Новоселецька Анна Олександрівна,

Викладач
Новоселецька Анна Олександрівна
QA
Резюме
Освіта

У 2005 році закінчила магістеріум економічного факультету Національного університету «Острозька академія» з відзнакою за спеціальністю "Фінанси".

У 1999 році закінчила Острозьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №1 з медаллю.

Досвід роботи

З 2006 р. – викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія».

Хобі та інтереси

Наукові інтереси: страхування, страхове посередництво

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Новоселецька А.О. Регіональні тенденції Індексу людського розвитку: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 30 жовт. 2020 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 286с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Новоселецька А.О. Регіональні тенденції Індексу людського розвитку. VІ Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку" (30 жовтня 2020р., м.Острог)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Новоселецька А.О. Страхові посередники в Україні. Наукова конференція «Дні науки в Острозькій академії». 11-15.05.2020р. Національний університет «Острозька академія»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Paweł Dziekański, Adrian Lipa, Anna Novoseletska «Spatial diversity of entrepreneurship in communes of the Świętokrzyskie Voivodship in the years 2009-2017». Baltic Journal of Economic Studies. 2020. Vol. 6(4). (Наукометричне видання, WoS)

2016

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Новоселецька А.О.Особливості функціонування страхових посередників в Україні. Наукова конференція «Дні науки в Острозькій академії» 2016р. Національний університет «Острозька академія»

2015

Опублікування тез доповідей

Новоселецька А.О. Зарубіжний досвід функціонування страхових посередників. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку" (24 квітня 2015р., м.Острог)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Новоселецька А.О. Зарубіжний досвід функціонування страхових посередників. ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фінансова система України: тенденції та перспективи розвитку" (24 квітня 2015р., м.Острог)

Видання наукової монографії

Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення: Монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай, А.О.Новоселецька та інші; за ред. д-ра екон.наук, проф. М.І. Карліна - Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 364с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: anna.novoseletska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну