охріменко // Baltic Journal of Legal and Social Sciences. Том 2/2021. (у друці).

2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Положення про Науково-практичну лабораторію "Студія стратегічних комунікацій" від 27 квітня 2018 року, № 52).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (11-15 травня 2020 року, м.Острог). Тема доповіді: "Ефективність PR-діяльності: основні стереотипи"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

International Conference "The Project Approach to the Educational Functioning Under COVID-2019: An International Approach" (Spisske Podhradie, Slovakia, 06 October 2020)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Okhrimenko Hanna. The quality of information in the system of analytical culture of the organization: international experience for Ukraine // Project approach in the didactic process of universities - international dimension: in 4 parts. Part 1. - Lodz : PIKTOR Szlaski i Sobczak Spolka Jawla, 2020. - P. 93-99 (Google Scholar).

Okhrimenko Hanna, Vyitaliuk Nadiia. Targeting approach in the current educational market scenario. Modern scientific researches. Выпуск №14. Ч.2. December. Minsk, 2020. P.75-86. (Index Copernicus, GScholar).

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

V науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (20 листопада - 1 грудня 2019 року, м. Острог). Тема доповіді: "ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА» (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»)"

XXIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" (13-17 травня 2019 року, м.Острог). Тема доповіді: "Системний аналіз інформаційних процесів: особливості викладання дисципліни для студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа""

Міжнародний семінар "Місія університетської бібліотеки: поміж минулим та майбутнім" (03.04.2019, м.Острог). Тема доповіді: "Освітньо-професійна підготовка фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" в Україні".

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Положення про Науково-практичну лабораторію "Студія стратегічних комунікацій" від 27 квітня 2018 року, № 52).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wokół Paula Ladewiga i jego „Katechizmu biblioteki" (3-4 czerwca 2019, Bydgoszcz). Ganna Okhrimenko: The issue to training of specialists for the profession „Informational, Library and Archival Sciences” in Ukraine: current situation and problems.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Охріменко Г.В. Візуальна складова фейсингу у реалізації бренд-менеджменту українських торгових марок // World Science / RS Global Sp.z.O.O., Warsaw, Poland. - 2018. - #4(32). vol.6. - P.45-51. - ISSN 2413-1032 [Index Copernicus]

Охріменко Г.В. Технології електронної участі громадян у розвитку громад на прикладі Асоціації відкритих міст та проекту «Розумне місто» // Гілея: науковий вісник. - Вип. 139 (12). - Ч.3. Політичні науки. - 2018. - С. 101-105. - ISSN 2076-1554 [Index Copernicus, EBSCO Publishing, SIS, Google Scholar].

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

IV International Scientific and Practical Conference Methodology of Modern Research March 31, 2018, Dubai, UAE. Okhrimenko Ganna. VISUAL COMPONENT OF FACETING IN IMPLEMENTATION TO BRAND MANAGEMENT OF UKRAINIAN TRADEMARKS

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХІІІ Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки Національного університету "Острозька академія" (27-29 березня 2018, м. Острог). Тема доповіді: "Планування інтегрованих маркетингових комунікацій в інформаційній діяльності"

IV науково-практична online конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» (21 листопада - 3 грудня 2018 року, м. Острог). Тема доповіді: "ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»: НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2018 РОКУ"

Школа освітніх інновацій (31 жовтня 2018 року, м. Острог). Тема доповіді: "ВикладачVSТренер: кого вибирає покоління Z?"

Науковий семінар, проведений на раді факультету політико-інформаційного менеджменту (29 листопада 2018 року, м. Острог). Тема доповіді: "Лайфхаки ефективного навчання".

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Положення про Науково-практичну лабораторію "Студія стратегічних комунікацій" від 27 квітня 2018 року, № 52).

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХІІ Наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки Національного університету "Острозька академія" (27-30 березня 2017, м. Острог). Тема доповіді: "Спеціальні маркетингові дослідні методики для визначення споживчої активності на ринку інформаційної продукції"

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

II International Scientific and Practical Conference "TOPICAL ISSUES OF SCIENCE AND EDUCATION", RS Global Sp. z O.O., (Warsaw, Poland, 18 December 2017). Okhrimenko Ganna. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks.

Видання наукової монографії

Okhrimenko, Ganna (2017) Representation of the Main Stereotypes of Orthodox and Uniate Polemists (16th – 17th century) in Scientific Works of the Representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920): Interpretative Textual Analyses. Tekst – Tożsamość – Twórca. Rozważania o humanistyce współczesnej. pp. 73-86. ISSN ISBN 9788363636593

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науково-практичною лабораторією "Студія стратегічних комунікацій" при кафедрі документознавства та інформаційної діяльності (Звіт про досягнення науково-практичної лабораторії "Студія стратегічних комунікацій" за 2017 рік (затверджено протоколом засідання кафедри документознавства та інформаційної діяльності № 5 від 19 грудня 2017 року).

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Okhrimenko Ganna. Specificity of the use of marketing information for the formation of brandbooks // Open Access Peer-reviewed Journal "Science Review", RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland, 7(7), Vol.2, P.62-66. - [Google Scholar]

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Охріменко Г.В. Виставково-ярмаркова діяльність у книговидавничій сфері в Україні: маркетингово-комунікативний аспект / Г.В. Охріменко, Ю.С. Колошва // Global world: науковий альманах. - Vol.2(II). - 2016. - С.138-144.

Охріменко Г.В. Особливості використання пропагандистського методу "анонімний авторитет" у друкованих ЗМК (на прикладі польської та російської преси) / Г.В. Охріменко, О.В. Якубовська // Global world: науковий альманах. - Vol.2(II). - 2016. - С.145-149.

Охріменко Г.В. Висвітлення становлення та науково-просвітницької діяльності Київської духовної академії (1819-1919 рр.) у науковому доробку М.С.Грушевського / Г.В. Охріменко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського (м. Острог, 17 вересня 2016 року)). - Острог, 2016. С.141-143.

Видання наукової монографії

Okhrimenko G. USING SOCIAL MEDIA MARKETING (SMM)-TOOLS IN PUBLISHING INDUSTRY IN UKRAINE: DESCRIPTIVE ANALYSIS / G.Okhrimenko // MANAGING ECONOMIC GROWTH: MARKETING, MANAGEMENT AND INNOVATIONS. 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, 2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Okhrimenko Ganna. The formation of stereotypes of the "progressive" and "tendentious" polemists at the late 16th - early 17th century in scientific works of the representatives of Kyiv Theological Academy (1819-1920). European Social Science History Conference 2016 (Valencia (Spain), 30 March- 2 April 2016)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Використання бенчмаркінгу в реалізації маркетингу освітніх послуг вищими навчальними закладами України // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2016. - № 1. - С. 84-93. - (Інновації у маркетингу).

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Okhrimenko Ganna. Podstawowe zasady i poziomy świadomości medialnej w uczelnach na Ukrainie: Konferencja Naukowa "Medialne kody w języku i wyobraźni dziecka" (Katowice, 01.06.2015)

Охрименко А. Планирование маркетинга взаимоотношений для формирования бренда университета: VII Международная научно-практическая конференция "ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИКЕ И ОБРАЗОВАНИИ" (Чита, 26-27 ноября 2015)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Охріменко Г.В. До питання трактування поняття "Інформаційна продукція": історіографічний аналіз сучасних українських та російських досліджень [Текст] / Г.В. Охріменко // Слов'янський вісник: збірник наукових праць. – Випуск 22. – Рівне, 2015. – С. 19-22. – (Серія «Історичні та політичні науки»)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Okhrimenko G. BTL-Marketing communication in the formation of brand of universities in Ukraine, in: A new role of marketing and communication technologies in business and society: local and global aspects / Ed. By Y.S. Larina, O.O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri : publishing House Science and Innovation Center, Ltd, 2015. P. 337-345.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Подяка за підготовку студента у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" (Одеський національний політехнічний університет, 29 березня 2018 року). - 29.03.2018 (0,06 Мб).

Сертифікат учасника конференції

ХІ Львівський міжнародний бібліотечний форум "Бібліотекарі: хто м є?" - 20.09.2020 (0,07 Мб).

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СПРАВА. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СВІДКИ, УЧАСНИКИ, ТВОРЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ ТА ІНДИКАТОРИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА» - 23.12.2021 (0,12 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Weryfikacja stażu Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski - 01.12.2016 (0,16 Мб).

ТРЕНІНГ ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЕКСПЕРТНИХ ГРУП. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти - 15.06.2021 (0,12 Мб).

Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі - 27.07.2020 (0,13 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат з курсу "Основи інформаційної безпеки" від інтернет-платформи Prometheus - 19.07.2017 (0,15 Мб).

Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг - 24.09.2020 (1,59 Мб).

VeryVerified. Онлайн з медіаграмотності від платформи EdEra - 21.11.2019 (0,18 Мб).

Медіагратоність для освітян від платформи онлайн-курсів Prometheus - 07.07.2020 (2,12 Мб).

Хейт під час пандемії. Мова ворожнечі. онлайн-курс від платформи EdEra - 16.07.2020 (0,2 Мб).

Сертифікат з курсу "Основи лобіювання" від інтернет-платформи Prometheus - 13.08.2017 (0,24 Мб).

Сертифікат з курсу "Візуалізація даних" від інтернет-платформи Prometheus - 06.06.2017 (0,45 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Культурний простір без обмежень: подолання психологічних бар'єрів та етика спілкування з людьми з інвалідністю - 17.08.2020 (1,7 Мб).

Науково-практичний семінар "Інформаційна діяльність у бізнесі, політиці та державному управлінні" (Запорізький національний університет) - 27.05.2021 (0,37 Мб).

Сертифікат тренінгу від ToT (Training of Trainers) (21-23 вересня 2018 року) - 23.09.2018 (0,04 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.okhrimenko@oa.edu.ua

Посилання

https://www.facebook.com/annaokhri

На головну