Новоселецька Анна Олександрівна,

Викладач
Новоселецька Анна Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

У 2005 році закінчила магістеріум економічного факультету Національного університету «Острозька академія» з відзнакою за спеціальністю "Фінанси".

У 1999 році закінчила Острозьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 з медаллю.

Досвід роботи

З 2006 р. – викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія».

Хобі та інтереси

Наукові інтереси: страхування, страхове посередництво

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Новоселецька А.О. Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності страхових компаній. Наукова конференція «Дні науки в Острозькій академії». 11-14.05.2021р. Національний університет «Острозька академія»

Видання наукової монографії

Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції: монографія / [М.М.Новікова, Н.О.Кондратенко, М.В.Боровик, А.О.Новоселецька та ін.]; Харків.нац.ун-т міськ.господ. ім.О.М.Бекетова. Харків, Друкарня "Мадрид", 2020. 335с.

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Paweł Dziekański, Adrian Lipa, Anna Novoseletska «Spatial diversity of entrepreneurship in communes of the Świętokrzyskie Voivodship in the years 2009-2017». Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6(4). (Наукометричне видання, WoS)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Новоселецька А.О. Страхові посередники в Україні. Наукова конференція «Дні науки в Острозькій академії». 11-15.05.2020р. Національний університет «Острозька академія»

2016

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Новоселецька А.О.Особливості функціонування страхових посередників в Україні. Наукова конференція «Дні науки в Острозькій академії» 2016р. Національний університет «Острозька академія»

2015

Видання наукової монографії

Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: Монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай, А.О.Новоселецька та інші; за ред. д-ра екон.наук, проф. М.І. Карліна - Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 364с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.novoseletska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну